Připojení a konfigurace platebního terminálu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Připojení a konfigurace platebního terminálu

Navigace:  Příprava pokladny > Připojení periferií >

V této kapitole najdete obecný postup pro konfiguraci a připojení standardního platebního terminálu k dotykové pokladně. Před používáním platebního terminálu je nutné nainstalovat a správně nakonfigurovat ovladač platebního terminálu v pokladně. K Dotykačce je možné připojit pouze podporované platební terminály, jejich seznam najdete v naší Databázi znalostí.

Pro správnou funkci platebního terminálu musí být v dotykové pokladně již zprovozněna aplikace Dotykačka a pokladna připojena k počítačové síti, v opačném případě nebude ovladač platebního terminálu pracovat. Pokud používáte bluetooth platební terminál, je nutné ho nejprve s pokladnou spárovat.

Dotykačka podporuje také platební terminály SumUp. Pro postup připojení se podívejte do této kapitoly.

Jak postupovat při platbě kartou s připojeným platební terminálem najdete zde.

 

dulezite_sdeleni_icon

Správné nastavení platebního terminálu i ovladače provádí technik dodavatele terminálu. Nedoporučujeme tedy zasahovat do nastavení ovladače. Nesprávné nastavení může způsobit ztrátu komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem. Změna nastavení tak může znamenat opětovnou placenou návštěvu technika.

Níže uvedený postup je určen jen pokročilým uživatelům!

 

Připojení terminálu k dotykové pokladně

Instalace ovladače platebního terminálu

Nastavení ovladače platebního terminálu

 

Přípojení terminálu k dotykové pokladně

Platební terminál je k dotykové pokladně připojen nepřímo prostřednictvím počítačové sítě zákazníka. Za připojení terminálu do sítě, správné nastavení terminálu a přidělení pevné IP adresy je odpovědný dodavatel terminálu. Ten při instalaci nastaví v platebním terminálu pevnou (statickou) IP adresu a tuto adresu uvede do protokolu pro připojení k pokladnímu systému (Protokol pro připojení do POS). Tato IP adresa je důležitá pro správnou komunikaci s dotykovou pokladnou.

 

uziv_tip_icon

Doporučujeme nastavit ve volbách DHCP serveru na síťovém routeru pro platební terminál rezervaci IP adresy. V takovém případě totiž dostane terminál vždy stejnou IP adresu, což je nutné pro správnou komunikaci s pokladnou. Další možností je terminálu přiřadit IP adresu mimo rozsah DHCP serveru.

nahoru


Instalace ovladače platebního terminálu

Dotykačka k platebnímu terminálu poskytuje vlastní ovladač, který slouží pro komunikaci mezi pokladnou a terminálem. Jakmile máte platební terminál nainstalován, je nutné provést nastavení na straně pokladního systému (v ovladači platebního terminálu) a vložit do něho pevnou IP adresu, kterou nastavil dodavatel v platebním terminálu. Instalace i nastavení je však velmi jednoduché.

1_icon

Ovladač platebního terminálu si stáhněte a nainstalujte v prostředí Dotykačka Marketplace, Tento postup je popsán v kapitole Instalace aplikací.  

2_icon

Vyberte Ovladač plat. terminálu a instalujte pomocí tlačítka INSTALOVAT.

ovladac1_800_edge_dr

nahoru

Nastavení ovladače platebního terminálu

Po instalaci bude ikona ovladače platebního terminálu dostupná na ploše dotykové pokladny. Ťukněte na ni, abyste mohli provést nastavení.

plocha_800_edge_dr

 

1_icon

Otevře se prostředí ovladače platebního terminálu. Nejprve odsouhlaste obchodní podmínky a stiskněte tlačítko POKRAČOVAT. Pro vstup do nastavení ovladače dále ťukněte na tři tečky v pravém horním rohu a ze zobrazené nabídky vyberte Nastavení.

1b_800_edge_dr

 

2_icon

Zobrazí se přehled poskytovatelů plateb. Zvolte požadovanou banku či poskytovatele.

3b_800_edge

 

3_icon

Jakmile zvolíte banku, zpřístupní se další volby. Nyní vyberte, zde je platební terminál připojen prostřednictvím místní sítě LAN nebo pro připojení využívá Bluetooth či se jedná o vestavěný terminál (Dotypay). Na vybraný typ připojení ťukněte.

11

 

Nyní pokračujte další kapitolou podle typu vašeho platebního terminálu:

LAN - používám platební terminál připojený do sítě prostřednictvím protokolu TCP/IP

Bluetooth - používám bluetooth platební terminál

nahoru