Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

pomoc1

Dialog Centrum pomoci sdružuje veškeré důležité informace pro poskytnutí technické podpory. Najdete zde odkaz na tuto uživatelskou příručku a do databáze znalostí. Z tohoto dialogu také spustíte / nainstalujete aplikaci TeamViewer Quick Support, která umožňuje vzdálené připojení technického specialisty k dotykové pokladně.

 

Možnosti Centra pomoci:

Uživatelská příručka

Odkaz na tuto uživatelskou příručku. Po ťuknutí se příručka otevře ve výchozím internetovém prohlížeči. Pro správné zobrazení doporučujeme používat Google Chrome.

Databáze znalostí

Odkaz do databáze znalostí na stránkách zákaznické podpory. Po ťuknutí se stránka otevře ve výchozím internetovém prohlížeči.

Technická podpora

Po ťuknutí se zobrazí kontaktní informace na technickou podporu a dále informace o licenčním klíči, ID pokladny a ID cloudu. Tyto údaje jsou důležité při kontaktu s technickou podporou.

Vytvořit kód pro specialistu

Jestliže je potřeba, aby se technik připojil do Vzdálené správy zákazníka, je nutné tento přístup autorizovat. To provedete ťuknutím na tlačítko Vytvořit kód pro specialistu. Zobrazený autorizační kód poté sdělte telefonicky technikovi. Bez tohoto kódu není možný přístup k vašim datům. PIN můžete vygenerovat buď přímo z pokladny nebo prostřednictvím Vzdálené správy.

Dále zde najdete informace o licenčním klíči, ID pokladny (BID) a ID cloudu (CID). Tyto údaje jsou důležité při kontaktu s technickou podporou.

kod

Spustit TeamViewer

Po ťuknutí se otevře stránka v obchodu Google Play pro stažení aplikace TeamViewer Quick Support. Prostřednictvím této aplikace se technik může připojit přímo do dotykové pokladny nebo tabletu a zde provést potřebná nastavení. Podmínkou je samozřejmě fungující internetové připojení. Pro postup se podívejte do této kapitoly.

Odeslat data vývojáři

Prostřednictvím této volby bude automaticky vytvořena e-mailová zpráva s technickými daty a informacemi o nastavení dotykové pokladny. Tuto volbu používejte jen v případě, že budete požádáni technickou podporou.

Nastavení Wifi

Zobrazuje název (SSID) bezdrátové sítě, ke které je pokladna připojena. V závorce je uvedena aktuální IP adresa pokladny.

Další aplikace ke stažení

Odkaz do aplikace Dotykačka Marketplace, kde je možné instalovat další pokladní aplikace a aktualizovat stávající.

O aplikaci

Číslo verze aplikace Ťuknutím zobrazíte informace o použitém licenčním klíči a položkách v databázi.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC