Centrum pomoci

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Centrum pomoci

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování > Dlaždicové menu >

pomoc1
Dialog Centrum pomoci sdružuje veškeré důležité informace pro poskytnutí technické podpory. Najdete zde odkaz na tuto uživatelskou příručku a do databáze znalostí. Z tohoto dialogu také spustíte / nainstalujete aplikaci TeamViewer Quick Support, která umožňuje vzdálené připojení technického specialisty k dotykové pokladně.

 

Možnosti Centra pomoci:

Uživatelská příručka

Odkaz na tuto uživatelskou příručku. Po ťuknutí se příručka otevře ve výchozím internetovém prohlížeči. Pro správné zobrazení doporučujeme používat Google Chrome.

Databáze znalostí

Odkaz do databáze znalostí na stránkách zákaznické podpory. Po ťuknutí se stránka otevře ve výchozím internetovém prohlížeči.

Technická podpora

Po ťuknutí se otevře jednoduchý formulář, pomocí kterého odešlete žádost o technickou pomoc. Pro postup jak žádost odeslat najdete v této kapitole.

Vytvořit kód pro specialistu

Jestliže je potřeba, aby se technik připojil do Vzdálené správy zákazníka, je nutné tento přístup autorizovat. To provedete ťuknutím na tlačítko Vytvořit kód pro specialistu. Zobrazený autorizační kód poté sdělte telefonicky technikovi. Bez tohoto kódu není možný přístup k vašim datům. PIN můžete vygenerovat buď přímo z pokladny nebo prostřednictvím Vzdálené správy.

kod

Spustit TeamViewer

Po ťuknutí se otevře stránka v obchodu Google Play pro stažení aplikace TeamViewer Quick Support. Prostřednictvím této aplikace se technik může připojit přímo do dotykové pokladny nebo tabletu a zde provést potřebná nastavení. Podmínkou je samozřejmě fungující internetové připojení. Pro postup se podívejte do této kapitoly.

Odeslat data vývojáři

Prostřednictvím této volby bude automaticky vytvořena e-mailová zpráva s technickými daty a informacemi o nastavení dotykové pokladny. Tuto volbu používejte jen v případě, že budete požádáni technickou podporou.

Nastavení Wifi

Zobrazuje název (SSID) bezdrátové sítě, ke které je pokladna připojena. V závorce je uvedena aktuální IP adresa pokladny.

Další aplikace ke stažení

Odkaz do aplikace Dotykačka Marketplace, kde je možné instalovat další pokladní aplikace a aktualizovat stávající.

O aplikaci

Číslo verze aplikace Ťuknutím zobrazíte informace o použitém licenčním klíči a položkách v databázi.

nahoru