Certifikované připojení a konfigurace váhy (RS232)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Certifikované připojení a konfigurace váhy (RS232)

Navigace:  Příprava pokladny > Připojení periferií > Připojení vah >

V této kapitole najdete postup pro konfiguraci a ověřené připojení váhy prostřednictvím kabelu k dotykové pokladně. Váhu i pokladnu je nutné před používáním a připojením správně nakonfigurovat. Postup je platný pro váhy s rozhraním RS232 / USB komunikující protokolem ECR Type#12.

 

dulezite_sdeleni_icon

Certifikované připojení váhy je placená služba a spojení váhy a pokladny musí být zaplombováno technikem. Po uvedených krocích je tedy nutné kontaktovat výrobce váhy společnost LESAK s.r.o. na tel. 775 873 570 a domluvit návštěvu technika, který zaplombování provede. Na uvedeném telefonu také získáte informace o poplatku za tento úkon. Společnost Dotykačka ověření připojení váhy ani zásah u zákazníka neprovádí.

 

 

Před vlastním zapojením

1.Nezapomeňte vyšroubovat aretační šroub ze spodní strany váhy, který fixuje těleso váhy a zabraňuje jejímu poškození.

2.Připojte váhu prostřednictvím přiloženého zdroje k napájení.

nahoru


Konfigurace váhy

Vypnutí úsporného režimu

1.Váhu zapněte a během nabíhání (na displeji se zobrazuje odpočítávání) stiskněte tlačítko ACCOUNT. Na displeji se zobrazí AUTO OFF.

2.Pomocí tlačítka SAVE nastavte číslo 0 a volbu uložte tlačítkem TARE.

vaha5

 

Nastavení pro komunikaci s pokladnou

1.Pokud je váha zapnutá, vypněte ji.

2.Váhu znovu zapněte a během nabíhání (na displeji se zobrazuje odpočítávání) stiskněte tlačítko 4. Na displeji se zobrazí rS mode off.

vaha13

 

3.Pomocí tlačítka SAVE nastavte hodnotu on a volbu uložte tlačítkem TARE.

4.Vypněte a znovu zapněte váhu. Během nabíhání stiskněte tlačítko TARE.

5.Zadejte PIN 0000 a opět pro potvrzení stiskněte tlačítko TARE.

vaha2

 

6.Nyní tlačítkem SAVE nalistujte funkci F12 a opět potvrďte tlačítkem TARE.

vaha3

 

7.Tlačítkem SAVE nalistujte funkci dLG-06 a potvrďte tlačítkem TARE. Tlačítkem ZERO pak finálně uložte všechny provedené změny. Tlačítkem TARE restartujte váhu. Váha se restartuje a po odpočtu bude připravena k použití.

vaha4

nahoru


Připojení k dotykové pokladně

1.Váha je propojena s dotykovou pokladnou prostřednictvím přiloženého kabelu USB to RS232 a redukce NULL MODEM.

1.Propojení váhy se zařízením provádí proškolený technik dodavatele / dovozce váhy. Poté již není možné váhu od pokladního zařízení odpojit!

 

dulezite_sdeleni_icon

Kabel USB to RS232 vždy k pokladně připojujte i s přiloženou redukcí NULL MODEM. V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození elektroniky váhy!null modem

 

Váhu máte fyzicky připojenou. Nyní je potřeba nainstalovat certifikovaný ovladač váhy a upravit nastavení Dotykačky. To vše popisuje další kapitola.

nahoru