Certifikované připojení a konfigurace váhy (RS232)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Certifikované připojení a konfigurace váhy (RS232)

Navigace:  Příprava pokladny > Připojení periferií > Připojení vah >

V této kapitole najdete postup pro konfiguraci a ověřené připojení váhy prostřednictvím kabelu k dotykové pokladně. Váhu i pokladnu je nutné před používáním a připojením správně nakonfigurovat. Postup je platný pro váhy s rozhraním RS232 / USB komunikující protokolem ECR Type#12.

 

dulezite_sdeleni_icon

Certifikované připojení váhy je placená služba a spojení váhy a pokladny musí být zaplombováno technikem. Po uvedených krocích je tedy nutné kontaktovat výrobce váhy (což je v případě vah Dotykačky společnost LESAK s.r.o.) na tel. 775 873 570 a domluvit návštěvu technika, který zaplombování provede. Na uvedeném telefonu také získáte informace o poplatku za tento úkon. Společnost Dotykačka ověření připojení váhy ani zásah u zákazníka neprovádí.

Pokud nemáte váhu od společnosti Dotykačka, obraťte se prosím ohledně certifikovaného připojení přímo na dodavatele nebo prodejce své váhy.

 

 

Před vlastním zapojením

1.Nezapomeňte vyšroubovat aretační šroub ze spodní strany váhy, který fixuje těleso váhy a zabraňuje jejímu poškození.

2.Připojte váhu prostřednictvím přiloženého zdroje k napájení.

nahoru


 

Konfigurace vah

-Váhy dodávané Dotykačkou

-Váhy CAS ER Plus

 


 

Připojení k dotykové pokladně

1.Váha je propojena s dotykovou pokladnou prostřednictvím přiloženého kabelu USB to RS232 a redukce NULL MODEM.

1.Propojení váhy se zařízením provádí proškolený technik dodavatele / dovozce váhy. Poté již není možné váhu od pokladního zařízení odpojit!

 

dulezite_sdeleni_icon

Kabel USB to RS232 vždy k pokladně připojujte i s přiloženou redukcí NULL MODEM. V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození elektroniky váhy.

null modem

 

Váhu máte fyzicky připojenou. Nyní je potřeba nainstalovat certifikovaný ovladač váhy a upravit nastavení Dotykačky. To vše popisuje další kapitola.

nahoru