Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

V této kapitole najdete postup pro konfiguraci a ověřené připojení váhy prostřednictvím kabelu k dotykové pokladně. Váhu i pokladnu je nutné před používáním a připojením správně nakonfigurovat. Postup je platný pro váhy s rozhraním RS232 / USB komunikující protokolem ECR Type#12.

 

dulezite_sdeleni_icon

Certifikované připojení váhy je placená služba a spojení váhy a pokladny musí být zaplombováno technikem. Po uvedených krocích je tedy nutné kontaktovat výrobce váhy (což je v případě vah Dotykačky společnost LESAK s.r.o.) na tel. 775 873 570 a domluvit návštěvu technika, který zaplombování provede. Společnost Dotykačka ověření připojení váhy ani zásah u zákazníka neprovádí.

Celý postup certifikace od společnosti LESAK s.r.o. je uveden v tomto dokumentu.

Pokud nemáte váhu od společnosti Dotykačka, obraťte se prosím ohledně certifikovaného připojení přímo na dodavatele nebo prodejce své váhy.

Maximální jednotková nebo celková cena (množství x jednotková cena) vážené položky je 9 999,99 Kč. Nad tuto částku není možný prodej v certifikovaném (Welmec) režimu.

 

 

Před vlastním zapojením

1.Nezapomeňte vyšroubovat aretační šroub ze spodní strany váhy, který fixuje těleso váhy a zabraňuje jejímu poškození.

2.Připojte váhu prostřednictvím přiloženého zdroje k napájení.

nahoru


 

Konfigurace vah

+Váhy dodávané Dotykačkou

+Váhy CAS ER Plus

 


 

Připojení k dotykové pokladně

1.Váha je propojena s dotykovou pokladnou prostřednictvím přiloženého kabelu USB to RS232 a redukce NULL MODEM.

1.Propojení váhy se zařízením provádí proškolený technik dodavatele / dovozce váhy. Poté již není možné váhu od pokladního zařízení odpojit!

 

dulezite_sdeleni_icon

Kabel USB to RS232 vždy k pokladně připojujte i s přiloženou redukcí NULL MODEM. V opačném případě by mohlo dojít k nevratnému poškození elektroniky váhy.

null modem

 

Váhu máte fyzicky připojenou. Nyní je potřeba nainstalovat certifikovaný ovladač váhy a upravit nastavení Dotykačky. To vše popisuje další kapitola.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC