Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Po konfiguraci a fyzickém připojení váhy k pokladně je nutné nainstalovat certifikovaný ovladač a upravit nastavení Dotykačky.
 

dulezite_sdeleni_icon

Pokud jste dříve měli váhu připojenou standardním (necertifikovaným připojením), je nutné nejprve odinstalovat standardní ovladač váhy. Otevřete Dotykačka Marketplace, najděte Ovladač váhy a dlouze na něj ťukněte. Na následující obrazovce pak ťukněte na tlačítko ODINSTALOVAT.

 

 

Nastavení certifikovaného ovladače vah

1.Spusťte Dotykačka Marketplace, najděte aplikaci Certifikovaný ovladač váhy a nainstalujte ji.

2.Po instalaci aplikaci Certifikovaný ovladač váhy spusťte. Certifikovaný ovladač při každém spuštění a vážení provádí kontrolu CRC knihovny NAWI Scale Library. Pokud kontrolní součet nesouhlasí, je knihovna porušena a certifikované propojení není možné používat. V takovém případě prosím kontaktujte technickou podporu.

3.Pokud máte správně připojenou váhu a fungující certifikované připojení, obrazovka ovladače bude vypadat takto:
clip0765
 

4.Po připojení váhy se může zobrazit následující dialog s výběrem aplikace. Zde zvolte vždy Certifikovaný ovladač váhy:
clip0236

nahoru

Nastavení Dotykačky

1.Spusťte aplikaci Dotykačka a přejděte do Nastavení aplikace do části Příslušenství. Ťukněte položku Váha a povolte Vážení na WELMEC certifikované váze.
clip0235
 

2.Vraťte se do postranního menu a ve Správě položek zvolte vážený produkt.

3.Ve vlastnostech produktu na záložce Obecné zvolte jednotku váhy. Jednotka váhy musí být vždy 1 Kilogram. Prodejní cena tedy bude za jeden kilogram.

4.Ve vlastnostech produktu na záložce Cena povolte volbu Vyžaduje zadání množství (vážené mn.).

clip0020

5.Nezapomeňte změny v produktu uložit.

6.Nyní se při naúčtování produktu automaticky doplní vážené množství.

 

dulezite_sdeleni_icon

Certifikované připojení váhy je placená služba a spojení váhy a pokladny musí být zaplombováno technikem. Po uvedených krocích je tedy nutné kontaktovat výrobce váhy (což je v případě vah Dotykačky společnost LESAK s.r.o.) na tel. 775 873 570 a domluvit návštěvu technika, který zaplombování provede. Na uvedeném telefonu také získáte informace o poplatku za tento úkon. Společnost Dotykačka ověření připojení váhy ani zásah u zákazníka neprovádí.

Pokud nemáte váhu od společnosti Dotykačka, obraťte se prosím ohledně certifikovaného připojení přímo na dodavatele nebo prodejce své váhy.

Maximální jednotková nebo celková cena (množství x jednotková cena) vážené položky je 9 999,99 Kč. Nad tuto částku není možný prodej v certifikovaném (Welmec) režimu.

nahoru


 

Chování Dotykačky po aktivaci ověřeného propojení s váhou

Jakmile v Dotykačce povolíte certifikovanou komunikaci s váhou, změní se v pokladní aplikaci následující:

Místo PLU klávesnice na hlavní obrazovce se zobrazí tlačítka pro manuální zadání váhy. Standardně se však váha automaticky získává prostřednictvím ovladače z váhy.

Pro ruční zadání množství je nutné u váženého produktu nastavit měrnou jednotku na 1 Kilogram. Nesmí pak být aktivní volba Vyžaduje zadání množství (vážené mn.).

Vážené položky s ručně zadanou váhou budou označené * (hvězdičkou) před názvem. Toto označení bude i na vytištěné účtence.

Položky načtené přes vážený EAN budou označeny ^ (stříškou) před názvem. Toto označení bude i na vytištěné účtence.

V zápatí účtenky bude vytištěna legenda k použitým symbolům u vážených položek.

Tisk mini účtenky nebude vzhledem k předchozím bodům možný.

Položka na účtu získá jednotkovou i celkovou cenu z váhy. Maximální jednotková cena je 9999,99 (2 desetinná místa). Vyšší cena zobrazí chybu. Větší počet desetinných míst je zaokrouhlen.

Není možné používat táry.

Je možné vážit pouze v hmotnostní jednotce kilogram. Vážené produkty musí mít nastavenou jednotku 1 Kilogram. Váha musí být také nastavená na kg.

Jednotky vážených i manuálně zadávaných položek se zobrazují a tisknou na 3 desetinná místa.

U všech položek se tiskne jednotková cena bez možnosti deaktivace.

Na zákaznickém displeji budou položky na účtu zobrazeny v postupném pořadí, není možné jejich sloučení.

Zákaznický displej bude zobrazovat jednotky na 3 desetinná místa, zobrazení bude stejné jako v aplikaci Dotykačka.

Na účtu bude zobrazena i původní cena položky, ze které je vytvořena sleva.

 

Výše uvedená nastavení jsou vyžadována pro certifikované připojení. Jejich změna tak není možná.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC