Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Prostřednictvím vzdálené správy je možné importovat i exportovat dodavatele. Pokud již máte záznamy dodavatelů vytvořené, umožní vám export do souboru jejich zálohování a úpravu. Pokud totiž tento soubor ve Vzdálené správě zpětně naimportujete, dojde automaticky k vytvoření nových či aktualizaci záznamů. Importovat lze však vždy jen soubor ve formátu .csv. Soubor ve formátu .xls je nutné před importem uložit do .csv.
 

poznamka_icon

Pro obecný postup importu / exportu se podívejte do nadřazené kapitoly.

 
Každý dodavatel je reprezentován vlastním ID číslem. Pokud provedete změnu dodavatele v .csv souboru, bude po importu změněn i dodavatel se stejným ID číslem ve Vzdálené správě a po synchronizaci i v dotykové pokladně..

Tlačítka pro import či export najdete v záhlaví stránky na záložce Seznamy » Dodavatelé.

Jestliže ještě nemáte dodavatele vytvořené a chcete je hromadně naimportovat, stáhněte si ze Vzdálené správy .csv šablonu a vzorová data nahraďte vlastními. Poté soubor naimportujte. Jak na to ukazuje na příkladu tato kapitola.

 

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro dodavatele

externalId

Unikátní číslo dodavatele (zvolte si libovolnou řadu čísel např. 101, 102 a dále). Každý dodavatel musí mít toto číslo unikátní. Nelze opakovaně použít číslo, které již bylo dříve použito u smazaného dodavatele!

supplierId

Nevyplňuje se, tento sloupec ponechte s prázdnými hodnotami. Slouží pro interní identifikaci aktualizace záznamu.

name

Název dodavatele

vatNo

IČ dodavatele

vatId

DIČ dodavatele

address

Ulice / adresa bydliště, sídla

email

Kontaktní e-mail

phone

Telefonní číslo bez mezer (00420111222333 nebo 111222333)

zip

PSČ

city

Město

dnids

Číslo dodacích listů tohoto dodavatele

deleted

Číslo označující smazaného dodavatele (1 nebo 0 - smazaný / nesmazaný). Po smazání nebude dále dodavatel v pokladně zobrazován. Výchozí hodnota je 0.

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC