Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Prostřednictvím vzdálené správy je možné importovat i exportovat slevové skupiny, které můžete přiřazovat zákazníkům. Pokud již máte slevové skupiny vytvořené, umožní vám export do souboru jejich zálohování a úpravu. Pokud totiž tento soubor ve Vzdálené správě zpětně naimportujete, dojde automaticky k vytvoření nových či aktualizaci stávajících slevových skupin. Importovat lze však vždy jen soubor ve formátu .csv. Soubor ve formátu .xls je nutné před importem uložit do .csv.
 

poznamka_icon

Pro obecný postup importu / exportu se podívejte do nadřazené kapitoly.

 
Každá slevová skupina je reprezentována vlastním ID číslem. Pokud provedete změnu položky v .csv souboru, bude po importu změněna položka se stejným ID číslem ve Vzdálené správě a po synchronizaci i v dotykové pokladně.

Tlačítka pro import či export najdete v záhlaví stránky na záložce Seznamy » Zákazníci. Pro zobrazení stránky se štítky je potřeba ještě přepnout na na záložku Slevové skupiny.

importvs5

 

Jestliže ještě nemáte slevové skupiny vytvořené a chcete je hromadně naimportovat, stáhněte si ze Vzdálené správy .csv šablonu a vzorová data nahraďte vlastními. Poté soubor naimportujte. Jak na to ukazuje na příkladu tato kapitola.

 

Popis sloupců v importním souboru

Importní soubor pro slevové skupiny

externalId

Unikátní číslo slevové skupiny (zvolte si libovolnou řadu čísel např. 101, 102 a dále). Každá slevová skupina musí mít toto číslo unikátní. Nelze opakovaně použít číslo, které již bylo dříve použito u smazané slevové skupiny.

discountgroupid

Nevyplňuje se, tento sloupec ponechte s prázdnými hodnotami. Slouží pro interní identifikaci aktualizace záznamu.

name

Název slevové skupiny

discountpercent

Přiřazená sleva v procentech

display

Číslo určující, zde se slevová skupina zobrazuje na pokladně či nikoliv (1 nebo 0 - zobrazena / skryta).

deleted

Číslo označující smazanou slevovou skupinu (1 nebo 0 - smazaná / nesmazaná). Po smazání nebude dále slevová skupina v pokladně zobrazována. Výchozí hodnota je 0.

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné.

 

poznamka_icon

Podporované jsou .csv soubory s oddělovačem ; (středník) a , (čárka). V případě použití středníku, je možné oddělovat desetinná místa čísel čárkou a tečkou. V případě použití čárky jako oddělovače dat, je nutné pro oddělení desetinných míst použít tečku.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC