Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Na záložce Seznamy » Zákazníci vidíte přehled všech vytvořených zákaznických účtů. Každou provedenou platbu na pokladně můžete přiřadit k zákaznickému účtu. V případě, že v jednotlivých produktech nastavíte počet bodů, budou tyto body zákazníkovi po zaplacení produktu připsány na jeho účet. Zákaznické účty můžete vytvářet jak přímo v dotykové pokladně, tak prostřednictvím Vzdálené správy.

Na záložce Seznamy » Slevové skupiny určujete pravidla pro vytváření slev na všechny produkty. Pokud k zákaznickému účtu přiřadíte určitou slevovou skupinu, bude nastavená sleva v této skupině automaticky aplikována na celý účet s přiřazeným zákazníkem.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry.
 

uziv_tip_icon

Ve Vzdálené správě lze zákazníky také hromadně naimportovat z připraveného csv. souboru. Ten má stejnou strukturu jako soubor, který získáte exportem zákazníků ze Vzdálené správy. Import a export položek však podporuje pouze Dotykačka NAPLNO.

 

Jak vytvořit zákaznický účet?

1_icon

Na záložce Seznamy » Zákazníci 01 klikněte na modré tlačítko + Přidat 05. Pokud již máte nějaké účty vytvořené, tlačítkem 07 zvolený účet upravíte a tlačítkem 08 jej smažete. Kliknutím na tlačítko Doklady 06 zobrazíte přehled zákazníkových plateb.

Tlačítky 02 záznamy vyexportujete, tlačítkem 03 provedete hromadnou změnu vlastností a pomocí tlačítka 04 zákazníky naimportujete.

2017-03-27_180907

 

poznamka_icon

Při smazání zákazníka máte možnost zvolit, zda bude anonymizován. Aktivací této volby bude zákazník vymazán ze všech záznamů v pokladně a Vzdálené správě, které se zákaznickými účty souvisí a to i zpětně. Místo jeho jména bude u záznamů uvedeno "XXX". Pokud zákazníka vymažete bez anonymizace, zákaznický účet sice bude odstraněn, ale v historických záznamech zůstane jméno zákazníka zachováno. Možnost anonymizace souvisí se směrnicí GDPR.

clip0052

 

2_icon

Doplňte do jednotlivých polí odpovídající informace o zákazníkovi. Podrobný popis polí najdete pod níže pod obrázkem. Jakmile vyplníte všechny požadované údaje, uložte volby ťuknutím na tlačítko Uložit.

2017-03-27_175804175806

 

Pole zákaznického účtu

Jméno

Jméno zákazníka (jediné vyžadované pole)

Příjmení

Příjmení zákazníka

Číslo zákazníka

Interní číslo zákazníka vygenerované pokladnou

Název firmy

Název podniku zákazníka

Externí označení

Vlastní volitelné označení zákazníka

IČO / DIČ

IČ zákazníka / DIČ zákazníka, pokud vložíte IČ, můžete kliknutím na ikonu 01 načíst do odpovídajících polí informace z ARESu. Zadané IČ / DIČ je validováno.

Adresa / Město / PSČ

Adresa zákazníka

Vyberte zemi

Země (národnost) zákazníka. Standardně je zde vyplněna země, která je nastavena v Nastavení pokladny. Výběrem země začíná aktivace při prvním spuštění pokladny.

E-mail / Telefon

Kontaktní informace

Datum narození

Datum narození zákazníka

Datum expirace

Datum, kdy dojde k ukončení platnosti zákaznického účtu. Před nastavením data je nutné tuto volbu aktivovat pomocí zatržítka.

Slevová skupina

Pokud, že máte na nastavené vlastní slevové skupiny, můžete je zákazníkovi přiřadit pomocí tohoto rozbalovacího menu. Slevové skupiny vytvoříte na záložce Slevové skupiny.

Zobrazovat

Pomocí této volby lze zákaznický účet dočasně skrýt bez nutnosti ho mazat.

Interní poznámka

Vlastní poznámka

Počet bodů

V tomto poli vidíte aktuální stav bodů zákazníka. Můžete také zadat vlastní výchozí bodovou hodnotu.

Čárový kód

V případě, že do tohoto pole vložíte čárový kód, můžete pro přiřazení zákazníka k naúčtovaným položkám jednoduše naskenovat tento čárový kód pomocí čtečky nebo použít EM čipy.

Hlavička pro tisk

Zde zadaný text bude po přiřazení zákazníka k účtu vytištěn na účtence.

Štítky

Podle štítků zadaných do tohoto můžete zákazníky označovat a vyhledávat. Více u štítcích najdete v této kapitole.

 

uziv_tip_icon

Zákaznickou slevu je možné přiřadit kdykoliv, dokud neuzavřete účet stisknutím tlačítka Vystavit účet na hlavní obrazovce Dotykačky. Po stisknutí tlačítka Vystavit účet je účet uzavřen, proto již není možné s cenou jakkoliv hýbat. Dokud však účtujete produkty, stačí kdykoliv před stisknutím tlačítka Vystavit účet načíst čtečkou zákaznickou kartu či přiřadit zákaznický účet ručně a podle nastavené slevy se tato aplikuje na otevřený účet zákazníka.

nahoru


 

Poznámka:
Pokud v seznamu kliknete na tlačítko Doklady, zobrazí se přehled zákazníkových plateb. Přehled plateb můžete uložit do Excelu nebo souboru .csv ťuknutím na odpovídající zelené tlačítko vpravo nahoře.

zakaznici3

nahoru


 

Jak spravovat slevové skupiny?

Pomocí slevových skupin můžete určit slevu v určité výši, platnou pro všechny produkty, kterou poté přiřadíte konkrétnímu zákazníkovi. Tuto slevu k zákazníkovi přiřadíte při tvorbě nebo editaci zákaznického účtu popsané výše.

1_icon

Vyberte záložku Slevové skupiny 01 v horní liště. Poté můžete přidat nové pravidlo tlačítkem Přidat 02, nebo editovat stávající pravidla tlačítkem Detail 03.

slevove_skupiny_800_edge_no

 

2_icon

V dialogovém okně pro vytvoření a editaci slevových skupin vyberte název skupiny a výši slevy a potvrďte tlačítkem ULOŽIT. Tlačítkem 04 lze skupinu dočasně skrýt, případně odpovídajícím tlačítkem z záhlaví kompletně smazat. Jestliže smažete slevovou skupinu, kterou mají nějací zákazníci přiřazenou, bude zobrazen dialog pro výběr jiné či žádné slevové skupiny pro tyto zákazníky.

slevove_skupiny2_800_edge_no2

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC