Integrace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Integrace

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek >

Pod touto záložkou najdete integraci služeb třetích stran, které Dotykačka podporuje. Jejich dostupnost však závisí na vaší zakoupené licenci Dotykačky.

Informace o všech službách, které Dotykačka podporuje a se kterými je integrována, najdete v samostatné kapitole Služby a rozšíření.