LAN platební terminál

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

LAN platební terminál

Navigace:  Příprava pokladny > Připojení periferií > Připojení a konfigurace platebního terminálu >

Tato kapitola popisuje nastavení ovladače platebního terminálu pro terminál připojený prostřednictvím LAN. Níže uvedený postup souvisí s předchozí kapitolou Připojení a konfigurace platebního terminálu.

dulezite_sdeleni_icon

Správné nastavení platebního terminálu i ovladače provádí technik dodavatele terminálu. Nedoporučujeme tedy zasahovat do nastavení ovladače. Nesprávné nastavení může způsobit ztrátu komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem. Změna nastavení tak může znamenat opětovnou placenou návštěvu technika. Níže uvedený postup je určen jen pokročilým uživatelům!

 

Nastavení ovladače platebního terminálu pro LAN připojení

1_icon

Po ťuknutí na volbu LAN (viz předchozí kapitola) zadejte IP adresu terminálu, kterou nastavil na terminálu technik při instalaci. IP adresa musí být vždy v tomto formátu XXX.XXX.XXX.XXX, tedy např. 192.168.1.20. Dále je nutné ještě zadat IP adresu pokladny a potvrdit dvě volby, které slouží pro kontrolu, že na obou zařízeních byla opravdu nastavena statická IP adresa.

Jakmile zdáte potřebné údaje, ťukněte na tlačítko OK.

clip0054

 

dulezite_sdeleni_icon

V případě, že neznáte IP adresu terminálu, obraťte se prosím na svého IT poradce, případně na zákaznickou linku poskytovatele vašeho terminálu. Terminály připojené prostřednictvím Wifi či Ethernetu musí mít nastavenu pevnou IP adresu a stejně tak i dotyková pokladna.

 

2_icon

Nyní máte možnost ověřit, zda je vše správně nastaveno a pokladna dokáže s terminálem komunikovat. Tlačítkem ZAPLATIT proveďte testovací transakci v hodnotě 1 Kč s reálnou platební kartou. Pomocí šipek u každé volby můžete pro testovací transakci vybrat typ transakce 01 a měnu 02. V případě, že bude vše správně nastaveno, uvidíte informaci PROBÍHÁ TRANSAKCE a na vašem terminálu se zobrazí k platbě částka 1 Kč. Tuto platbu není třeba dokončit, stačí pouze transakci přímo na terminálu stornovat.

Pokud pokladna nedokáže komunikovat s platebním terminálem, zobrazí se varovná hláška. V takovém případě se informujte na další postup u vašeho IT poradce, případně u poskytovatele terminálu.

8b_800_edge

 

uziv_tip_icon

Doporučujeme testovací transakci provést ještě jednou po tom, co provedete následující činnosti. Bezpečně tak ověříte, že po opětovném zapnutí nedostane pokladna nebo terminál jinou IP adresu. Pro fungující komunikaci je důležité, aby se IP adresa po opětovné zapnutí zařízení nezměnila a zůstala vždy stejná.

Vypnutí a zapnutí pokladny

Vypnutí a zapnutí platebního terminálu

Vypnutí a zapnutí aktivního prvku (routeru), kterým vytváříte síť, a který přiděluje IP adresy

nahoru


Pokročilé možnosti pro terminály Sonet a Monet

Tisk účtenek pomocí externí aplikace

Tato volba povoluje tisk dokladů o platbě kartou na účtenku z pokladní aplikace. Je přístupná opět přes ikonku tří teček vpravo nahoře po ťuknutí na Nastavení (viz předchozí kapitola). Pro povolení tisku na účtence aktivujte tuto volbu. Tisk pomocí externí aplikace podporují pouze platební terminály Sonet a Monet.

clip0055

nahoru