Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

dulezite_sdeleni_icon

Tento postup ukazuje nastavení pevných IP adres nutných pro bezproblémovou komunikaci pokladny s platebním terminálem třetí strany či dalšími zařízeními v sítí (jiná pokladna, Zákaznický displej).

Kapitola je určena servisním technikům instalujícím platební terminál či pokročilým uživatelům, kteří mají zkušenosti s konfigurací aktivních síťových prvků. Nastavení terminálu však vždy provádí technik servisní organizace banky, který má do terminálu přístup.

 

Aby zařízení vzájemně komunikovala, je potřeba zajistit, aby terminál i pokladna měly trvale přiřazenou pevnou IP adresu. Pokud by se totiž IP adresa na jednom z těchto zařízení změnila (např. po vypnutí nebo restartu), došlo by ke ztrátě komunikace.

Standardně IP adresy zařízením v síti přiřazuje DHCP server běžící na síťovém prvku (routeru) v provozovně. Proto je nutné se k tomuto routeru připojit a vhodně upravit nastavení DHCP serveru tak, aby přiřazoval IP adresy jen z části nastaveného síťového rozsahu. Získáte tak volné IP adresy pro pokladnu a platební terminál, které budou mimo rozsah DHCP serveru. Dále potřebujete znát údaje o LAN síti (IP adresu routeru a masku sítě).

Pro správné nastavení terminálu a pokladny je tedy potřebné získat přístupové údaje k nastavení / konfiguraci routeru (IP adresu routeru, přihlašovací jméno a heslo k webové administraci). Tyto informace by vám měla poskytnout obsluha, majitel provozovny nebo správce, který se stará o síťové pokrytí dané provozovny.

 

Připojení zařízení k místní síti (LAN)

Terminál se připojuje do místní sítě pomocí LAN kabelu nebo bezdrátově prostřednictvím Wifi.

Pokladna musí být připojena do stejné sítě buď pomocí LAN kabelu nebo pomocí Wifi připojení.

 

+1. krok: Nastavení routeru

+2. krok: Nastavení platebního terminálu

+3. krok: Nastavení sítě v pokladně Dotykačka

+4. krok: Nastavení ovladače platebního terminálu v pokladně Dotykačka

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC