Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Placení

Velikost platebního dialogu

Zobrazení platebního dialogu může respektovat velikost displeje zařízení. Pro zařízení s menším displejem se pak platební dialog zobrazí v kompaktním zobrazení. Na výběr jsou tyto možnosti:

Automatická velikost - Zobrazení platebního dialogu bude automaticky přizpůsobeno zařízení.

Úplný - Platební dialog bude zobrazen ve standardní plné podobě.

Kompaktní - Platební dialog bude zobrazen v podobě pro zařízení s menším displejem. Nebudou k dispozici tlačítka rychlých voleb na stranách a dialog bude zmenšen na poloviční velikost. Některé možnosti platebního dialogu tak nemusí být k dispozici.

Vyžadovat poznámku před vystavením účtu

Jakmile ťuknete na tlačítko Vystavit účet na hlavní obrazovce, bude při této aktivní volbě vždy zobrazen dialog pro vložení poznámky. Poznámku tedy můžete vložit před vlastním zaplacením účtu. Poznámka bude zobrazena v Historii tržeb a vytištěna také na účtence, pokud v nastavení tiskové úlohy Tisk účtenek aktivujete v tisknutelných údajích volbu Poznámka účtu.

Oznamovat účty vystavené nebo zaplacené bez obsluhy

Pokud je tato volba aktivní, bude při operaci s účty prostřednictvím API Dotykačka zobrazen informační dialog s přehledem účtů, se kterými je aktuálně přes API pracováno. API rozhraní využívají aplikace či služby třetích stan pro synchronizaci s pokladnou nebo třeba pro vystavení účtu na pokladně při zakoupení nějaké položky na e-shopu apod. Jestliže je pokladna aktivně používána, např. je otevřený účet, dialog se zobrazí až po jeho uzavření a neruší tak obsluhu.

2022-01-21_141412

 

Dialog zavřete ťuknutím na tlačítko POTVRDIT nebo postupným ťuknutím na zobrazené účty.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC