Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

historie
Tlačítko HISTORIE zobrazí všechny vytvořené účty seřazené podle času. V přehledu jsou odlišené zaplacené, nezaplacené a stornované účty. Ťuknutím na zvolenou položku v přehledu otevřete nabídku dalších operací s účtem a uvidíte také naúčtované položky.

V historii tedy najdete všechny uzavřené či neuzavřené účty, bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv. Historie zobrazuje všechny účtenky, i ty, které byly z pokladny odmazány na základě tohoto nastavení. Starší účtenky jednoduše vyhledáte. Informace o vyhledané účtence se pak do pokladny automaticky stáhnou.

 

uziv_tip_icon

Přes dlaždici HISTORIE můžete mj. částečně nebo úplně stornovat účty. Stornování účtů je detailně popsáno v kapitole Storno účtu.

 

Jak pracovat s historií účtů?

1_icon

Po ťuknutí na tlačítko HISTORIE se otevře přehled všech vytvořených účtů. U každého účtu je přehledně zobrazen jeho stav, tedy, zda byl zaplacen, nezaplacen či stornován. Ke stornovanému účtu se vždy v historii vytvoří také položka se zápornou hodnotou. Stornovaný účet je tedy reprezentován dvěma záznamy: žlutým záznamem o prodeji (na obrázku je to záznam 363,00 Kč) a červeným záznamem s následným stornem jednotlivých položek (na obrázku je to druhý záznam -363,00 Kč).

Přehled omezíte jen na zvolené doklady zaškrtnutím voleb 01. Ťuknutím na tlačítko 02 otevřete kalendář a můžete historii omezit jen na zvolené datum. Zaškrtnutím volby 03 zobrazíte v přehledu také neuzavřené stornované účty, nebo omezíte záznamy jen pro vybraného zaměstnance. Pokud účet již patří k nějakému zákazníkovi, uvidíte v přehledu jméno zákazníka.

Vyhledat doklad podle čísla lze ťuknutím na ikonku Vyhledat doklad v pravém horním rohu.

Ťuknutím na zvolený účet 04 v historii zobrazíte na levé straně jeho položky a můžete případně provést další operace s tímto účtem, jako např. přiřadit zákazníka nebo dodatečně účet stornovat (viz další obrázek).

Účty, jejichž číslo je zvýrazněno clip0244, patří tzv. samostatným prodejcům. Jde o samostatné živnostníky, pracující v jedné provozovně.

2017-04-26_152433

nahoru

2_icon

Nabídku s operacemi Možnosti účtu zobrazíte vybráním zvoleného účtu v přehledu a ťuknutím na tlačítko 01 (viz obrázek níže). Na výběr budete mít následující možnosti, jejichž dostupnost závisí na vlastnostech vybraného účtu a nastavení pokladny (viz obrázek níže):

Přiřadit zákazníka - Pomocí této volby můžete dodatečně propojit zákazníka s vybraným účtem. Pod položkami účtu na levé straně bude zobrazen zvolený zákazník. Více o přiřazování zákazníků k jednotlivým účtům najdete v kapitole Zákazník. Dodatečně přiřazenému zákazníkovi se však již nezapočítají případné body za nákup.

Vytisknout kopii dokladu - Vytiskne kopii účtenky tak, jak vypadala v momentě vystavení. Pokud již byla pro tento účet vytištěna účtenka, bude účtenka dodatečně vytištěná z historie označena slovem Kopie. Jestliže máte nastavený vícenásobný tisk účtenek, bude takto označena až další účtenka po vytištěné sadě.

Stornovat účet - Provede částečné, nebo kompletní storno vybraného účtu. Návod, jak postupovat při stornování účtu najdete v kapitole Storno účtu.

Změnit způsob úhrady - Změní dodatečně platební metodu u již uzavřeného účtu. Změnu lze provést pouze v případě, že:

Je v historii vybrána účtenka (zaplacený účet), nikoliv např. storno doklad apod.

Účet je zaplacen celý a pomocí jediné platební metody.

Nejedná se o odpis.

Přihlášený uživatel má oprávnění pro změnu platební metody.

Účet je vystaven v aktuální otevřené směně.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokud dodatečně změníte platební metodu na platbu kartou, již nedojde k nové inicializaci platebního terminálu. Případnou dodatečnou platbu kartou je nutné realizovat zadáním částky na platebním terminálu.

 

Odeslat doklad - Dodatečně odešle účtenku na e-mail, který zadáte v dalším kroku. Jedná se o stejnou funkci, jako je Odeslat doklad v platebním dialogu, kde je ovšem dostupná jen při placení účtu. Zde jí můžete použít kdykoliv zpětně.

Zadat spropitné - Doplní k uzavřenému účtu dodatečně darované spropitné. Tato možnost je závislá na tomto nastavení.

Zaplatit - Pomocí této volby můžete dodatečně zaplatit účet, případně Storno účet.

Sdílet/tisknout fakturu - Jestliže jste k tomuto účtu vystavili fakturu, zobrazíte ji ťuknutí na tuto volbu.

2017-05-12_170412

nahoru


 

Pokladní příjem a výdaj

Jestliže na pokladně zrealizujete pokladní příjem nebo výdaj, bude tato pokladní operace uvedena v historii. Dodatečně zde k pokladnímu příjmu / výdaji přiřadíte zákazníka nebo uvedete účel výběru / platby. Pokladní příjem a výdej bude též uveden v přehledu tržeb (při uzávěrce pokladny).

clip1164

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC