Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Možnosti tisku účtenek

Filtry

Omezení tisku účtenek na základě přidaných filtrů. Ťukněte na tlačítko + PŘIDAT FILTR  a vyberte filtr, který chcete do úlohy přidat. Jakmile filtr přidáte, dalším ťuknutím na něj ho rozbalíte a upravíte.

Filtry účtenek

Filtr dle štítku

Nastavením určíte, zda chcete tisknout účtenku jen pro produkty s definovanými štítky nebo naopak pro všechny produkty, které definované štítky nemají. Jakmile zadáte štítek, Dotykačka vám našeptá již vytvořené štítky.

Filtr dle stolu

Tento filtr je vhodný v případě, že používáte Mapu stolů. Můžete tak např. určit, že tiskárna bude tisknout účtenky jen z určitých stolů na základě jejich štítků. Nejprve je tedy nutné přiřadit jednotlivým stolům štítky.

Filtr dle zařízení

Filtr je vhodný např. v případě, že používáte Mobilního číšníka či více pokladen. Můžete tak určit, že tiskárna bude tisknout účtenky jen z definovaných zařízení (pokladen) či rozhraní (API).

screenshot_2017-12-05-08-29-3234

 

poznamka_icon

Filtr dle zařízení je dostupný jen v případě, že vlastníte licenci Dotykačka NEOMEZENĚ.

nahoru


 

Nastavení tisku

Nastavení tisku účtenek

Prodejce

Jestliže zde vyberete konkrétního prodejce, bude tato tisková úloha k dispozici jen pro tohoto prodejce. To je vhodné v případě, že jednu pokladnu využívá více samostatných prodejců. Pro každého tak můžete nastavit vlastní tiskové úlohy.

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout účtenky. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty budou na účtence uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na účtence mimo názvů prodávaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou účtenku vytisknout. Výchozí hodnota je 1.

Používat menší písmo

Zaškrtnutím této volby budou účtenky tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.

Mini účtenka

Výrazně zmenší text většiny písma a odstraní nadbytečné odsazení textu na úkor horší čitelnosti údajů na účtence. Sazby DPH nebudou zobrazeny v tabulce, ale v jednom řádku.

Automatický tisk účtenek

Zapnutím této volby se automaticky vytiskne účtenka po uzavření účtu v platebním dialogu.

Tisknout oddělovače

Po aktivaci budou na účtence vizuálně oddělené jednotlivé objednávky. Tato volba je závislá na speciálním produktu Oddělovač, který zajišťuje oddělení položek na vytištěné objednávce.

Tisk záhlaví malým písmem

Záhlaví na účtence s označením provozovny a dalšími informacemi bude vytištěno menším písmem.

Slučovat stejné položky

Vytiskne stejné produkty jako jednu položku s odpovídajícím počtem ks.*

Seskupovat položky dle kategorie

Na účtence bude uvedeno jméno kategorie a pod ním prodané položky.*

Řadit položky abecedně

Položky nebudou na účtence tisknuty dle prodeje ale abecedně.*

*Tyto volby je možné vzájemně kombinovat.

 

 

Tisknutelné údaje

Tisknutelné údaje

Ťuknutím zaškrtněte, jaké údaje a informace chcete na účtence či mini účtence tisknout. Všechny aktivované položky v tomto seznamu budou vytištěny.

Tisk loga na účtenkách

Pokud tuto volbu aktivujete, bude se na účtenkách tisknout standardní logo pokladního systému. Vlastní logo můžete vybrat tlačítkem ZMĚNIT.

 

Soubor s obrázkem je však nutné nejprve uložit do interního úložiště dotykové pokladny. Obrázek lze do pokladny nahrát např. po připojení USB kabelem k počítači. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím černobílého obrázku, případě obrázku v několika stupních šedi (1 bitový černobílý obrázek, indexovaný obrázek imitující stupně šedi). Barevné obrázky nemusejí být vytištěny správně.

 

Podporované formáty obrázků

Typ obrázku

jpg, jpeg, png (bez průhledného pozadí)

Rozlišení

Tiskárna 80 mm: max. šířka 570 px*

Tiskárna 58 mm: max. šířka 384 px*

 

* Uvedené rozměry platí u 80 mm tiskáren s tiskem 48 znaků na řádek a 58 mm tiskáren s 32 znaky na řádek.

Při překročení rozměru se logo nevytiskne správně.

uziv_tip_icon

Pokud používáte platební terminál Dotypay, můžeme vám nastavit tisk loga i na tomto platebním terminálu. Pokud chcete tuto možnost využít, kontaktujte nás prosím.

 

Záhlaví (hlavička)

Vložte text, který bude vytištěn v horní části účtenky např. jméno, IČO, telefon atd. Pokud jste v průvodci aktivací uvedli adresu provozovny, bude sem automaticky doplněna.

Zápatí (patička)

Vložte text, který bude vytištěn v dolní části účtenky např. pozdrav či poděkování.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC