Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Jak vytvořit nebo smazat podkategorii?

Když vytvoříte podkategorii, dojde k vytvoření stejnojmenné běžné kategorie, která však bude standardně skryta. Při markování pomocí katalogu (produktových dlaždic) ji neuvidíte. Podkategorie jsou totiž primárně určeny pro zjednodušený režim zobrazení, kdy kategorie a produkty procházíte hierarchicky. Pokud tedy chcete používat podkategorie, doporučujeme přepnout mód pokladny do zjednodušeného režimu.

 

uziv_tip_icon

Pokud skryté kategorie odkryjete (ve vlastnostech kategorií zapnete Zobrazovat v hlavní nabídce). uvidíte je i v režimu Katalog. Jelikož podkategorie fungují jako zástupci, dostanete se postupně do všech podkategorií až k produktům. Nebude však možné se jednoduše vrátit zpět do "nadřazené" kategorie. V režimu Katalog totiž není možnost procházení zpět pomocí šipek, jako ve zjednodušeném režimu. Abyste se tedy mohli snadno přesunout do nadřazené kategorie v režimu Katalog, doporučujeme kategorie a podkategorie seřadit hned za sebe:

clip1099

 

Postupem níže si ukážeme vytvoření podkategorií tak, aby obsluha na pokladně postupně procházela nabídku vín k prodeji.

Obecné informace o podkategoriích najdete v nadřazené kapitole.

 

1_icon

Přejděte do Nastavení aplikace » Nastavení zobrazení a zde zvolte ZJEDNODUŠENÝ mód pokladny.

clip1089

 

2_icon

Vraťte se zpět a otevřete Správu položek. Zde prostřednictvím tlačítka + PŘIDAT NOVÉ 01 vpravo nahoře vytvořte novou standardní kategorii Vína. Poté tuto kategorii otevřete a vytvořte v ní 3 podkategorie 02: Vína bílá, Vína červená a Rosé. Podkategorie mají shodné vlastnosti, jako běžné kategorie, pouze jsou skryté a uplatňují se ve zjednodušeném režimu zobrazení.

clip1090

 

3_icon

Nyní máte tedy vytvořené 3 podkategorie dle druhu vín, které ve Správě položek vidíme jako skryté. To je v pořádku, protože na tyto skryté podkategorie odkazují automaticky vytvoření zástupci v kategorii Vína. Při vytvoření podkategorie se tedy v pokladně vždy vytvoří nová skrytá kategorie, na kterou odkazuje zástupce. Tento zástupce může být uvnitř jakékoliv jiné kategorie. Tímto způsobem dokážeme vytvořit hierarchickou strukturu kategorií.

clip1091

 

4_icon

Otevřete každou z vytvořených skrytých kategorií 03 a vytvořte v nich produkty 04 nebo již vytvořené produkty přetáhněte z jiné kategorie.

clip1092

 

5_icon

Ačkoliv ve Správě položek vidíme všechny kategorie na stejné úrovni, na hlavní obrazovce při zjednodušeném režimu zobrazení tomu bude právě díky zástupcům jinak. Zavřete správu kategorií a přejděte na hlavní obrazovku. Zde najdete kategorii Vína 05 a v ní podkategorie dle druhu 06. Po ťuknutí na vybraný druh budou zobrazeny produkty 07, které již ťuknutím standardně přidáte na účet.

Do nadřazené kategorie čí zpět se dostanete šipkou 08 nebo ťuknutím na cestu v záhlaví 09. Aktivací zámečku v záhlaví se po uzavření a zaplacení účtu vrátíte zpět do poslední kategorie / podkategorie a nikoliv standardně na hlavní prodejní obrazovku.

clip1093

 

uziv_tip_icon

Vícestupňové podkategorie jednoduše vytvoříte tak, že do skryté kategorie (která reprezentuje vytvořenou podkategorii a odkazuje na ni zástupce) přidáte další podkategorii. Na obrázku níže jsme do kategorie Vína přidali podkategorii Vína červená a do ní pak další podkategorii Vinařství Král:

clip1094

 

6_icon1

Pro odstranění podkategorie stačí smazat zástupce. To jednoduše provedete tak, že otevřete zástupce podkategorie ve Správě položek. Stejně tak se, jako v případě zástupce produktu, zobrazí tlačítko pro odstranění. Skrytá kategorie, na kterou zástupce odkazuje, se smaže také.

clip1095

 

poznamka_icon

Zástupce produktu ani podkategorie nelze po vytvoření editovat, jen smazat. Pro opravu např. chybného názvu podkategorie ji smažte a vytvořte znovu.

Zástupce produktů ani podkategorie zatím není možné vytvářet / spravovat prostřednictvím Vzdálené správy. Tato možnost bude přidána později.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC