Vytvoření, přesunutí a smazání kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Vytvoření, přesunutí a smazání kategorie

Navigace:  Práce s pokladnou > Správa položek >

Kategorie slouží pro přehlednou správu produktů. Doporučujeme kategorie vytvořit ještě před vytvářením samotných produktů a produkty pak rovnou do jednotlivých kategorií vkládat.

 

uziv_tip_icon

Kategorie můžete spravovat i prostřednictvím Vzdálené správy.

 

 

Jak vytvořit kategorii?

1_icon

Na hlavní obrazovce Dotykačky otevřete ťuknutím na ikonu 01 postranní menu 02 a zvolte Správa položek.

screenshot_2017-04-04-13-55-1718

 

2_icon

Na otevřené stránce ťukněte vpravo nahoře na tlačítko + PŘIDAT NOVÉ 01 a ze zobrazené nabídky zvolte Kategorii 02.

screenshot_2017-04-04-12-48-5859

 

3_icon

Zvolte název kategorie a ťuknutím na tlačítko s paletou v části 01 vyberte případně její barvu. Pro položky v této kategorii můžete nastavit jednotnou sazbu DPH ťuknutím na rozbalovací menu 02. Pokud však máte již nastavenou sazbu přímo u každého produktu, bude mít sazba u produktu přednost. Nově vytvářený produkt pak převezme daň z kategorie. Sazba z kategorie se také automaticky uplatní v případě okamžitého prodeje, pokud danou kategorii zvolíte jako název prodávané položky.

Ponechte aktivní možnost Zobrazovat v hlavní nabídce, jinak se kategorie nebude v pokladně zobrazovat. Skrytí kategorie je vhodné, pokud do této kategorie budete např. vkládat produkty (ingredience) pro Odtěžování skladu (Receptury). Potom nemusíte u každého odtěžovaného produktu skrývání nastavovat zvlášť.

Jestliže v dané kategorii máte produkty, které není nutné fiskalizovat, aktivujte volbu Nefiskalizovat v části 03. Všechny produkty v této kategorii tak nebudou při prodeji evidovány. Při vystavení účtu bude v platebním dialogu zobrazena poznámka, že některé z položek nebudou fiskalizovány (evidovány). Volba Nefiskalizovat je k dispozici také ve vlastnostech produktu. Je tedy možné ji aktivovat na celou kategorii či jeden produkt.

Pokud chcete, aby se všechny produkty v dané kategorii fiskalizovaly (evidovaly) na jiný subjekt, než který je nastaven v Nastavení EET, zaškrtněte volbu Prodávat v pověření  a ze seznamu vyberte subjekt, který jste ve Správě subjektů EET předem přidali. Při vystavování účtu se pak v platebním dialogu zobrazí poznámka, že pro vybraný produkt z této kategorie bude vystaven doklad v pověření.

Definovaná maximální sleva v části 03 bude platná pro všechny produkty v dané kategorii. Obsluha tak na tyto produkty nebude moci dát zákazníkovi vyšší slevu, než je zde nastaveno. Maximální slevu je možné také nastavit přímo pro každého zaměstnance, tedy uživatelský účet v pokladně. Toto omezení se však vztahuje jen na slevu uplatňovanou na položku na účtu, nikoliv na slevu pro celý účet v platebním dialogu.

V části 04 lze ke kategorii vložit vlastní štítek. To je vhodné třeba v případě, že potřebujete vybrané kategorie na dané pokladně skrýt. V nastavení zobrazení totiž pak určíte, které kategorie budou na základě štítků skryty. Štítky se dají ke kategoriím přiřadit také ve Vzdálené správě úpravou vlastností kategorie nebo hromadně importem či hromadným výběrem. Po zadání prvních písmen štítku budou našeptány odpovídající dříve vytvořené štítky.

Novou kategorii uložte ťuknutím na ULOŽIT 05.

screenshot_2017-05-02-10-33-54

 

poznamka_icon

V případě prodeje v pověření se u dané kategorie či produktu objeví ikonka panáčka, symbolizujícího prodej v pověření. Stejně tak je ikonkou symbolizována i volba Nefiskalizovat.

kat_zast2_800_c_edge_dr

 


Jak kategorii přesunout?

Kategorie lze přesouvat (řadit) jednoduše tak, že pomocí gesta dlouhé ťuknutí aktivujete režim řazení a poté tažením ikony pro přesunutí kategorii přesunete nahoru či dolů. Takto měníte pořadí kategorií, ve kterém jsou zobrazovány na hlavní obrazovce. Na kategorii, kterou chcete přesunout dlouze ťukněte, objeví se ikona řazení. Nyní ťukněte na ikonu řazení u zvolené kategorie a tažením ji přesuňte do požadovaného umístění.

presun_kategorii1

nahoru


Jak upravit či smazat vytvořenou kategorii?

1_icon

Ve Správě položek vyberte kategorii v seznamu vlevo a poté ťukněte na ikonu tužky 01. Otevře se dialog s vlastnostmi vybrané kategorie, kde můžete upravit její vlastnosti a uložit. Pro smazání ťukněte v tomto dialogu na tlačítko ODSTRANIT KATEGORII 02 a poté smazání kategorie ještě potvrďte ťuknutím na OK.

Místo trvalého smazání však spíše doporučujeme kategorii dočasně skrýt deaktivací volby 03. Jakmile budete potřebovat kategorii novou jednoduše ji odkryjte a přejmenujte.

Screenshot_2017-05-02-10-33-54 2

 

poznamka_icon

Pokud smažete kategorii, která obsahuje produkty, nepřijdete o ně. Produkty ze smazané kategorie se přesunou do výchozí kategorie Vše (special). Tato kategorie je však viditelná jen ve správě položek.

nahoru