Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Tato kapitola obsahuje rychlé video. «

Zvolený mód (režim) pokladny určuje způsob chování prodejní obrazovky. Pomocí tohoto nastavení tedy vybíráte, jakým způsobem budete přidávat položky na účet.

mod_pokladny_800_edgeclip1048clip1049

 

Katalog - Ťuknutím vybíráte jednotlivé produkty (produktové karty), které jste si předem vytvořili.

Zjednodušený - Ťuknutím nejprve vyberete kategorii a poté produkty z této kategorie. Vybranou kategorii lze uzamknout, aby byla zobrazena jako výchozí po uzavření účtu a návratu na hlavní obrazovku.

Okamžitý prodej - Okamžitý rychlý prodej pomocí numerické klávesnice, kdy na kalkulačce zadáte jen počet a cenu nebo PLU/EAN kód zboží.

 

poznamka_icon

Pokud jste při aktivaci pokladny vybrali jako druh provozu Obchod, bude ve výchozím stavu nastaven mód Okamžitý prodej, pokud jste zvolili jiný druh provozu (např. Restaurace), bude ve výchozím stavu nastaven mód Katalog. Nastavení Mód pokladny umožní toto nastavení změnit nezávisle na druhu provozu, který jste nastavili při aktivaci pokladny.

nahoru


 

Účtování v režimu katalogu

Jde o výchozí způsob nastavení pokladny, který je popsán v kapitole Hlavní obrazovka a účtování. Na hlavní obrazovce Dotykačky jsou zobrazené dlaždice produktů, v záhlaví pak najdete pás kategorií. Nejprve tedy vyberte v záhlaví kategorii 01 a poté ťukněte na dlaždici vybraného produktu 02, tak ho přidáte na účet.

clip0641

nahoru

Účtování ve zjednodušeném režimu

Ve zjednodušeném módu pokladny, budou produktové dlaždice nahrazeny dlaždicemi kategorií. Pro naúčtování produktu tak nejprve ťukněte na vybranou kategorii 01 a poté zvolte produkt z této kategorie. Po naúčtování všech produktů a uzavření (zaplacení) účtu bude opět standardně zobrazena obrazovka s dlaždicemi kategorií.

clip0639

 

Jako výchozí však lze zvolit libovolnou kategorii. Stačí v jejím záhlaví ťuknout na ikonku zámečku 01. Takto kategorii uzamknete, a i když naúčtujete produkty z jiných kategorií, po uzavření (zaplacení) účtu bude zobrazena vždy právě tato kategorie, respektive její produkty 02. Dalším ťuknutím na ikonu zámečku kategorii odemknete a po uzavření účtu se opět zobrazí dlaždice všech kategorií. Zpět do seznamu všech kategorií se přesunete ťuknutím na šipku 03.

clip0640

 

uziv_tip_icon

Ve zjednodušeném režimu můžete využít podkategorie, které umožňují vytvořit hierarchickou strukturu kategorií a produktů. Více informací najdete v kapitole Podkategorie a zástupci.

nahoru

Účtování v režimu okamžitého prodeje

Dlaždice produktů nebo kategorií jsou v tomto režimu nahrazeny jednoduchou kalkulačkou. Na té nejprve zvolíte uplatňovanou sazbu DPH, pak počet kusů x cenu nebo PLU/EAN kód zboží a potvrdíte tlačítkem CENA 01. Máte dále možnost nastavit vlastní název takto prodávané položky (položek) 02 nebo vybrat konkrétní produkt 03. Pro další informace o této možnosti se podívejte do kapitoly Okamžitý prodej.

clip0642

 

uziv_tip_icon

Režim Katalog a Zjednodušený lze kombinovat s kalkulačkou okamžitého prodeje. Stačí v Nastavení aplikace povolit volbu Používat PLU klávesnici. Pak bude v záhlaví zobrazeno tlačítko pro přístup k této kalkulačce clip0078.

Alternativně můžete využít také Obrazovku doporučení. Získáte tak rychlý přístup k nejprodávanější produktům. Produkty na obrazovce doporučení se navíc skutečně mění podle aktuálních prodejů v reálné době.
clip0583

nahoru


 

Všechny možnosti prodejní obrazovky ukazuje toto rychlé video:

Režim (módy) pokladny

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC