Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Jakmile pokladnu plně nabijete, můžete jí zapnout. Po prvním zapnutí se objeví průvodce, ve kterém nastavíte jazyk systému, připojení k datové či Wifi síti a stáhnete pokladní aplikace.

1_icon

V prvním kroku ťukněte na ikonku šipky pro spuštění průvodce.

sunmi107

 

2_icon

Vyberte jazyk systémového prostředí pokladny a nastavte časové pásmo. Pro Českou republiku zvolte Evropa/Amsterdam GMT+01:00 a pokračujte ťuknutím na DALŠÍ KROK.

sunmi108
sunmi109

3_icon

Nyní připojte pokladnu k Wifi síti nebo mobilní datové síti. Vyberte tedy ze seznamu požadovanou Wifi síť nebo mobilní síť, případně zadejte heslo pro zabezpečení Wifi sítě. Vlastní skrytou síť je možné nastavit později. Po připojení pokladny k síti pokračujte na další krok.

sunmi103

 

dulezite_sdeleni_icon

Pro dokončení průvodce je nutné pokladnu připojit k nějaké síti, tj. k Wifi nebo mobilní datové síti. Pokud máte Wifi síť skrytou, dočasně ji povolte, aby se zobrazila v seznamu dostupných sítí a bylo možné se k ní připojit.

 

4_icon

Ťukněte na ZAHÁJIT KONFIGURACI. Pokladna si z internetu stáhne aplikaci Dotykačka Marketplace. Počkejte prosím na stažení a instalaci této aplikace. Jakmile bude vše hotové, zobrazí se plocha s ikonkou nainstalované aplikace. Dotykačka Marketplace slouží k instalaci a pravidelné aktualizaci všech pokladních aplikací Dotykačka (viz kapitola Instalace aplikací).

sunmi111
sunmi112

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC