Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Reporty poskytují přehledné informace o skladových pohybech. K dispozici jsou tyto reporty:

Report transakcí - zobrazuje veškeré skladové pohyby ve všech skladech.
 

Report inventur - seznam všech provedených inventur řazených vzestupně podle data a času. Ťuknutím na vybraný záznam uvidíte přehled produktů u kterých byla provedena inventura. Vybraný záznam můžete vyexportovat do .csv souboru a uložit do interní paměti pokladny nebo zaslat e-mailem.

 

Report naskladnění  - přehled všech provedených naskladnění, včetně naskladnění pomocí elektronických dodacích listů. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte produkty, které byly naskladněny, včetně naskladněného množství. Vybraný záznam můžete vyexportovat do .csv souboru a uložit do interní paměti pokladny nebo zaslat e-mailem.

 

Report remítend  - přehled všech provedených remitend. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte produkty, které byly vráceny, včetně vráceného množství. Vybraný záznam můžete vytisknout na tiskárně účtenek nebo zaslat e-mailem.
 

Report rozdílů dodacího listu - ukazuje množstevní rozdíl položek mezi konečným přijatým (naskladněným) stavem a stavem položky na elektronickém dodacím listu. Pokud nějaký rozdíl vznikne, znamená to, že bylo reálně dodáno méně, nebo naopak více zboží, než kolik bylo na dodacím listu obsaženo.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC