Reporty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Reporty

Navigace:  Aplikace Sklad >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Reporty poskytují přehledné informace o skladových pohybech. K dispozici jsou tyto reporty:

Report transakcí - zobrazuje veškeré skladové pohyby ve všech skladech.
 

Report inventur - seznam všech provedených inventur řazených vzestupně podle data a času. Ťuknutím na vybraný záznam uvidíte přehled produktů u kterých byla provedena inventura. Vybraný záznam můžete vyexportovat do .csv souboru a uložit do interní paměti pokladny nebo zaslat e-mailem.

 

Report naskladnění  - přehled všech provedených naskladnění, včetně naskladnění pomocí elektronických dodacích listů. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte produkty, které byly naskladněny, včetně naskladněného množství. Vybraný záznam můžete vyexportovat do .csv souboru a uložit do interní paměti pokladny nebo zaslat e-mailem.

 

Report remítend  - přehled všech provedených remitend. Ťuknutím na vybraný záznam zobrazíte produkty, které byly vráceny, včetně vráceného množství. Vybraný záznam můžete vytisknout na tiskárně účtenek nebo zaslat e-mailem.
 

Report rozdílů dodacího listu - ukazuje množstevní rozdíl položek mezi konečným přijatým (naskladněným) stavem a stavem položky na elektronickém dodacím listu. Pokud nějaký rozdíl vznikne, znamená to, že bylo reálně dodáno méně, nebo naopak více zboží, než kolik bylo na dodacím listu obsaženo.

nahoru