Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Elektronické dodací listy a remitendy ve skladové aplikaci mají návaznost na El. dodací listy ve Vzdálené správě. Celý postup ručního naskladnění formou el. dodacího listu nebo propsání remitendy do skladových zásob je následující:

1.Ve Vzdálené správě v části El. dodací listy nahrajete soubor dodacího listu nebo remitendy.

2.Otevřete aplikaci Sklad na pokladně, pro kterou jste soubor nahráli.

3.Podle toho, zda se jedná o remitendu nebo dodací list, ťukněte na příslušnou položku na hlavní obrazovce aplikace Sklad, vyberete požadovanou remitendu či dodací list a provedete naskladnění.

 

Vždy je tedy postup dvoukrokový - nahrání souboru prostřednictvím Vzdálené správy a potvrzení v aplikaci Sklad. Remitendy či el. dodací listy je možné nahrávat také automaticky prostřednictvím EDI. V takovém případě stačí jen změny skladových zásob vždy potvrdit v aplikaci Sklad. Nahrání souboru do pokladny probíhá automaticky.
 

Naskladnění formou el. dodacího listu / remitendy

1_icon

Přihlaste se do Vzdálené správy a na záložce El. dodací listy ve Vzdálené správě nahrajte .xml soubor remitendy či dodacího listu. Tento krok je popsán v této kapitole.

2_icon

Podle toho, zda jste nahráli remitendu či dodací list, otevřete příslušnou část (Dodací listy nebo Remitendy) v aplikaci Sklad. A to vždy na pokladně, pro kterou jste soubor nahráli. My jsme nahráli el. dodací list. Proto ťukneme na položku Dodací listy. Ta zobrazuje 1 nový nenaskladněný dodací list.

clip0711

 

3_icon

Dostaneme se na přehled nahraných dodacích listů. Pokud jste jich nahráli více, bude zde více položek - dlaždic, které představují vždy jeden nahraný soubor. Nahrané dodací listy mají 3 stavy: Nový, Otevřený a Naskladněný. Nový je právě nahraný dodací list, Otevřený je dodací list, který jste si tlačítkem NASKLADNIT zobrazili, avšak ještě nenaskladnili. Naskladněný je pak již propsaný a naskladněný dodací list. Ten si lze po naskladnění zobrazit jako Report naskladnění. Pro naskladnění a propsání právě nahraného dodacího listu ťukněte na jeho tlačítko NASKLADNIT.

clip0712

 

4_icon

Nyní uvidíte všechny produkty pro naskladnění, které jsou uvedené v daném dodacím listu. Počet naskladněných kusů lze upravit vložením hodnoty do pole 01. Volitelně lze také upravit aktuální prodejní cenu produktu, pak je však potřeba nejprve aktivovat volbu 02 a poté zadat částku do vedlejšího pole. Po zadání prodejní ceny bude zobrazena vypočítaná marže. Jakmile každou volbu potvrdíte na číselné klávesnici vpravo dole, přesunete se na další položku.

clip0713

 

5_icon

U dodacích listů i remitend se jednotlivé produkty párují na základě EAN kódu. Pokud jsou v dodacím listu či remitendě produkty s EAN, který neodpovídá žádnému produktu v pokladně, zobrazí se u každého produktu dodacího listu možnost přiřadit ho k vybranému produktu v pokladně. Vytvořit zde můžete také produkt nový a ten spárovat. Jakmile produkty jednou spárujete, bude si pokladna spárování pamatovat.

clip0714

 

6_icon1

V naskladnění pokračujte tlačítkem POKRAČOVAT 03 v záhlaví.

clip0715

 

7_icon

Bude zobrazena rekapitulační obrazovka. Pokud nějaký produkt z dodacího listu nebyl spárován, budete na to upozorněni. Taktéž je zde možné deaktivovat případnou úpravu nákupních cen 04 z předchozího kroku. Pokud je vše v pořádku, dokončete naskladnění tlačítkem NASKLADNIT DODACÍ LIST 05. Dodací list bude propsán do pokladny a označen jako Naskladněný.

clip1107

 

dulezite_sdeleni_icon

Jelikož se produkty párují na základě EAN, je nutné mít v případě příjmu EDI dodacích listů u každého produktu v pokladně zadán vždy jeden unikátní EAN. Pokud máte více EAN kódů u produktů, je nutné vždy provést ruční párování položek v kroku 5. Není tak možné u příjmu EDI dodacích listů automaticky synchronizovat produkty s databází společnosti (automatické založení nových produktů, eventuálně úprava stávajících). V případě vlastního formátu dodacích listů toto omezení neplatí.

 


 

V případě remitendy, je postup totožný. Je možné taktéž upravit množství vracených položek a spárovat neznámé produkty. Standardně je u produktů předvyplněno množství z remitendy. Přes nabídku a lze však do remitendy doplnit aktuální skladové množství a to po naskladnění remitendy odečíst. Remitendu otevřete tlačítkem ZPRACOVAT a propíšete do pokladny tlačítkem NASKLADNIT DODACÍ LIST v záhlaví. Dokončenou remitendu si zobrazíte jako Report remitendy.

clip0716

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC