Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

8rozdelit_platbu
Možnost ROZDĚLIT PLATBU vám umožní platbu rozdělit tak, aby zákazník mohl zaplatit kombinací různých platebních prostředků, např. část hotově a část platební kartou. Zobrazované typy plateb jsou závislé na tomto nastavení, kde lze také samotné tlačítko skrýt, pokud rozdělenou platbu nepoužíváte.

K rozdělení platby dojde automaticky, pokud po zvolení platební metody v platebním dialogu zadáte obdrženou částku od zákazníka nižší, než je jeho celková útrata.

 

Jak rozdělit platbu?

1_icon

Nejdříve zvolte první platební metodu, kterými si zákazník přeje zaplatit. V našem příkladu se zákazník rozhodl platit část hotově a část platební kartou. Ťukněte tedy na platební metodu Hotovost a zadejte, kolik z celkové částky zákazník hotovostí zaplatí a přesuňte se k další platbě tlačítkem POKRAČOVAT.

okno_platba2_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Pokud zadáte částku menší, bude platba rozdělena. Pokud zadáte větší nebo stejnou částku (zákazník zjistil, že nakonec celou hotovost má), bude účet zaplacen zvolenou platební metodou. Podle výše zadané částky bude k dispozici tlačítko ZAPLACENO (zadána stejná nebo vyšší částka) nebo POKRAČOVAT (zadána menší částka).

 

2_icon

Nyní zvolte druhou platební metodu a účet zaplaťte a uzavřete. V případě platby kartou dojde rovnou k zaplacení zbylé částky a účet se uzavře. V Historii najdete u tohoto účtu informaci o platebních metodách použitých k jeho zaplacení.

okno_platba2b_800_edge_dr

nahoru


 

Doplacení částečně zaplaceného účtu

Účet lze pomocí výše uvedeného postupu zaplatit jen zčásti s tím, že zbytek bude doplacen později, třeba za další den. V takovém případě postupujte podle bodů výše, tzn. zadejte částku, kterou od zákazníka obdržíte (může být zaplacena různými metodami) a v případě další platby zbývající části ťukněte na NEZAPLACENO.

1_icon

Až budete chtít doplatit zbytek (nezaplacenou část účtu), jděte do Historie tržeb, kde zvolte příslušnou platbu 01. Bližší informace ohledně nezaplacené částky najdete v detailu účtu po ťuknutí do pole Hotovost 02. Nyní ťukněte na fialové kolečko se třemi tečkami 03.

castecna_platba_800_edge_no

 

2_icon

Z nabídky vyberte možnost ZAPLATIT. Dostanete se do platebního dialogu, kde zvolíte platební metodu pro tuto dodatečnou platbu a účet doplatíte.

rozdeleni_plateb2_800_edge_dr

 

poznamka_icon

Zobrazit informace o částečně zaplacených účtech můžete i ve Vzdálené správě v reportu Vystavené doklady.

nahoru

Zpět na pokročilé možnosti platby

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC