Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Pokud nejsou aktivní prvky, které zajišťují síťové pokrytí a internetové připojení ve vaší provozovně, vhodně zvoleny a nastaveny, může docházet k problémům s pokladním systémem. Jde o výpadky komunikace mezi pokladnou a ostatními zařízeními, jako jsou platební terminály nebo mobilní číšníci či výpadky při platbách kartou. Případně se v reálném čase nepřenášejí realizované pokladní operace do Vzdálené správy. Stabilní a správně nastavená síť v provozovně je tedy pro fungování Dotykačky a jejich pokladních periferií velmi důležitá.

 

dulezite_sdeleni_icon

Kvalitní síťové pokrytí provozovny a vhodné nastavení sítě je čistě v kompetenci zákazníka a Dotykačka za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

Nevhodně postavená či nakonfigurovaná síť nebo nestabilní internetové připojení se projevuje těmito symptomy:

V Dotykačce na hlavní obrazovce svítí ikonka mraku indikující připojení ke Vzdálené správě (cloudu) červeně. Neprobíhá tak synchronizace mezi pokladnou a Vzdálenou správou.

LAN / Wifi tiskárna účtenek či objednávek netiskne nebo tisk nepravidelně vypadává.

Mobilní číšníci mají dlouhé odezvy, na přesun či uzavření účtu si musíte několik sekund počkat.

Neprocházejí platby kartou přes připojené platební terminály.

Platební terminály Dotypay hlásí při platbě chybu připojení k transakčnímu centru.

Během velkého provozu dochází k dlouhým odezvám celého pokladního systému.

 

Pokud se ve vaší provozovně při používání Dotykačky, mobilních číšníků nebo platebních terminálů objevují problémy popsané výše, doporučujeme věnovat pozornost správnému nastavení sítě.

 

uziv_tip_icon

Nejjednodušší a nejrychlejší cestou, jak ověřit, zda problémy pokladního systému nejsou způsobeny sítí ve vaší provozovně, je hotspot. Hotspot zapněte na jakémkoliv mobilním telefonu s datovými službami a dočasně pokladnu i ostatní pokladní periferie na tento hotspot připojte. Pokud bude vše fungovat na hotspotu správně, je potřeba se zaměřit na úpravu sítě na provozovně.

 

Požadavky na síťové prostředí pro pokladní systém Dotykačka

sit

 

1_icon

Oddělená samostatná bezdrátová síť pro pokladny a pokladní periferie. Velmi doporučujeme použít samostatné aktivní prvky (routery). Např, jeden pro zákaznickou síť a druhý pro pokladní systém Dotykačka. Nezapomeňte obě sítě chránit šifrováním alespoň na úrovni WPA2.

2_icon

Tiskárny účtenek a objednávek (bonů) připojené nepřerušeným ethernetovým kabelem přímo do routeru.

3_icon

Kanál vyhrazené bezdrátové sítě nastavený tak, aby nebyl překrytý rozsahem z jiných kanálů. Pokud váš Wifi router používá např. kanál 1, další síť by měla využívat kanál o +2 vyšší (nebo nižší) tj. alespoň kanál 3, lépe 4.

4_icon

Pokud nemůžete použít samostatný router, je nutné pro každé pokladní zařízení vyhradit vlastní rozsah IP adres mimo DHCP server. Je totiž nutné, aby každé zařízení (pokladna, platební terminál, Mobilní číšník, zákaznický displej) mělo přidělenou statickou IP adresu. Je také bezpodmínečně nutné, aby router zvládl vytvořit dvě oddělené Wifi sítě, jednu pro Dotykačku a druhou pro návštěvníky. Řešení jedním společným routerem však důrazně nedoporučujeme, především z kapacitních důvodů.

5_icon

Na routeru povolte TCP/UDP porty 7500, 443, 7921 a 37690, které jsou nutné pro komunikaci platebních terminálů Dotypay. Router by měl dále podporovat Network Service Discovery (protokoly DNS-SD (service discovery) + Multicast DNS (mDNS)). Ztrátovost paketů (Packet loss) by měla být < 10 %, ping < 10 ms.

6_icon1

Nemixujte síťové prvky různých značek a dodavatelů. Vždy používejte síťová zařízení (routery, AP) výhradně od jednoho výrobce.

 

poznamka_icon

Jestliže používáte pro pokrytí provozovny Access Pointy (AP) a dochází k prodlevě při přechodu z jednoho AP na druhý, zkuste nastavit minimální sílu signálu na úrovni jednotlivých AP (RSSI). Vysvětleno je to například v tomto článku u Unifi.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC