Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Možnosti tisku cenovek

Dotykačka umožňuje tisk cenovek na standardní termotiskárně. Toto nastavení tedy platí pro termotiskárnu, kterou máte připojenou k dotykové pokladně.

Nastavení tisku

Nastavení tisku cenovek

Prodejce

Jestliže vyberete konkrétního prodejce, bude tato tisková úloha k dispozici jen pro tohoto prodejce. To je vhodné v případě, že jednu pokladnu využívá více samostatných prodejců. Pro každého tak můžete nastavit vlastní tiskové úlohy.

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout cenovky. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty na cenovkách budou uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na cenovce mimo názvů prodávaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou cenovku vytisknout. Výchozí hodnota je 1. Počet kopií však můžete nastavit přímo při výběru cenovek pro tisk.

Používat menší písmo

Zaškrtnutím této volby budou faktury tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC