Tisk pokladního příjmu / výdaje

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tisk pokladního příjmu / výdaje

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace > Tisk > Nastavení tiskových úloh >

Možnosti tisku pokladního příjmu a výdaje

Dotykačka umožňuje tisk pokladního příjmu nebo výdaje na standardní termotiskárně. Toto nastavení tedy platí pro termotiskárnu, kterou máte připojenou k Dotykové pokladně.

Nastavení tisku

Nastavení tisku pokladního příjmu a výdaje

Prodejce

Jestliže vyberete konkrétního prodejce, bude tato tisková úloha k dispozici jen pro tohoto prodejce. To je vhodné v případě, že jednu pokladnu využívá více samostatných prodejců. Pro každého tak můžete nastavit vlastní tiskové úlohy.

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout příjmy a výdaje.

Počet kopií

Zadejte kolik kopií bude při jednom tisku vytištěno. Výchozí hodnota je 1.

Používat menší písmo

Zaškrtnutím této volby budou faktury tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.

nahoru