Tisk reportů a uzávěrek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Tisk reportů a uzávěrek

Navigace:  Práce s pokladnou > Nastavení aplikace > Tisk > Nastavení tiskových úloh >

Možnosti tisku reportů a uzávěrek

Nastavení tisku

Nastavení tisku účtenek

Prodejce

Jestliže vyberete konkrétního prodejce, bude tato tisková úloha k dispozici jen pro tohoto prodejce. To je vhodné v případě, že jednu pokladnu využívá více samostatných prodejců. Pro každého tak můžete nastavit vlastní tiskové úlohy.

Jazyk tisku

Nastavte, v jakém jazyku chcete tisknout reporty a uzávěrky. Pokud jazyk změníte, pamatujte na to, že produkty budou uvedeny v původním jazyce (s původními názvy). Toto nastavení má vliv na texty na uzávěrce a v reportech mimo názvů prodávaných položek.

Počet kopií

Zadejte kolikrát chcete každou uzávěrku vytisknout. Výchozí hodnota je 1.

Používat menší písmo

Zaškrtnutím této volby budou uzávěrky tisknuty menším písmem. Pro toto písmo lze nastavit v nastavení tiskárny odlišný počet znaků na řádek než pro běžné písmo.

Pípat

Pokud tiskárna tuto možnost podporuje a tato volba je aktivní, při tisku tiskárna vydá zvukové upozornění.

Automatický tisk uzávěrek

Po aktivaci této volby se automaticky vytiskne přehled tržeb (uzávěrka) za aktuální směnu. Tisk se provede vždy po uzavření pokladny.

Tisknutelné údaje

Tisknutelné údaje

Ťuknutím zaškrtněte, jaké údaje a informace chcete na uzávěrce tisknout. Všechny aktivované položky v tomto seznamu budou na uzávěrce vytištěny.

Tisk prodejů

Ťuknutím zaškrtněte, jaké přehledy prodejů chcete společně s uzávěrkou vytisknout.

Tisk zisků

Ťuknutím zaškrtněte, jaké přehledy zisků (tržeb) chcete společně s uzávěrkou vytisknout.

nahoru