Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

icon_inventuraHromadné naskladnění a hromadná inventura umožňuje jednoduše načítat pomocí připojené čtečky čárových kódů nebo vestavěné kamery kusy položek (zboží) a následně tento počet kusů naskladnit či upravit v rámci inventury.

Pokud tedy 3x načtete čárový kód nějakého produktu, přidají se 3 kusy do inventury nebo pro naskladnění. Vždy po sejmutí kódu čtečkou či vestavěnou kamerou se načte 1 kus nebo jedno balení podle nastavení jednotky konkrétního produktu. Vždy se uplatní 1x jednotka či balení, které je ve vlastnostech produktu nastaveno. Hromadné naskladnění a hromadná inventura je tedy primárně určena pro velkoobchody provádějící kusovou inventuru či naskladnění.

 

poznamka_icon

Hromadné naskladnění podporuje vážené kódy. Pokud tedy naskenujete vážený EAN, k naskladnění bude přidán vždy odpovídající produkt i s definovaným váženým množstvím. K produktům se stejným váženým kódem můžete zadat jednotnou nákupní cenu.

 

 

Jak provést hromadnou inventuru nebo naskladnění?

1_icon

Na pokladně, ke které máte připojenou čtečku čárových kódů nebo má vestavěnou kameru, otevřete aplikaci Sklad. V hlavním menu ťukněte na Hromadná inventura nebo Hromadné naskladnění.

2_icon

Naskenujte čárové kódy zboží, které chcete naskladnit nebo upravit jeho množství na skladě v rámci inventury. Pokud čárový kód koresponduje s některým produktem v pokladně, bude přidán do seznamu. Alternativně je možné vyhledat a přidat do hromadné inventury či naskladnění produkty na základě jejich názvu nebo odpovídající čárový kód vyfotit vestavěnou kamerou. K tomu slouží tlačítka 04.

3_icon

Tlačítky 01 upravte množství každého produktu. Pro přímé zadání množství můžete také ťuknout na tlačítko 02 a zadat číslo pomocí zobrazené dotykové klávesnice. V případě naskladnění lze dále zadat prostřednictvím tohoto tlačítka také nákupní cenu bez DPH. Chybně načtený produkt smažete tlačítkem 03. Pamatujte na to, že pokud máte např. 6 kusové balení nápoje, je nutné čárový kód z nápoje načíst 6x nebo načíst 1x a poté ručně upravit množství.

clip0207

 

4_icon

Tlačítkem DOKONČIT INVENTURU vpravo nahoře vše uložte. K dokončené inventuře můžete přidat poznámku.

V případě hromadného naskladnění tlačítkem POKRAČOVAT přejděte na rekapitulační obrazovku, kde vyberete dodavatele a vložíte číslo faktury. Následně tlačítkem NASKLADNIT v záhlaví vše uložíte a propíšete do pokladny.

clip1106

 

dulezite_sdeleni_icon

Celkové množství v rekapitulaci hromadného naskladnění je uváděno pouze v případě shodných jednotek u všech naskladňovaných produktů.

nahoru


 

Vytvoření nového produktu u hromadného naskladnění

Jestliže v hromadném naskladnění naskenujete čárový kód, který neodpovídá žádnému produktu v pokladně, bude zobrazen následující dialog a budete mít možnost vytvořit nový produkt nebo kód přiřadit existujícímu produktu v pokladně.

clip1103

 

Při vytváření nového produktu je důležitá volba Prodejní položka, která umožní rovnou zadat u nového produktu prodejní cenu. Pokud se jedná např. o surovinu, kterou použijete jako recepturu, ponechte tuto volbu neaktivní.

clip1104

 

Volba PŘIŘADIT K PRODUKTU otevře dialog s možností vyhledávání. Na základě zadaných znaků pak budou zobrazeny odpovídající produkty a tlačítkem PŘIŘADIT naskenovaný kód přiřadíte jako EAN k vybranému produktu.

clip1105

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC