Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

Receptura je vlastnost produktu, kdy není odečítán ze skladu samotný produkt, ale jen jednotlivé suroviny, které pod tento produkt patří. Můžete tak nadefinovat, že při prodeji určitého produktu ze skladu se odečte přesně dané množství z jiných skladových položek (surovin).

Příklady receptur:
Vytvoříte produkty Káva, Mléko a Káva s mlékem. Při naúčtování produktu Káva s mlékem se však ze skladu neodečte přímo tento produkt, ale pouze odpovídající množství jeho surovin, tedy produktů Káva a Mléko. Receptury využijete pro prodej točených nápojů, kdy odečítáte z jiného společného produktu (sudu) 0,3 nebo 0,5 litru. Ze skladu můžete odečítat také např. různé kadeřnické přípravky skládající se z ingrediencí v různém poměru.

 

uziv_tip_icon

Receptury si můžete mimo pokladny jednoduše nastavit také prostřednictvím Vzdálené správy. Pro více informací se podívejte do této kapitoly.

 

Jak nastavit receptury pro konkrétní produkt?

Nejprve si vytvořte všechny produkty, které použijete pro receptury. Hlavní produkt, který bude zobrazen na pokladně a jeho suroviny. Suroviny jsou dílčí produkty, které se budou odečítat v daném množství ze skladu a na pokladně zobrazeny nebudou. Postup si ukážeme na výše zmiňovaném příkladu kávy s mlékem:

1_icon

Vytvořte nové produkty Káva s mlékem, Káva a Mléko. Všechny produkty uložte.

odtezovani1

 

2_icon

Otevřete produkt Káva s mlékem a na záložce Obecné v části Sklad deaktivujte volbu Odečítat ze skladu. Otevřete produkty Káva a Mléko a na záložce Obecné deaktivujte volbu Zobrazovat jako box. Tak nebudou tyto produkty v pokladně zobrazeny a nebude možné je naúčtovat, jelikož jsou jen surovinami pro recepturu. Dále v části Balení a jednotka nastavte požadované jednotky, množství nastavíme v dalším kroku. Vše opět uložte.

odtezovani34

 

3_icon

Otevřete produkt Káva s mlékem a ťukněte na záložku Receptury. Tlačítkem + 01 vyberte produkty pro recepturu, tedy v našem případě Kávu a Mléko. Tyto suroviny se přidají do seznamu. Nyní nastavte požadované množství 02, které se při prodeji Kávy s mlékem odečte ze skladu a takto nastavený produkt uložte. Tlačítkem 03 vložené suroviny odeberete. Kliknutím na název 04 otevřete kartu vybraného produktu, který je použit jako suroviny.

odtezovani4

 

Jakmile nyní zákazníkovi naúčtujete Kávu s mlékem, bude ze skladu odečteno pouze nastavené množství Kávy a Mléka. Přičemž tyto dílčí produkty jsou skryté a nelze je tak samostatně naúčtovat. Skryté produkty jsou označeny vodoznakem s přeškrtnutým okem.

 clip0012

 

poznamka_icon

Maximální počet produktů, které můžete použít jako suroviny by neměl být větší než 15. U některých surovin je vhodné nastavit i tzv. odpad v obsahu například 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítat s případným odpadem při prodeji daného produktu, třeba piva. Tzn. nastavte odečítané množství suroviny vždy o něco větší.

nahoru

Receptury se záporným množstvím

Odečítat je možné i záporné množství, např. pro situace, kdy prodáváte pizzu s přísadami a zákazník si některou z přísad nepřeje. Standardně prodáváte pizzu se šunkou, zákazník si však šunku nepřeje. Při prodeji této pizzy tedy potřebujete, aby skladové zásoby šunky zůstaly po prodeji nezměněny. Toho jednoduše docílíte tak, že vytvoříte produkt "Bez šunky" a nastavíte u něho odečítání šunky ve stejném, avšak záporném množství. Při prodeji pizzy se tak nejprve šunka odečte, ale naúčtováním produktu "Bez šunky" zároveň také přičte. Skladové množství šunky se tedy prodejem nezmění.

 


 

Odpisy produktů a surovin

Pokud používáte Receptury, nabízí Dotykačka i odpisy surovin. Odpis představuje v Dotykačce standardní platební metodu. Nastavení odpisů je velmi jednoduché:

1.V Nastavení aplikace aktivujte v části Nastavení plateb platební metodu Odpis.

2.Tuto platební metodu poté najdete v platební dialogu.

3.Standardně naúčtujte produkty, které potřebujete odepsat a účet "zaplaťte" pomocí platební metody Odpis.

4.Pokud k takto zaplacenému účtu přidáte poznámku (např. důvod odpisu), propíše se do všech odepisovaných produktů - surovin.

5.Produkty budou odepsané včetně jejich surovin.
 

clip1046

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC