Jak Dotykačka počítá?

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Jak Dotykačka počítá?

Navigace:  Práce s pokladnou >

Abyste správně pochopili, jak vlastně Dotykačka pracuje a zachází s daty, přečtěte si tuto kapitolu. Najdete zde několik důležitých pojmů a operací včetně jejich návaznosti na přehled tržeb a skladové zásoby.

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka počítá nákupní cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítává nákupní cenu podle metody FIFO

 
Otevřené účty

Otevřený účet je rozpracovaný účet, ke kterému se lze kdykoliv vrátit a přidat na účet další položky. Jak vytvořit a pracovat s otevřenými účty popisuje tato kapitola. V případě vytvoření otevřeného účtu, hodnota tohoto účtu nenavýší tržby, ani neodečte skladové zásoby z naúčtovaných položek. Hodnotu otevřených účtů si můžeme zobrazit v přehledu tržeb. Pokud nebudou všechny účty uzavřeny (zaplaceny) při uzavírání pokladny, budete na to upozorněni.

V přehledu tržeb najdete následující položky týkající se otevřených účtů (tyto položky mají informativní charakter):

Otevřené účty

Celkový počet aktuálně otevřených účtů za den

Otevřené účty (vše)

Celkový počet aktuálně otevřených účtů z předchozích směn či dnů

Otevřené účty hodnota

Celková hodnota aktuálně otevřených účtů za den

Otevřené účty (hodnota vše)

Celková hodnota aktuálně otevřených účtů z předchozích směn či dnů

nahoru


Vystavení (zaplacení) účtu

Jak vystavit a zaplatit účet si můžete přečíst zde. Jakmile ťuknete na tlačítko Vystavit účet na hlavní obrazovce objeví se platební dialog. V tuto chvíli se naúčtované zboží ihned odečte ze skladových zásob, otevřený účet se zaúčtuje a vznikne nový pokladní doklad.

V platebním dialogu můžete zvolit druh platební metody, ve výchozím stavu je k dispozici Hotovost a Platební karta (pokud nezvolíte platební metodu, je vždy automaticky vybrána hotovost). Po ťuknutí na tlačítko Zaplaceno dojde k zaplacení účtu. O hodnotu zaplaceného účtu se navýší celkové tržby a také přijatá hotovost, kterou jste fyzicky obdrželi a která bude vyžadována při uzavírání pokladny. Při zvolení platby kartou se o hodnotu zaplaceného účtu navýší celkové tržby. V přehledu tržeb nalezneme tyto transakce pod položkou Bezhotovostní transakce (Platební karta). Hotovost přijatá nebude ovlivněna a platby platebními kartami tak nebudou navyšovat hotovost v pokladně.

Další volba v platebním dialogu je Nezaplaceno. Po tomto kroku již zůstane účet zaúčtovaný do tržeb a zboží ze skladu odečtené, avšak zákazník vystavený doklad ještě nezaplatil (např. zákazník zapomněl peníze a vrátí se později). V tomto případě účet taktéž nenavyšuje přijatou hotovost. Nezaplacené účty lze vyfiltrovat v Historii a dodatečně zaplatit. V případě uzavírání pokladny s nezaplacenými účty budete upozorněni, že "Pokladna eviduje x nezaplacených účtů". Dokud účet nebude zaplacen, bude po každém uzavření pokladny toto upozornění vyskakovat. Maximálně však po dobu 3 měsíců, dále již jsou nezaplacené účty ignorovány.

jak_d_pocita_800_edge

nahoru


Storno účtu

Stornování účtu lze provést v Historii ťuknutím na vybraný účet a zvolením možnosti Stornovat tento účet 02 prostřednictvím tlačítka 01. Při stornování účtu máme na výběr dvě možnosti, storno bez zpětného naskladnění prodaných položek a storno s naskladněním, kdy se nám prodané položky a odtěžené suroviny nazpět vrátí na sklad.

Storno již zaplaceného účtu poníží aktuální stav pokladny o hodnotu stornovaného účtu. V přehledu tržeb se hodnota storna započítá do položky Hotovost vydaná. Celkové tržby budou o stornovaný účet poníženy a storno se také započítá do položek Prodej zboží (storno) a Pokladní doklady (storno). V případě storna nezaplaceného účtu se hotovostní stav pokladny nezmění, do tržeb se storno započítá stejným způsob jako při stornování zaplaceného účtu.

Screenshot_2017-10-25-14-51-53

nahoru


Vklady a výdaje

Tlačítko Příjem Výdaj slouží pro vložení, nebo vybrání finanční hotovosti z pokladny během aktuální směny. Příjem či výdaj navyšuje, případně ponižuje konečnou finanční hotovost při uzávěrce. V přehledu tržeb najdete hodnotu pokladních příjmů pod položkou Hotovostní vklady, pokladní výdaje jsou pak Hotovost vydaná.

nahoru


Otevření a uzavření pokladny

Před prodejem produktů je potřeba otevřít pokladnu. Při otevření pokladny zadáte počáteční hotovost, což je finanční obnos, který se aktuálně nachází v pokladně. Otevření pokladny začne tzn. směna. Částka evidovaná pokladnou se během prodeje kumuluje. Na konci směny je potřeba pokladnu zase uzavřít.

Při uzavření pokladny zadáte konečnou finanční hotovost v pokladně. Ta by v ideálním případě měla být rovna sumě počáteční hotovosti, hotovosti přijaté z prodeje zboží, hotovostních vkladů a případně odečtu částky ze storen a výdajů tedy hotovosti vydané. Na základě rozdílu mezi touto sumou spočítanou Dotykačkou a částkou zadanou jako konečná hotovost systém vypočítá manko i přebytek po uzavření pokladny. Dle nastavených uživatelských práv může pokladna tuto sumu zobrazit ještě před uzavřením pokladny. Při uzavírání pokladny budete taktéž informováni o nezaplacených a otevřených účtech, viz předchozí informace.

uzavreni_pocitani

nahoru


Konečná cena

Jak Dotykačka vypočítává konečnou cenu? K ceně produktu bez DPH se připočte sazba DPH a výsledek je zaokrouhlen. Tento výsledek se pak vynásobí prodaným množstvím a výsledek je opět zaokrouhlen:

Cena bez DPH + Sazba DPH Cena s DPH x prodané množství Konečná cena

 

uziv_tip_icon

Pro pochopení postupu, jak Dotykačka počítá, doporučujeme se ještě seznámit s jednotlivými položkami na uzávěrce.

nahoru


DPH

Dotykačka nepočítá DPH z celkové zaokrouhlené sumy tržeb, ale z DPH u jednotlivých položek na účtu. U jednotlivých položek pak dochází po výpočtu k zaokrouhlení ceny bez DPH na 2 desetinná místa, jelikož DPH se v ČR na účtenkách uvádí právě na 2 desetinná místa. Dle platného zákona Dotykačka počítá DPH z koncové částky (shora), viz:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/vypocet-dph-a-zaokrouhlovani-od-2019-10-01-10101

 

poznamka_icon

Pamatujte na to, že cena bez DPH + hodnota DPH = cena s DPH a opačně.

 

Jednoduchý příklad výpočtu DPH

Cena jednoho kusu zboží podléhajícího základní sazbě daně činí 36,90,- Kč bez DPH.

Výpočet daně: 36,90 × 21 % = 7,749

Výsledek je zaokrouhlen na dvě desetinná místa: 7,75,- Kč

Celková cena: 36,90 + 7,75 = 44,65,- Kč

Po zaokrouhlení na celou korunu při platbě v hotovosti: 45,- Kč

Zaokrouhlení ve výši 0,35,- Kč, které se objeví jako nová položka účtenky, se nezahrnuje do základu daně. V rozpisu DPH je zaokrouhlení rozepisováno zvlášť.

 

Podrobné příklady výpočtu

Účet obsahuje 3 položky v jednotkové ceně 35,- Kč s DPH 15 %.

Výpočet je založen na ceně s DPH:

3 ks x 35 = 105,- Kč = celková cena s DPH

DPH = 105 - 91,30 = 13,70,- Kč.

 

Pokud bychom na účtu měli celkem 25 položek, tedy 25 x 3 ks položky po 35,- Kč, výpočet by byl následovný:

105 x 25 = 2625,- Kč s DPH

91,30 x 25 = 2 282,50,- Kč bez DPH

DPH = 342,50,- Kč

 

Jestliže máme 15 účtenek s těmito 25 × 3 položkami po 35,- Kč. Je nutné jednotlivé sumy účtenek sečíst:

s DPH = 2625 x 15 = 39 375,- Kč

bez DPH = 2282,50 x 15 = 34 237,5,- Kč

DPH = 342,50 x 15 = 5 137,5,- Kč

 

dulezite_sdeleni_icon

Chybný výklad předpokládá výpočet DPH až z celkové částky s DPH v hodnotě 39 375,- Kč (z výše uvedeného příkladu), která je zobrazena v přehledu tržeb ve Vzdálené správě. V takovém případě vyjde 39375 / 1,15 = 34239,13,- Kč bez DPH. DPH následně počítáme 39375 - 34239,13 = 5135,87,- Kč. Oproti správnému výpočtu v tomto případě vzniká rozdíl v DPH ve výši 1,63,- Kč.

nahoru