Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Uživatelské účty by měly primárně sloužit k rozlišení obsluhy a také k ošetření přístupu zaměstnanců k funkcím dotykové pokladny. V každém účtu můžete podrobně specifikovat práva k určitým funkcím, zvlášť pro pokladní operace a zvlášť pro aplikaci Sklad. Nastavení uživatelských práv najdete ve spodní části stránky s vlastnostmi účtu.

Mimo práv pro pokladní operace či aplikaci Sklad, můžete také určit, jaké informace uvidí uživatel po přihlášení do Vzdálené správy. Uživatelská práva pro Vzdálenou správu však používají samostatné uživatelské účty a nesouvisí s účty zaměstnanců v pokladně. Přístup do Vzdálené správy tak může mít i osoba, která přímo s pokladnou nepracuje, ale potřebuje mít např. přehled o tržbách. Postup vytvoření uživatelského účtu ve Vzdálené správě a přiřazení práv najdete v této kapitole.
 

poznamka_icon

Přehled všech práv, která můžete přidělit či odebrat uživatelskému účtu najdete v této kapitole.

 

Jak nastavit oprávnění?

1_icon

Ťukněte na zvolený účet, tím otevřete jeho vlastnosti. Posuňte levou část obrazovky s vlastnostmi účtu až na konec. Zde najdete na dvou řádcích přehled přidělených práv pro pokladnu (Obecná práva) a přehled přidělených práv pro aplikaci Sklad (Skladová práva).

ucty10

 

2_icon

Pro zvolení práv k určitým funkcím jednoduše ťukněte na zvolený řádek. Bude zobrazena nabídka se všemi právy k funkcím pokladny nebo skladu. V přehledu práv se můžete pohybovat pomocí gesta pro posunování a seznam tak posouvat nahoru či dolů. Pokud je vedle položky zobrazeno zaškrtnuté políčko parafa2, má k této funkci uživatel právo. Ťuknutím na toto políčko změníte jeho stav a funkci zakážete. Informace vybraném právu zobrazíte ťuknutím na ikonku info. Jakmile nastavíte všechna práva, změny v uživatelském účtu potvrďte tlačítkem ULOŽIT vpravo nahoře.

ucty56

 

poznamka_icon

Každému uživateli lze nastavit maximální slevu, kterou může poskytnout. Maximální slevu lze také definovat ve vlastnostech produktové kategorie. Toto omezení se však vztahuje jen na slevu uplatňovanou na položku na účtu, nikoliv na slevu pro celý účet v platebním dialogu.

clip0578

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC