Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Dotykačka umožňuje při vytváření nového produktu na základě jeho názvu nebo EAN kódu našeptat odpovídající produkty nalezené v katalogu. Katalog je webová služba Dotykačky, která obsahuje informace o běžně prodávaných položkách, jako jsou nápoje, potraviny, drogistické zboží apod. Položky jsou do katalogu průběžně doplňovány.

Našeptávání produktů z katalogu funguje jak při vytváření produktů v pokladně, tak i prostřednictvím webového rozhraní Vzdálené správy.

 

Výhody katalogu:

Není nutné zadávat celý název produktu. Po zadání prvních tří písmen bude zobrazen seznam s odpovídajícími produkty v katalogu.

V katalogu Dotykačka nevyhledává jen na základě názvu produktu ale také na základě EAN kódu načteného čtečkou čárových kódů.

Používání katalogu výrazně zrychlí vytváření nových produktů či změnu stávajících. Z katalogu se doplní název a EAN kód.

Doplněný název z katalogu je možné libovolně upravit či zkrátit. Můžete si tedy ponechat vlastní (preferované) názvy produktů.

Katalog funguje jak přímo v pokladně, tak ve Vzdálené správě. Rychle zadávat produkty na základě naskenovaného čárového kódu lze však jen na pokladně.

 

Jak založit produkt s pomocí katalogu?

Vytvořit produkt pomocí katalogu lze několika způsoby:

1_icon

Při vytváření nového produktu v pokladně nebo Vzdálené správě zadejte alespoň první tři písmena z jeho názvu. Během 3 vteřin se objeví seznam s nalezenými produkty z katalogu. Vyberte odpovídající z nabízených produktů. Bude doplněn název produktu a EAN kód. Vám zbývá doplnit cenu, sazbu DPH a produkt uložit.

clip0200

 

2_icon

Přímo z hlavní obrazovky Dotykačky naskenujte čárový kód nového produktu. Bude zobrazen dialog Produkt nenalezen. Nyní máte dvě možnosti, jak nový produkt vytvořit. Ťuknutím na nalezený produkt v katalogu 01 bude vytvořen nový produkt s předvyplněným názvem a EAN kódem. Pokud zvolíte PŘIDAT PRODUKT 02, bude vytvořen nový produkt jen s předvyplněným EAN kódem. Název si v tomto případě doplníte vlastní. Nakonec opět zadejte cenu, DPH a produkt uložte. Název produktu však lze upravit vždy, i když je předvyplněn.

clip0201

poznamka_icon

Jestliže se odpovídající produkt v pokladně již nachází, bude po naskenování čárového kódu čtečkou rovnou přidán na účet.

 

3_icon

Přejděte do Správy položek a naskenujte čárový kód. Bude zobrazen odpovídající (nalezený) produkt v pokladně a budete ho moci rovnou upravit. Pokud v pokladně neexistuje produkt se shodným EAN kódem, otevře se nový produkt s doplněným EAN kódem. Vám stačí zadat ostatní vlastnosti a nový produkt uložit.

clip0202

 

uziv_tip_icon

Pokud čtečku připojíte k počítači, můžete na základě naskenovaných čárových kódů ve Vzdálené správě vyhledávat produkty v Seznamu či při vytváření nových rovnou doplnit do pole EAN odpovídající čárový kód. Více o používání čtečky čárových kódů v této kapitole.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC