Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Jak přidat či smazat produkt?

1_icon

Na záložce Seznamy » Produkty klikněte na modré tlačítko + Přidat 01.

2017-03-16_143037

 

2_icon

Otevře se stránka s kartou produktu. Ta se skládá z několika vertikálních záložek:

Do každé záložky doplňte vyžadované informace a poté vše uložte. Do několika okamžiků se nový produkt přenese do pokladny. Pokud budete vytvářet další produkty, použijte tlačítko ULOŽIT A PŘIDAT DALŠÍ. Aktuální produkt se uloží a poté se otevře stránka pro přidání dalšího.

dulezite_sdeleni_icon

Pokud se vám nedaří uložit nový produkt, zkontrolujte, zda neobsahuje již neexistující kategorii či sazbu DPH na záložce Ceny.

 

V záhlaví již vytvořeného produktu najdete tlačítko DUPLIKOVAT. To vytvoří kopii aktuálně otevřeného produktu včetně případných surovin pro Receptury nebo skladových balení. Skladové balení v duplikovaném produktu však nebude obsahovat EAN ani PLU. Tyto kódy je nutné doplnit.

 

uziv_tip_icon

Při zadávání názvu produktu funguje našeptávání z katalogu Dotykačky. Na základě prvních zadaných písmen se tak nabízejí odpovídající produkty s EAN kódy. To je vhodné zejména pro maloobchodní prodej. Našeptávání funguje také při vytváření produktu přímo v pokladně.

clip0137

2017-11-22_155544

 

Základní

Název

Zadejte název produktu pod kterým bude zobrazován na pokladnách

Barva

Vyberte barvu rámečku zobrazeného produktu na pokladnách.

Kategorie

Vyberte kategorii do které bude produkt patřit. Jak vytvořit kategorie najdete v kapitole Kategorie.

Číslo produktu

Interní ID číslo produktu (internalid), generováno automaticky

PLU

PLU kód produktu*

EAN

EAN kód produktu*

Externí označení

Identifikace produktu ze strany zákazníka (např. katalogové číslo)

Alternativní název

Volitelný název produktu, který (pokud je vyplněn) se tiskne na účtenkách, případně objednávkách do kuchyně místo standardního názvu. Pro tisk na objednávkách je nutné upravit odpovídající tiskovou úlohu. Volitelně lze v nastavení plateb aktivovat jeho použití i na generovaných dokladech jako jsou např. faktury. Alternativní název se bude dále zobrazovat také na zákaznickém displeji a propisuje se do externích objednávkových služeb.

Krátká poznámka

Poznámka, která slouží pro informace o produktu (např. alergeny). Tato poznámka se tiskne na účtence.

Popis

Podrobný popis produktu určený pro obsluhu. Tento popis se netiskne na účtence, propisuje se však do externích objednávkových služeb.

Balení

Množství produktu v prodávaném balení

Jednotka

Vyberte, v jakých jednotkách produkt prodáváte. Standardně by zde měl být vždy uveden 1 kus. Pouze v některých případech, jako jsou např. Receptury, vyberte jiné jednotky.

Předkontace

Speciální označení - zkratka pro účetní systémy. Označení předkontace se exportuje do sestavy Účtenky pro Pohodu nebo Money S3.

Výchozí chod

Vyberte chod, kterým bude produkt označen při vložení na účet. Více o správě chodů se dozvíte v této kapitole.

Štítky

Odlišení produktů podle štítků. Více štítků oddělte čárkami. Produkty lze poté podle štítků filtrovat.

Rychlé poznámky

Do tohoto pole napište případné varianty produktu (např. steak medium) . Při platbě budete moci variantu vybrat a bude také vytisknuta jako text na účtence.

Zobrazovat

Vypnutím této volby nebude produkt na pokladnách zobrazen.

Povolit prodej s sebou

Umožní u tohoto produktu prodej s sebou a zvolení uplatňované sazby DPH. Více informací o této funkci najdete v této kapitole.

*Pro vložení napište kód a stiskněte klávesu Enter, můžete takto zadat více kódů pro jeden produkt.

nahoru

Ceny

Zadání ceny

Cena produktu za jednotlivý výrobek nebo za celé balení

Cena bez DPH

Zadejte cenu bez daně z přidané hodnoty

DPH

Vyberte výši daně z přidané hodnoty. Zobrazované hodnoty se odvíjejí od tohoto nastavení v Dotykačce.

Cena s DPH

Tato cena bude automaticky vypočítána

Použít / odstranit cenové hladiny

Použitím cenových hladin získáte možnost zadat až 4 další ceny produktu. Konkrétní cenu ze zadaných hladin pak zvolíte při prodeji. Více informací zde.

Povinná minimální marže

Hodnota marže (v platební měně), která má být kontrolována, nebo dopočítána, při naskladňování produktu. Přepnutím přepínače Zadání v procentech bude zadané číslo bráno jako hodnota v procentech. Zadaná hodnota musí být <= 99 %.

Body

Zadejte počet bodů, které se po nákupu produktu přičtou na zákaznické konto.

Vyžadovat zadání ceny

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání ceny.

Vyžadovat zadání množství

Zapnutím této volby bude při prodeji produktu vždy vyžadováno zadání množství.

Kalkulovat hodnotu na čase

Pokud je produkt účtován podle času, bude Dotykačka automaticky kalkulovat cenu v závislosti na čase a nastavených jednotkách po dobu, kdy je účet zaparkován. Týká se např. prodeje služeb.

Neaplikovat hromadné slevy

Pokud bude tato volba aktivní, nebude na tento produkt nikdy započítána případná sleva na celý účet.

Akce (ve slevě)

Pokud je tato volba aktivní, můžete zadat do pole Sleva (%) aktuální slevu z běžné ceny, která bude akceptována při prodeji.

Sleva [%]

Zadejte výši aktuálně poskytované slevy na produkt. Jak vytvořit dočasné slevové akce najdete v kapitole Ceny.

 

dulezite_sdeleni_icon

Některé položky jako např. DPH a Cena s/bez DPH se nezobrazují, pokud je pokladna nastavena pro neplátce DPH.

nahoru

Správa porcí

Seznam vytvořených porcí (např. 50 % porce, 50 % z ceny, 70 % porce, 70 % z ceny) Označením aktivujete dostupnost vybrané porce pro daný produkt.

 

Prodej v pověření

Prodej v pověření

Umožní evidovat prodaný produkt jiným subjektem, než který běžně pokladnu používá.

Pověřující subjekt

Zde vyberete předem vytvořený subjekt, na který bude produkt po naúčtování zaevidován.

 

Sklady

NASKLADNIT

Naskladnění produktu do vybraného skladu.

Odečítat ze skladu

Vypnutím této volby se produkt nebude odečítat ze sladových zásob.

Vyráběná položka

Označuje vyráběný produkt.

Společný prodej

Zapnutím této volby povolíte společný prodej, který se používá pro prodej produktů společně s vratnými obaly. Více informací najdete v této kapitole.

Při prodeji pod sklad

Povolí, zakáže nebo zobrazí na pokladně upozornění při prodeji položky, která již není na skladě.

Na záložce Sklad je zobrazeno aktuální množství produktu na skladě. Vložením nákupní ceny bez DPH a stisknutím tlačítka Naskladnit, přejdete rovnou k naskladnění produktu. Pokud při naskladnění zadáte nákupní a prodejní cenu, bude zde zobrazena také marže. Kliknutím na vybraný název skladu se přesunete na přehled skladových pohybů daného produktu.

 

clip0788

 

Kombinace

Přidáním již vytvořené kategorie s jinými produkty můžete vytvořit tzv. skupinu kombinací, která umožní při naúčtování hlavního produktu např. pizzy naúčtovat také související produkty jako přílohy navíc nebo produkt zdarma. Nejprve z rozbalovacího menu vyberte kategorii a poté klikněte na + Přidat skupinu. V dalším kroku pak přes tlačítko s tužkou upravte vlastnosti kombinace. Více o kombinacích najdete v této kapitole.

 

clip0733

 

Alergeny

Na této záložce uvidíte seznam alergenů a jejich číselného označení. Označené alergeny u produktů se přenášejí do nabídky pro objednávkové služby. Obsluha může alergeny zobrazit na hlavní obrazovce Dotykačky dlouhým ťuknutím na dlaždici produktu. Přiřadit alergeny hromadně více produktům je možné pomocí funkce Hromadný výběr.

 

Cenovky

Měrné balení

Poměrné číslo vypočítané tak, aby společně s položkou Měrné jednotky ukazovalo cenu za požadované množství. Když budete například chtít pro 250g balení másla zobrazit cenu za 1kg, zadáte zde 0,25 a do položky Měrné jednotky zadáte Kilogram. Toto číslo bude zobrazeno na cenovce.

Měrné jednotky

Požadované množství, např. kilogram, ve výpočtu poměrné ceny za požadované množství (viz příklad v položce Měrné balení).

 

Viditelnost

Na této záložce uvidíte seznam všech pokladen s informací, zda je daný produkt na konkrétní pokladně zobrazován či nikoliv. Tento přehled souvisí s možností skrýt vybrané produkty na pokladnách.

 

Statistika

Ukazuje prodeje daného produktu za tento a minulý měsíc.

 

Skladové balení

V této části můžete přidat balení, která budou použita při naskladnění prostřednictvím Vzdálené správy nebo pokladny. Skladová balení jsou vhodná pro produkty, které využíváte jako receptury (odtěžujete je ze skladu). Typicky jde třeba o KEG sudy v objemu 30 nebo 50 litrů, odtěžované při prodeji čepovaného piva. Např. skladový produkt Pivo sud může obsahovat 2 skladová balení: sud 30 a sud 50 litrů. Produkt Pivo sud pak použijete jako recepturu pro standardní prodejní produkt Pivo 0,5 l. Při naskladnění budete moci zvolit mezi 30 a 50 litrovým sudem.

 

Externí objednávky (Tato nastavení jsou platná jen pro objednávkové služby.Ze základních vlastností se dále využívá Alternativní název a Popis.)

Vlastnosti produktu

Vlastnosti či specifikace produktu, které se zobrazují u produktu ve vytvořené nabídce pro objednávkové služby.

Fotka produktu

Obrázek produktu pro objednávkové služby. Obrázek / fotku produktu vložíte tlačítkem NAHRÁT. Nejprve vyberte soubor s obrázkem, pomocí myši nastavte preferované čtvercové oříznutí a změny uložte. Minimální velikost obrázku musí být alespoň 1200x1200 px.

Cena za obal

Cena za obal k produktu pro objednávkové služby. Lze využít také v případě, pokud potřebujete cenu v externí objednávce navýšit oproti ceně v pokladně.

 

clip0657

 

uziv_tip_icon

PLU, EAN, Externí označení, Štítky a Rychlé poznámky (varianty) je možné zkopírovat jako text do schránky pomocí ikonky v pravém rohu po najetí myší. Do odpovídajícího pole jiného produktu je pak vložíte standardní klávesovou zkratkou CTRL+V.

clip0249

nahoru


 

Nákupní cena na skladech

Součástí stránky s vlastnostmi produktu je na záložce Sklady také přehled Nákupní cena bez DPH. V tomto přehledu uvidíte aktuální skladové množství na každém skladu a nastavenou nákupní cenu. Nákupní cenu můžete pro každý sklad přímo v tomto přehledu upravit. Tlačítkem NASKLADNIT zvolený produkt naskladníte do daného skladu.

 

poznamka_icon

Jak Dotykačka počítá nákupní cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítává nákupní cenu podle metody FIFO

nahoru


 

3_icon

Zadejte veškeré preferované informace o produktu a poté produkt uložte kliknutím na tlačítko Uložit v horní části stránky.

4_icon

Nový produkt naleznete v seznamu produktů, kde ho můžete tlačítky 02 znovu upravit, případně smazat. Před smazáním produktu, který obsahuje receptury, je nutné u něho nejprve zrušit receptury nebo receptury smazat jako první. Smazané produkty lze později obnovit.

produkty5

 

uziv_tip_icon

Místo smazání produktu raději doporučujeme produkt dočasně skrýt deaktivací možnosti Zobrazovat jako box. Jakmile budete opět nějaký nový produkt vytvářet, upravte tento skrytý a opět ho zobrazte.

nahoru


 

Jak obnovit smazané produkty?

Smazané produkty je možné zobrazit kliknutím na odpovídající tlačítko v záhlaví stránky. V přehledu smazaných produktů pak u každého produktu naleznete tlačítko Obnovit, kterým produkt obnovíte a bude s ním moci na pokladně dále pracovat. Opětovným stiskem tlačítka Smazané produkty se vrátíte zpět k zobrazení aktivních (nesmazaných) produktů.

smazane

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC