Produkty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Produkty

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Seznamy >

Záložka Seznamy » Produkty zobrazuje seznam všech vytvořených produktů. Zobrazené produkty můžete omezit jen na určitou kategorii. S produkty lze provádět pokročilé operace, jako je naskladnění či přesun do jiného skladu. Samozřejmě zde můžete také produkty přidávat či je mazat a dokonce také nastavit Receptury. Produkty lze ve Vzdálené správě vyhledávat podle názvu a EAN, PLU kódů.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry.
 

 

uziv_tip_icon

Před vytvořením produktů nejprve vytvořte kategorie a vytvořené produkty do nich potom rovnou začleňujte. Případně si také nadefinujte dodavatele. Zjednodušíte si tak pozdější práci s pokladnou. Produkty s kategoriemi, dodavatele a další položky, můžete do pokladny také hromadně naimportovat z připraveného .csv souboru. Import a export položek však podporuje pouze Dotykačka NAPLNO.

nahoru


 

Popis prvků na stránce s přehledem produktů

produkty

 

Ovládací prvky (tlačítka a rozbalovací menu) jsou pro všechny seznamy ve Vzdálené správě podobné. V záhlaví stránky naleznete tlačítka pro funkce vztahující se ke všem zobrazeným položkám (1 - 10). Na řádku u každé položky jsou pak tlačítka, která nabízejí možnosti pro konkrétní položku (A - C). V zápatí stránky nastavíte počet zobrazených produktů na jedné stránce.

Společné funkce

1.Přepínání mezi zobrazením produktů, štítků, porcí a cen.

2.Export seznamu produktů a receptur do Excelu či textového formátu .csv. Generování a ukládání dat ze Vzdálené správy je popsáno v této kapitole.

3.Zobrazení a tisk cenovek s jednotlivými produkty

4.Hromadná úprava produktů a jejich vlastností

5.Import produktů do pokladny z předem připraveného souboru

6.Vytvoření nového produktu

7.Přepínání mezi stránkami.

8.Omezení zobrazení na určitou kategorii

9.Omezení zobrazení na určitý štítek nebo produkty bez štítků

10.Filtr na základě viditelnosti produktů - produkty na pokladnách skryté nebo viditelné

11.Zobrazení smazaných produktů s možností jejich obnovení.

Funkce pro konkrétní (vybraný) produkt

a.Nastavení receptur

b.Přesun produktu do jiného skladu / Naskladnění produktu

c.Úprava vlastností produktu (DETAIL) / Smazání produktu

nahoru