Používání Mobilního číšníka

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Používání Mobilního číšníka

Navigace:  Mobilní číšník (Mobilní terminál) >

Po úspěšném spárování Mobilního číšníka bude zobrazena obrazovka s uživatelskými účty. Přihlaste se tedy ťuknutím na vybraného uživatele nebo rovnou zadáním pinu. Po přihlášení uvidíte hlavní obrazovku, která připomíná zjednodušenou Dotykačku. Pod jejím obrázkem níže najdete popis jednotlivých položek. S Mobilním číšníkem se pracuje podobně, jako s Dotykačkou.

 

clip0016
clip0603

01

Ikona postranního menu - Postranní menu zobrazíte ťuknutím na tuto ikonu. V postranním menu najdete odhlášení / přihlášení zaměstnance, vyhledávání produktů nebo nastavení Mobilního číšníka.

Denní menu a obrazovka doporučení - ťuknutím na ikonku hvězdičky otevřete obrazovku s denním / týdenním menu 06 a nejprodávanějšími produkty 07 v dané části dne.

02

Panel kategorií - Zobrazuje vytvořené kategorie produktů. Seznam kategorií lze rozbalit i ťuknutím na ikonu 05.

03

Panel produktů - Po ťuknutí na zvolenou kategorii se v této části objeví produkty, které do této kategorie patří. Ťuknutím na produkt dojde k jeho zaúčtování.

04

Tlačítka pro základní operace s účty - Zobrazení seznamu otevřených účtů nebo mapy stolů.

08

Spuštění fotoaparátu - Spustí vestavěný fotoaparát (pokud ho zařízení obsahuje) pro skenování čárových kódů. Tato možnost musí být v však povolena v Nastavení aplikace. Schopnost naskenovat čárový kód je závislá na vlastnostech fotoaparátu v zařízení a světelných podmínkách.

 

Jakmile se seznámíte s hlavní obrazovkou, podívejte se, jak se s Mobilním číšníkem pracuje.

nahoru