Práce s účty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Práce s účty

Navigace:  Mobilní číšník (Mobilní terminál) > Používání Mobilního číšníka >

S Mobilním číšníkem se pracuje stejně jako s Dotykačkou. Práce s účty je velmi rychlá a jednoduchá. Je zde však několik omezení. Mobilní číšník např. nepodporuje skryté produkty na základě pravidel ve Vzdálené správě a taktéž rozdělení platby na více platebních metod nebo prodej v pověření. Podporovány jsou však Kombinace (přílohy navíc, produkt zdarma), Správa chodů, Alternativní měna či Denní / týdenní menu.
 

 

Účtujeme s Mobilním číšníkem

1_icon

Na hlavní obrazovce 01 ťuknutím standardně přidáváte produkty na otevřený účet. Případně lze po ťuknutí na ikonku 04 naskenovat čárový kód vestavěným fotoaparátem. Tato možnost musí být v však povolena v Nastavení aplikace. Dlouhým ťuknutím na produkt přiřadíte ke zvolenému chodu. Jestliže ve vlastnostech produktu zakážete prodej pod sklad, nebude možné položku prodat, pokud nebude na skladě.

Jakmile máte hotovo, ťukněte na spodní panel s informacemi o účtu 02. Tak se dostanete k naúčtovaným položkám a budete moci provést operace s právě otevřeným účtem. Ikonka 03 zobrazí aktuální Denní menu a Obrazovku doporučení s nejprodávanějšími produkty, které opět přidáte na účet ťuknutím.

clip0017

clip0762

 

2_icon

V přehledu otevřeného účtu vidíte naúčtované položky. Účet nyní můžete zaparkovat na zvolený stůl (pokud máte vytvořenou mapu stolů) nebo ho zaparkujete bez přiřazení ke konkrétnímu stolu. Účet lze také rovnou zaplatit. Zvolením volby ZAPLATIT 01 budou zobrazeny dostupné platební metody (dle nastavení Dotykačky), vybráním platební metody pak dojde k zaplacení účtu a jeho uzavření. Dostupné platební metody lze omezit v Nastavení aplikace. Pokud tlačítko ZAPLATIT 01 dlouze podržíte, bude zobrazen dialog pro rozdělení účtu. Jestliže máte nastavenou jen jednu platební metodu, dojde k zaplacení okamžitě.

Ťuknutím na ZAPARKOVAT 02 zobrazíte přehled stolů a budete moci účet zaparkovat. Pokud ťuknete na zvolenou položku účtu 03 dojde k jejímu rozbalení a tlačítky + / - změníte její množství nebo ji z účtu odeberete. Tlačítko s tužkou umožní doplnit poznámku, nastavit na vybrané položce slevu v %, vybrat porci nebo přiřadit konkrétní chod. Ikonka 04 nabízí přístup k dalším operacím s otevřeným účtem.

Pokud máte v nastavení hlavní pokladny aktivní Prodej s sebou, může být (dle preferovaného nastavení této funkce) před zaplacení účtu zobrazen dialog s výběrem typu prodeje TADY / S SEBOU. Stejně tak bude zobrazen dialog pro zadání ceny / množství, jestliže jsou u produktu na hlavní pokladně aktivní odpovídající volby nebo pro výběr měny v případě povolené alternativní měny.

screenshot_20170719-171017

clip0139
clip0604

 

poznamka_icon

Pokud vlastníte bezdrátový platební terminál či SumUp, bude při platbě kartou částka propsána přímo na platební terminál. Jinak je transakce v pokladně jen zaregistrována s touto platbou a je nutné následně ručně zadat placenou částku na terminálu a fyzicky platbu kartou provést.

nahoru

Možnosti otevřeného účtu

Možnosti účtu zobrazíte ťuknutím na ikonu 04 (viz obrázek výše) u otevřeného (zaparkovaného) účtu. Otevře se dialog s několika ikonami, které nabízejí další operace s celým účtem nebo s položkami na tomto účtu.

screenshot_20170719-171027-1

 

Ťuknutím na PŘIDAT POZNÁMKU lze k účtu přiřadit poznámku, kterou pak uvidíte v přehledu otevřených účtů.

Tlačítko ZVOLIT ZÁKAZNÍKA nabídne vytvořené zákaznické účty v Dotykačce. Můžete tak vyhledat účet přiřadit ho konkrétnímu zákazníkovi.

Volba STORNOVAT ÚČET celý účet stornuje.

SLEVA umožní vybrat či zadat slevu na celý účet v %.

Pokud chcete zaplatit jen část účtu, použijte tlačítko ROZDĚLIT ÚČET (viz dále).

Stejné položky několikrát naúčtované sloučíte pod jednu položku s odpovídajícím počtem kusů tlačítkem SLOUČIT POLOŽKY.

Tlačítko PŘESUNOUT ÚČET přesune účet na vybraný stůl nebo mimo stůl.

Možnost S SEBOU je zobrazena v případě povolení funkce Prodej s sebou v hlavní pokladně.

 

uziv_tip_icon

Informace o provedených transakcích v Mobilním číšníkovi najdete standardně v Historii na hlavní pokladně.

V tomto nastavení na hlavní pokladně určíte, zda se má při platbě prostřednictvím Mobilního číšníka otevírat pokladní zásuvka.

 

nahoru


Rozdělení účtu

Dlouhým podržením tlačítka ZAPLATIT na obrazovce s otevřeným účtem vyvoláte dialog pro rozdělení účtu. Stejný dialog je pak přístupný také prostřednictvím tlačítka v menu otevřeného účtu. Rozdělení položek na účtu provedete tlačítky + - 01. Jednoduše tak určíte počty položek, které chce zákazník zaplatit zvlášť. Tlačítkem + přidáte položky k placení a tlačítkem - je odeberete. Nakonec ťukněte na tlačítko ROZDĚLIT 02 a vybrané položky (přeškrtnuté) budou přidány na samostatný účet. Jakmile ho zaplatíte, zůstane k zaplacení účet se zbývajícími položkami. Ten můžete zaparkovat, zaplatit nebo opět rozdělit. Takto lze pokračovat až do zaplacení všech zbývajících položek na účtu. Tlačítkem 03 rozdělení účtu zrušíte.

clip0205

nahoru


Otevřené účty a mapa stolů

Z hlavní obrazovky Mobilního číšníka se dostanete k přehledu otevřených (zaparkovaných) účtů a také k mapě stolů. Práce s těmito položkami je opět jednoduchá a podobná filozofii Dotykačky. Zobrazení otevřených účtů lze omezit jen na účty vystavené aktuálně přihlášeným uživatelem. V opačné případě budou zobrazeny i otevřené účty vytvořené předchozími uživateli.

screenshot_20170719-171232-1
screenshot_20170719-171107171108

 

V seznamu otevřených účtů vidíte všechny aktuálně zaparkované účty bez ohledu na to, zda jsou přiřazeny ke konkrétnímu stolu či nikoliv. Ťuknutím na zvolený účet ho aktivujete a přesunete se zpět na hlavní obrazovku s produkty a kategoriemi. Účet je nyní aktivní a tak standardním vybíráním produktů z dlaždic je na tento účet opět přidáváte. Tuto možnost použijte v případě, že si hosté, kteří již mají otevřený účet, přiobjednávají další položky.

Jakmile přidáte nové položky, ťukněte na spodní řádek s informacemi o účtu (viz první obrázek) a účet opět zaparkujte či zaplaťte.

Shodné možnosti nabízí také mapa stolů. Ťuknutím na zvolený stůl otevřete účet a přidáváte na tento stůl položky. Stejně jako v Dotykačce, je stůl s již otevřeným účtem označen fialovou barvou.

nahoru


Blokování úpravy účtu

Aby se zamezilo úpravě účtu v jednom okamžiku na dvou místech (hlavní pokladně a Mobilním číšníkovi), dochází k tzv. blokování účtu. Účet je zablokován v případě, že je na hlavní pokladně nebo v Mobilním číšníkovi aktivní tedy opět otevřený - v režimu přidávání položek.

Pokud si na hlavní pokladně či v Mobilním číšníkovi otevřete zaparkovaný účet, který je jinde aktivní, bude zobrazeno upozornění a nebude možné účet upravit. Abyste mohli s účtem dále pracovat, je nutné ho, tam kde je otevřený, zaparkovat. Obrázek níže ukazuje upozornění v Mobilním číšníkovi:

screenshot_20170719-143220

 

V dotykové pokladně je pak situace podobná. Aktuálně upravovaný účet v Mobilním číšníkovi není možné v zaparkovaných účtech otevřít:

screenshot_2017-07-19-14-31-12

nahoru


Tisk objednávek a účtenek

Pro tisk účtenek přímo z Mobilního číšníka je nutné zařízení s nainstalovaným Mobilním číšníkem spárovat s mobilní bluetooth tiskárnou, případně můžete využít i tiskárnu připojenou k hlavní pokladně. Jakmile tiskárnu spárujete, budete ji moci vybrat v nastavení Mobilního číšníka. Pak se vždy po uzavření účtu na této tiskárně vytiskne účtenka. Tisk účtenek tedy probíhá buď na spárované tiskárně z číšníka nebo na tiskárně hlavní pokladny.

Tisk objednávek je vždy záležitostí hlavní pokladny, tzn. pokladny, se kterou je Mobilní číšník spojený. Pokud máte v nastavení tisku Dotykačky u tiskárny definovanou tiskovou úlohu pro tisk objednávek, bude po zaplacení účtu či jeho zaparkování vytištěn na této tiskárně bon.

 

uziv_tip_icon

Majitelé licence Dotykačka NEOMEZENĚ mohou pro tisk účtenek z Mobilního číšníka využít i LAN tiskárnu a nejsou tak limitování umístěním tiskárny. Pomocí filtru zařízení v tiskové úloze mohou také specifikovat, z jakých zařízení (pokladen nebo Mobilních číšníků) bude možné na této tiskárně tisknout.

V rámci ostatních licencí je možné využít pro tisk účtenek mobilní bluetooth tiskárnu.

nahoru