Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Zde upravujete vlastnosti zobrazení produktů (boxů) na hlavní obrazovce a další nastavení týkající se markování.

 

Prodejní obrazovka

Počet sloupců

Ťuknutím zvolíte číselnou hodnotu, která říká kolik produktů bude zobrazeno na jednom řádku. Volba se týká zobrazení produktů na hlavní obrazovce i ve správě položek. Volba Automaticky pak automaticky upravuje počet sloupců podle množství produktů od 4 do 6 sloupců. Pro změnu počtu sloupců ukončete a znovu spusťte aplikaci Dotykačka.

Velikost písma boxů

Ťuknutím si můžete nastavit velikost písma v kartách produktů na hlavní obrazovce a ve správě položek. Vždy se však velikost písma automaticky přizpůsobuje délce názvu produktu, aby bylo možné zobrazit celý název.

Zobrazovat cenu na dlaždici

Aktivací této volby povolíte zobrazování cen v kartách produktů na hlavní obrazovce. Tato volba je standardně aktivní.

Zobrazovat body na dlaždici

Aktivací této volby povolíte zobrazování bonusových bodů v kartách produktů na hlavní obrazovce. Tato volba je standardně neaktivní. Více informací o bonusových bodech najdete v kapitole Bonusové body.

Zahrnout skryté položky do vyhledávání

Standardně nejsou skryté produkty zahrnuty do vyhledávání. V případě receptur tak nenajdete skryté suroviny. Pokud je tato volba aktivní, budou do hledání zahrnuté i všechny skryté položky.

Zobrazovat kombinace kompaktně

Zmenší velikost dlaždic na obrazovce pro výběr kombinací.

Sčítat položky na účtu

Aktivuje automatické sloučení shodných produktů na účtu v případě jeho uložení nebo zaparkování.

 

Rozšířené přidání položky na účet

Mění chování obrazovky pro rozšířené zadání vlastností prodejní položky, více informací najdete v kapitole Účtování se zadáním.

Průvodce - Zobrazí jen aktivní vlastnosti produktu ve formě průvodce. Tzn. je nutné projít nastavení jednotlivých vlastností produktu od začátku do konce.

Vše - Zobrazí všechny vlastnosti produktu bez ohledu na to, zda jsou aktivní či nikoliv. Jednotlivá nastavení (mimo vyžadovaných) lze přeskočit.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC