Účtování se zadáním

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Účtování se zadáním

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování >

Ve vlastnostech každého produktu můžete určit, zda chcete při prodeji zobrazit dialog se zadáním množství, ceny, možných příloh, rychlých poznámek, prodeje s sebou, cenových hladin apod. Jestliže některou z těchto možností u produktu aktivujete, zobrazí se při prodeji produktu tato obrazovka (barva obrazovky odpovídá barvě produktu):

clip0167

 

V panelu 01 se případné aktivní volby zobrazují. V tomto případě je nutné nejprve nastavit či potvrdit množství cmnozstvi a ťuknutím na tlačítko Pokračovat 02 postupně zadat také cenu ccena, přílohy navíc ckombinace, vybrat poznámku rpozn a vybrat prodej tady / s sebou csebou. Jednotlivé volby můžete přepínat i ťuknutím na konkrétní ikonku na panelu 01.

Obrazovka pro zadání se může chovat jako průvodce (procházení po jednotlivých aktivních položkách k zadání) nebo standardně, kdy je možné položky zadávat bez daného pořadí a přeskakovat. Nastavení tohoto chování provedete v Nastavení aplikace » Nastavení zobrazení (viz Rozšířené přidání položky na účet).

Dostupné vlastnosti produktu, které můžete takto nastavit jsou:

cmnozstvi

Množství

hladiny

Cenové hladiny

cpozn

Poznámka

csleva

Sleva

cbody

Bonusové body

cporce

Porce

ccena

Cena

ckombinace

Kombinace (přílohy navíc)

rpozn

Rychlá poznámka

csebou

Prodej Tady / S sebou

 

Naúčtovaný produkt PIZZA na obrázku výše má ve svém nastavení aktivní volbu pro vyžadování množství a ceny:

clip0168

nahoru

Dále vloženou kategorii s přílohami jako Kombinaci pro prodej:

clip0169

nahoru

A vložené rychlé poznámky:

clip0172

 

Je také povolený prodej s sebou a nastaven jako volba při naúčtování produktů:

clip0176

 

Proto se při prodeji zobrazuje na panelu 01 všech 5 možností. V závislosti na tomto nastavení budou zobrazeny jen ty možnosti, které jsou v nastavení konkrétního produktu či pokladny aktivní nebo všechny možnosti.

nahoru