Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Ve vlastnostech každého produktu můžete určit, zda chcete při prodeji zobrazit dialog se zadáním množství, ceny, možných příloh, rychlých poznámek, prodeje s sebou, cenových hladin apod. Jestliže některou z těchto možností u produktu aktivujete, zobrazí se při prodeji produktu tato obrazovka (barva obrazovky odpovídá barvě produktu):

clip0167

 

V panelu 01 se případné aktivní volby zobrazují. V tomto případě je nutné nejprve nastavit či potvrdit množství cmnozstvi a ťuknutím na tlačítko Pokračovat 02 postupně zadat také cenu ccena, přílohy navíc ckombinace, vybrat poznámku rpozn a vybrat prodej tady / s sebou csebou. Jednotlivé volby můžete přepínat i ťuknutím na konkrétní ikonku na panelu 01.

Obrazovka pro zadání se může chovat jako průvodce (procházení po jednotlivých aktivních položkách k zadání) nebo standardně, kdy je možné položky zadávat bez daného pořadí a přeskakovat. Nastavení tohoto chování provedete v Nastavení aplikace » Nastavení zobrazení » Prodejní obrazovka (viz Rozšířené přidání položky na účet).

Dostupné vlastnosti produktu, které můžete takto nastavit jsou:

 

Naúčtovaný produkt PIZZA na obrázku výše má ve svém nastavení aktivní volbu pro vyžadování množství a ceny:

clip0168

nahoru

Dále vloženou kategorii s přílohami jako Kombinaci pro prodej:

clip0169

nahoru

A vložené rychlé poznámky:

clip0172

 

Je také povolený Prodej s sebou a nastaven jako volba při naúčtování produktů:

clip0176

 

Proto se při prodeji zobrazuje na panelu 01 všech 5 možností. V závislosti na tomto nastavení (viz Rozšířené přidání položky na účet), budou zobrazeny jen ty možnosti, které jsou v nastavení konkrétního produktu či pokladny aktivní nebo všechny možnosti.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC