Obnovení továrních dat

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Obnovení továrních dat

Navigace:  Začínáme >

V některých případech je vhodné vrátit dotykovou pokladnu do výchozího nastavení. Pokud tento krok provedete, pokladna se obnoví do továrního nastavení a veškeré nainstalované aplikace i ostatní data v pokladně se odstraní. Pokladna bude ve stejném stavu jako po prvním zapnutí.

Jestliže byla pokladna stabilně připojena do internetu a při aktivaci spárována s webovým úložištěm - cloudem, zůstanou pokladní data do okamžiku obnovení továrního nastavení zachována ve Vzdálené správě.

 

dulezite_sdeleni_icon

Po obnově továrních dat nebude pokladna obsahovat žádná data a bude se nacházet ve stavu, kdy jste ji vybalili a poprvé spustili. Bude nutné začít zcela od začátku, tj. připojit pokladnu k internetu, ke Vzdálené správě, nainstalovat a nastavit pokladní aplikace a další kroky.

Postup obnovy továrních dat se může lišit v závislosti na používaném typu pokladny. Níže uvedené kroky platí pro 14" pokladnu.

 

Jak obnovit tovární data?

1_icon

Stáhněte horní lištu s hodinami a ťukněte na ikonku ozubeného kolečka. Dostanete se do nastavení systému Android.

clip0113

 

2_icon

V nastavení systému Android ťukněte na Záloha a obnova dat a poté na Obnovení továrních dat.

clip0114
clip0115

 

3_icon

Nakonec zaškrtněte volbu Smazat kartu SD a ťukněte na tlačítko RESETOVAT TABLET. Pokud je pokladna při spuštění chráněna pinem, bude nutné následně tento PIN zadat. (Volba Smazat kartu SD nemusí být vždy k dispozici. Pokud ji ve vaší pokladně nevidíte, rovnou ťukněte na tlačítko pro reset tabletu.)

clip0116

 

Pokladna bude nyní restartována a proběhne proces vymazání všech dat a návratu systému do výchozí nastavení. Tento proces může trvat několik minut. Jakmile pokladna znovu naběhne, bude bez jakýchkoliv dat a předchozích nastavení.

nahoru