Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Pokud používáte platební terminál, který Dotykačka podporuje, bude sním pokladna komunikovat. Částka k platbě se tak přenese do platebního terminálu. Každý terminál je však možné používat také samostatně a zadávat na terminálu částku ručně.

Platba kartou je ve výchozím nastavení povolena. Upravit možnosti této platební metody lze v Nastavení pokladny v části Platební metody. Pro odlišení plateb hrazenými stravenkovými kartami je zde také možné aktivovat platební metodu Elektronická stravenka.

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby platební terminál správně komunikoval s pokladnou, je nutné nejprve na pokladnu nainstalovat Ovladač pokladního terminálu a správně ho nakonfigurovat. Postup připojení terminálu a nastavení ovladače platebního terminálu je popsán v této kapitole.

 

Platba kartou s připojeným platebním terminálem

1_icon

V platebním dialogu zvolte platbu kartou (platební metoda Platební karta nebo Elektronická stravenka), bude zobrazen dialog informující o probíhající transakci. V tento moment se pokladna spojí s platebním terminálem.

screenshot_2017-10-04-14-03-36-1

 

2_icon

Na displeji terminálu se zobrazí částka k platbě a terminál vyčkává na přiložení bezkontaktní karty, telefonu, chytrých hodinek nebo vložení čipové platební karty. V případě terminálu Dotypay běží v záhlaví pruh 01, který ukazuje časový limit transakce. Do tohoto limitu je nutné fyzicky realizovat platbu, jinak bude transakce automaticky stornována.

Dotykačka společně s podporovanými platebními terminály umožňuje, aby zákazník na terminálu před vlastní platbou zadal spropitné. Více informací o spropitném najdete v kapitole Chytré spropitné.

clip1063
clip1054

uziv_tip_icon

ind-spropitne-cz
Chytré spropitné podporují všechny platební terminály, které propojíte s Dotykačkou. V případě terminálu Dotypay je možné nakonfigurovat obrazovku spropitného na základě vlastních preferencí. Zákazník tak může na displeji terminálu vybrat z předvolených možností (spropitné v %, spropitné v Kč, bez spropitného či jiná částka, kterou zadá ručně). Vzhled obrazovky si můžete sami navrhnout, obrazovka není omezena počtem polí. Úpravu obrazovky spropitného provedete po přihlášení na portálu Dotypay.

 

3_icon

Po přiložení karty bude na terminálu či pokladní tiskárně vytištěna účtenka s potvrzení elektronické platby. V Dotykačce se účet automaticky uzavře o označí jako zaplacený. Tisk potvrzení elektronické platby lze na tiskárnu účtenek přesměrovat v nastavení ovladače platebního terminálu.

 

poznamka_icon

Pro možnost spárování vystaveného dokladu s provedenou platbou na platebním terminálu zasílá Dotykačka do platebního terminálu ke každé transakci variabilní symbol a získává zpět ID platební transakce. Variabilní symbol i ID transakce najdete v detailu účtenky ve Vzdálené správě. Jednoduše tak spárujete platby na pokladně s výpisem z banky.

Pokud rozdělíte platební metodu mezi platbu kartou a elektronickou stravenkou, pošle Dotykačka jednotlivé platby do platebního terminálu zvlášť, počká na jejich provedení, a poté vytiskne účtenku.

 

nahoru


 

Co dělat, pokud platba neproběhne?

Jestliže dojde k problému s platbou, stiskněte tlačítko pro návrat zpět 02 nebo vyčkejte. Pokud se nepodaří k platebnímu terminálu připojit, budete vráceni zpět do platebního dialogu s možností vybrat jiný typ platby, nebo případně opakovat platbu kartou. Problém může být typicky v chybně přiřazené IP adrese, která je v kolizi s jiným zařízením, případně nelze s terminálem správně komunikovat díky problému v místní síti (slabý Wifi signál, nesprávně nakonfigurovaný router a pod.).

clip1055

 

1_icon

Jestliže během kontaktování platebního terminálu stisknete tlačítko zpět 02, budou dostupné následující možnosti:

1.ANO, VYSTAVIT DOKLAD - Použijte v případě, kdy zákazník reálně provedl transakci kartou a vlivem výpadku komunikace / sítě se informace již nedostala zpět do pokladny.

dulezite_sdeleni_icon

Pozor, pokud zvolíte ANO, VYSTAVIT DOKLAD, může dojít k situaci, kdy platba nebyla přenesena do platebního terminálu, avšak v pokladně bude označená jako zaplacená kartou a uzavřena. Před zvolením této možnosti tedy vždy nejprve na platebním terminálu zkontrolujte, zda byla platba realizována a až poté ji uzavřete v pokladně.

 

2.NE, ZMĚNIT TYP PLATBY - Použijte, pokud se platba na terminálu prokazatelně neuskutečnila. Následuje návrat do platebního dialogu a výběr jiné platební metody.

dulezite_sdeleni_icon

Jelikož pokladna nedokáže ověřit, zda transakce na terminálu proběhla či nikoliv, je nutné v tomto případě v dalším dialogu zaškrtnutím potvrdit, že transakce na platebním terminálu opravdu neproběhla, nebo byla uživatelem zrušena.

clip1057

 

3.POČKAT - Pokus o navázání komunikace bude dále pokračovat. Tato volba je k dispozici jen při stisknutí tlačítka zpět během probíhající komunikace s platebním terminálem.

nahoru

2_icon

Pokud se pokladně nepodaří navázat spojení s platebním terminálem, bude zobrazen dialog s následujícími možnostmi:

1.ZMĚNIT PLATEBNÍ METODU - Použijte, pokud se platba na terminálu prokazatelně neuskutečnila. Následuje návrat do platebního dialogu a výběr jiné platební metody.

2.OPAKOVAT TRANSAKCI - Pokladna se pokusí o nové navázání komunikace. Použijte v případě, že se vám podařilo vyřešit nefungující komunikaci mezi pokladnou a terminálem.

screenshot_2017-10-04-14-04-20

 

Jak vyřešit problémy při selhání komunikace mezi pokladnou a platebním terminálem popisuje další kapitola.

nahoru


 

Platba kartou bez připojeného platebního terminálu

Jestliže platební terminál používáte samostatně, tj. není připojen k pokladně, je platba kartou velmi jednoduchá. Placenou částku je však nutné na platebním terminálu naťukat ručně. V platebním dialogu zvolte platební metodu Platební karta nebo Elektronická stravenka. Účet bude uzavřen a označen jako zaplacený kartou. Následně na platebním terminálu zadejte shodnou částku a proveďte její zaplacení.

 

dulezite_sdeleni_icon

Jestliže používáte platební terminál výhradně samostatně, nesmí být v pokladně nainstalován Ovladač platebního terminálu. V opačném případě se pokladna bude snažit komunikovat s platebním terminálem a bude čekat na jeho odezvu.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC