Řešení problémů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Řešení problémů

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování > Platební dialog > Platby kartou >

Co dělat při problémech s platebním terminálem?

Níže uvádíme nejčastější problémy při platbách kartou a připojeném platebním terminálu, tj. nastavené pokladně tak, aby se částka k zaplacení přenášela z pokladny do platebního terminálu a nebylo nutné ji zde zadávat ručně. Naprostá většina problémů s komunikací mezi pokladnou a platebním terminálem je totiž způsobena nějakou změnou ve vaší síti.

Zpravidla pokladna či terminál dostanou, třeba po vypnutí a opětovném zapnutí, jinou IP adresu než je na pokladně či terminálu nastavená. Pro dlouhodobě fungující komunikaci je tedy nutné, aby váš správce sítě nastavil pro obě zařízení tzv. pevné ÏP adresy nebo zajistil, že dostanou IP adresy mimo rozsah DHCP serveru běžícím na vašem routeru. Jak to provést je příkladově ukázáno v kapitole Nastavení terminálu a pokladny.

 

Dotykačka nereaguje na tlačítko ZRUŠIT

Na displeji terminálu se zákazníkovi nezobrazila částka k platbě

Na displeji terminálu se zobrazila částka k platbě, zákazník ji řádně uhradil kartou, ale Dotykačka přesto stále zobrazuje dialog aktivní transakce

Chyba "Problém s připojením k platebnímu terminálu"

Platební terminál vytiskl potvrzení o úspěšné transakci, platba se však nepropsala do pokladny a nevystavil se doklad

Platební transakce byla na terminálu přerušena, ukončení transakce se však nepropsalo do pokladny

Terminál zpracoval transakci s neznámým stavem (tisk na pokladně), vystavení dokladu, či ukončení transakce se však nepropsalo do pokladny

Pokladna se nedokáže k platebnímu terminálu připojit

 

Dotykačka nereaguje na tlačítko ZRUŠIT

Vyčkejte 30 vteřin na dokončení transakce. Jestli nedojde do této doby k dokončení, tlačítkem pro návrat zpět opět vyvolejte dialog ovladače platebního terminálu (na obrázku níže) a ťukněte na OPAKOVAT TRANSAKCI.

clip0728

 

Na displeji terminálu se zákazníkovi nezobrazila částka k platbě

V případě, kdy není zobrazena částka k placení (přitom byla řádně zvolena platba kartou a proběhlo čekání na transakci), zvolte jinou platební metodu nebo, pokud to terminál umožňuje, zadejte částku do terminálu ručně a poté volbou ANO, VYSTAVIT DOKLAD vystavte účtenku a transakci zapište do pokladny.

 

Na displeji terminálu se zobrazila částka k platbě, zákazník ji řádně uhradil kartou, ale Dotykačka přesto stále zobrazuje dialog aktivní transakce

Zákazník je o provedené transakci informován tiskem originálu účtenky z platebního terminálu s možností tisku kopie pro zákazníka. Jestliže nedojde k dokončení transakce a není vytištěn daňový doklad z tiskárny, lze transakci dokončit ručně ťuknutím na tlačítko ANO, VYSTAVIT DOKLAD. Dojde tak k vytištění účtenky a dokončení transakce.

 

Chyba "Problém s připojením k platebnímu terminálu"

Tato chyba znamená, že pokladna se nedokáže spojit s platebním terminálem. Je tedy nutné ověřit, zda je terminál připojený k vaší síti, a zda se nezměnila jeho IP adresa nebo IP adresa pokladny.

1.Zkontrolujte zda je terminál zapnutý a korektně připojený k vaší místní síti.

2.Zkontrolujete aktuální IP adresu terminálu vytisknutím síťové konfigurace / zobrazením na terminálu. Stejná IP adresa musí být nastavena i v Ovladači platebního terminálu na pokladně. Ověřte zda je IP adresa terminálu mimo rozsah DHCP adres poskytovaných vašim routerem.

3.Pokud máte terminál od ČSOB, zkontrolujte na pokladně aktuální IP adresu Wifi / Ethernetu a porovnejte s IP adresou pokladny definovanou na terminálu vytištěním nebo zobrazením konfigurace. Poté opět ověřte, zda je IP adresa pokladny mimo rozsah DHCP adres poskytovaných vašim routerem.

4.Zkuste transakci opakovat

nahoru

Platební terminál vytiskl potvrzení o úspěšné transakci, platba se však nepropsala do pokladny a nevystavil se doklad

Jde o chybu způsobenou ztrátou komunikace s platebním terminálem během provádění platební transakce. Pokladna správně inicializovala platbu na platebním terminálu, ta zde proběhla a poté došlo k výpadku spojení. Platební terminál tak již nedokázal pokladnu informovat, že transakci dokončil.

Na pokladně ťukněte na tlačítko Zpět v dolní liště, ze zobrazeného platebního dialogu zvolte Ano, vystavit doklad a následně potvrďte ukončení transakce a vystavení dokladu tlačítkem Transakce zrušena. Tímto způsobem zaevidujete platbu na straně pokladny. Pokud se tento problém vyskytuje častěji, zkontrolujte správné IP adresy na straně pokladny i platebního terminálu dle postupu výše.

clip0729

 

Platební transakce byla na terminálu přerušena, ukončení transakce se však nepropsalo do pokladny

Na pokladně ťukněte na tlačítko Zpět v dolní liště, v zobrazeném platebním dialogu zvolte Ne, změnit typ platby.Transakce se tak na straně pokladny ukončí a můžete vybrat novou platební metodu. Pokud se tento problém vyskytuje častěji, zkontrolujte správné IP adresy na straně pokladny i platebního terminálu dle postupu výše.

 

Terminál zpracoval transakci s neznámým stavem (tisk na pokladně), vystavení dokladu, či ukončení transakce se však nepropsalo do pokladny

Na pokladně ťukněte na tlačítko Zpět v dolní liště, v zobrazeném platebním dialogu zvolte Ne, změnit typ platby.Transakce se tak na straně pokladny ukončí. Následně bez jakékoliv další operace s účtem vyvolejte v platebním dialogu opakovanou platbu kartou. V případě, že platba na terminálu již proběhla, účet se automaticky s platební transakcí spáruje a nedojde k vyvolání opakované (duplicitní) platby na terminálu. Toto chování však nefunguje na platebních terminálech Sonet s vypnutou volbou Kontrolovat poslední transakci před vykonáním platby.

Pokud se tento problém vyskytuje častěji, zkontrolujte správné IP adresy na straně pokladny i platebního terminálu dle postupu výše.

 

uziv_tip_icon

Jestliže dojde k situaci, kdy omylem transakci při platbě kartou stornujete, avšak na terminálu již úspěšně proběhla, lze ji jednoduše provést znovu tak, aby byla evidována jen v pokladně. Naúčtujte stejné zboží či částku, zvolte platbu kartou, a jakmile je zobrazen dialog probíhající transakce, ťukněte na tlačítko pro návrat zpět. V dialogu pro ukončení transakce následně zvolte tlačítko ANO, VYSTAVIT DOKLAD.

 

Pokladna se nedokáže k platebnímu terminálu připojit

Jestliže pokladna nedokáže komunikovat s platebním terminálem, zobrazí se dialog, který nabízí dvě možnosti: OPAKOVAT TRANSAKCI či se ťuknutím na OK vrátit zpět do platebního dialogu a zvolit jinou platební metodu. Pokud se tedy opakovaná transakce nezdaří, zkontrolujte správné připojení platebního terminálu nebo vyberte jinou platební metodu.

Většina problémů s komunikací je způsobena změnou IP adresy platebního terminálu či pokladny, kdy např. po opětovném zapnutí dostanou přiřazenou jinou IP adresu z DHCP serveru. S ověřením správné IP adresy platebního terminálu vám pomůže technik, který instaloval platební terminál.

screenshot_2017-10-04-14-03-45

nahoru