Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Dotykačka může pracovat s více měnami. K domácí (primární) měně si můžete přidat libovolné množství dalších měn, kterými mohou zákazníci platit. V obecném nastavení plateb můžete aktivovat vracení v domácí měně. Pokladna pak přepočítá částku k vrácení do domácí měny, podle nastaveného směnného kurzu. Domácí (primární) měnu určuje výběr země v průvodci aktivací po prvním spuštění pokladní aplikace Dotykačka. Později již není možné domácí měnu standardně změnit.

 

uziv_tip_icon

V případě akceptace cizích měn si v tiskové úloze Tisk účtenek můžete zapnout tisk částky v cizí měně na účtenku (Tisknutelné údaje » Cena v cizích měnách). Aktuálně se však vlivem zaokrouhlení při prodeji může tato částka lišit oproti zobrazené částce na tlačítku Hotovost v cizí měně. Proto doporučujeme platbu v cizí měně přidat jako samostatnou platební metodu do platebnímu dialogu a využívat tuto možnost.

 

clip1024

 

Další měnu přidáte tlačítkem + PŘIDAT MĚNU 01. V nabídce po ťuknutí na ikonku tří teček 02 pak najdete možnosti pro zadání směnného kurzu, nastavení bankovek a mincí a odstranění měny. Směnný kurz je možné nastavit také v dolní části pomocí ikonky 03. Ťuknutím na ikonku 04 dojde k novému načtení aktuálního kurzu ČNB pro danou měnu. Pokud nenastavíte vlastní, je kurz pokladny standardně každý den synchronizován s kurem ČNB podle vzorce kurz ČNB x 0,9.

Nastavení bankovek a mincí je vhodné, pokud chcete v pokladně evidovat počty obdržených bankovek a mincí. Pak nezapomeňte aktivovat volbu Používat bankovky k zadání zaplacené částky v části Obecné. Jednotlivé bankovky a mince můžete též definovat u hotovostních platebních metod.

Po přidání další měny nezapomeňte ještě v tomto nastavení přidat odpovídající platební metodu s touto měnou.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC