Připojení zákaznického displeje

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Připojení zákaznického displeje

Navigace:  Příprava pokladny > Připojení periferií >

K dotykové pokladně lze bezdrátově připojit tzv. zákaznický displej. Jde o plnohodnotný displej v podobě tabletu, který je hardwarově srovnatelný s tabletem, na kterém běží Dotykačka. V případě poruchy pokladny je tak možné použít zákaznický displej jako náhradní pokladnu.

 

zakaznicky_displej0Zákaznický displej

Zákaznický displej, je druhý tablet, která však plní funkci displeje, zobrazujícího účtované položky a reklamní média. Zákaznický displej tak můžete v případě potřeby použít také jako náhradní pokladnu. Na zákaznickém displeji musí být nainstalována aplikace Zákaznický displej. Zobrazovaná reklamní média pak vkládáte pomocí Vzdálené správy.

Dotyková pokladna a zákaznický displej spolu komunikují prostřednictvím síťového připojení, musí tedy být zapojené do stejné sítě (do stejného aktivního prvku). Přitom nezáleží, zda jsou obě zařízení připojena k bezdrátové Wifi síti či prostřednictvím kabelu.

Zákaznický displej může být společně s pokladnou umístěn na speciálním stojánku nebo může stát samostatně. Ke stojánku se zákaznický displej připojuje stejně, jako dotyková pokladna, jde o VESA standard.

 

Konfigurace zákaznického displeje se skládá z těchto kroků:

1.Instalace a nastavení aplikace Zákaznický displej na tablet, který bude fungovat jako zákaznický displej.

2.Nastavení funkce Zákaznický displej v dotykové pokladně (spárování Dotykačky s displejem).

3.Nahrání médií a vytvoření playlistu prostřednictvím Vzdálené správy.

4.Synchronizace dat mezi pokladnou a zákaznickým displejem.

 

dulezite_sdeleni_icon

Pokud zákaznický displej přestal zobrazovat data z pokladny, znamená to, že pravděpodobně dostal přidělenou jinou IP adresu, než je nastavena v pokladně. Pro řešení se prosím podívejte do tohoto článku v databázi znalostí.

nahoru


 

Použití zákaznického displeje jako pokladny

Zákaznický displej je možné použít v případě potřeby (např. při poruše původní pokladny) jako náhradu. Investice do zákaznického displeje vám tedy zajistí v podstatě kontinuální chod pokladního systému.

V případě, že tedy dojde k poruše původní pokladny a potřebujete zprovoznit pokladní systém na tabletu sloužícím jako zákaznický displej, postupujte takto:

1.Na zákaznický displej nainstalujte pokladní aplikace.

2.V průvodci aktivací Dotykačky se přihlaste e-mailem a heslem pro Vzdálenou správu, zadejte váš současný licenční klíč a proveďte nahrazení původní pokladny. Data z původní pokladny budou přenesena na novou pokladnu, kterou nyní představuje zákaznický displej. Licence na původní pokladně bude automaticky deaktivována.

3.Připojte periferie a proveďte nutnou konfiguraci pokladny.

4.Hotovo, můžete začít prodávat!

5.Po opětovném zprovoznění původní pokladny jednoduše stejným způsobem nahrajete data zpět.

nahoru