Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Předpokladem pro instalaci a nastavení zákaznického displeje je kompletně zprovozněná dotyková pokladna. Tj. nainstalovaná aplikace Dotykačka. Zákaznický displej komunikuje s dotykovou pokladnou prostřednictvím síťového připojení. Jak pokladna, tak samotný zákaznický displej, musejí mít přiřazenu IP adresu a musí být navzájem "viditelní".

 

Jak nainstalovat a zprovoznit zákaznický displej?

Nastavení zákaznického displeje se skládá z těchto kroků:

1.Instalace aplikace Zákaznický displej

2.Konfigurace zákaznického displeje v dotykové pokladně

3.Nahrání médií prostřednictví Vzdálené správy

4.Synchronizace

 

Instalace aplikace Zákaznický displej

1_icon

Vybalte a zapojte zákaznický displej. Mělo by dojít k jeho automatickému zapnutí. Spusťte z plochy systému Android Dotykačka Marketplace a nainstalujte aplikaci Zákaznický displej.

2_icon

Spusťte aplikaci Zákaznický displej. Zobrazí se úvodní dialog s vygenerovaným ID číslem. Na základě tohoto čísla se dotyková pokladna k zákaznickému displeji připojí. Toto číslo si zapamatujte. Tlačítkem NASTAVIT MANUÁLNĚ zobrazíte a budete moci změnit IP adresu zákaznického displeje a port. Tyto údaje však doporučujeme změnit jen pokročilým uživatelům. Standardně je není nutné měnit. Nyní pokračujte nastavením zákaznického displeje v Dotykačce.

clip0035

 

uziv_tip_icon

Pokud ve vaší síti funguje DHCP server, dostane zákaznický displej IP adresu automaticky. I po změně IP adresy zákaznického displeje ho díky spárování ID číslem dokáže pokladna nalézt.

nahoru

Konfigurace dotykové pokladny

1_icon

V dotykové pokladně spusťte aplikaci Dotykačka a přejděte do pokročilého nastavení do části Příslušenství. Tady ťukněte na volbu Zákaznický displej. Otevře se nastavení pro pokročilý zákaznický displej Dotykačka.

2_icon

Ťukněte na Připojit rozšířený zákaznický displej 01 a v zobrazeném dialogu vyberte zákaznický displej s odpovídajícím ID číslem (viz předchozí obrázek). Nakonec aktivujte volbu Používat rozšířený zákaznický displej 02. Tím máte zákaznický displej připojený k pokladně. Můžete tedy pokračovat nahráním médií, které bude zákaznický displej zobrazovat.

clip0036
clip0037

nahoru

Nahrání médií

Nyní nastavte jaká média se budou na zákaznickém displeji zobrazovat. Toto nastavení je přístupné přes Vzdálenou správu. Přihlaste se tedy do webového rozhraní Vzdálené správy a postupujte podle kroků v této kapitole.

Synchronizace

Jakmile máte playlist s médii připraven, ťukněte na volbu Nastavit 03, dojde k synchronizaci a načtení médií. Do několika sekund (podle množství a velikosti médií) se obrázky či videa začnou na zákaznickém displeji zobrazovat. Zároveň bude aktivní volba Zobrazit nastavení displeje. Ťuknutím na tuto volbu zobrazíte nastavení přímo na zákaznickém displeji. Nastavení se zobrazí také, pokud během přehrávání 3x dlouze ťukněte přímo na zákaznický displej.

Jestliže si nepřejete na zákaznickém displeji zobrazovat logo Dotykačky, deaktivujte volbu 04. Kliknutím na obrázek loga pod touto volbou ho můžete také změnit.

screenshot_2017-05-31-18-44-2327

 

uziv_tip_icon

Jestliže chcete na zákaznickém displeji zobrazovat pouze média bez informací o aktuálním účtu, proveďte synchronizaci a poté nastavte jinou IP adresu. Zákaznický displej bude již obsahovat média, ale nebude dostupný pro zobrazování aktuálních informací.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC