Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Pomocí speciálních štítků můžete upravit chování pokladny při účtování produktů nebo placení. Speciální štítky zajišťují určitou funkčnost a musí být zadány v přesném tvaru. Tyto štítky vždy začínají pomlčkou, tedy znakem "-". Standardní (uživatelské) štítky mají modrou barvu. Správně zadané speciální štítky pak mají barvu červenou. Jak štítky zadávat najdete v předchozí kapitole.

 

 

Speciální štítek pro prodej alkoholu

Pomocí těchto speciálních štítků lze upravit chování Dotykačky při prodeji alkoholických nápojů a placením stravenkami papírovými i elektronickými.Tím, že k vybraným produktům - alkoholickým nápojům přiřadíte speciální štítek, určíte, zda placení stravenkami za tyto alkoholické nápoje povolíte s upozorněním nebo zcela zakážete. Vše se týká aktivovaných platebních metod Stravenky / Elektronická stravenka a výběru této platební metody v platebním dialogu při uzavírání účtu.

Pokud nastavíte štítkem u produktů zobrazování upozornění, bude po uzavření účtu v platebním dialogu zobrazena informace, že prodej tohoto produktu je omezen. Jakmile dialog s informací zavřete a znovu vyberete platbu stravenkou, dojde již k zaplacení. Jestliže bude platba stravenkami zakázána, je nutné zvolit v platebním dialogu jinou platební metodu.

clip0597

 

Štítek

Funkce

-pmv-warn-meal-voucher

Zobrazí v platebním dialogu upozornění při platbě stravenkami (papírovými i elektronickými).

-pmv-deny-meal-voucher

Zakáže zaplacení stravenkami (papírovými i elektronickými).

-pmv-warn-900000004

Zobrazí v platebním dialogu upozornění při placení papírovými stravenkami.

-pmv-deny-900000004

Zakáže zaplacení papírovými stravenkami.

-pmv-warn-900000010

Zobrazí v platebním dialogu upozornění při placení elektronickými stravenkami.

-pmv-deny-900000010

Zakáže zaplacení elektronickými stravenkami.

nahoru

Speciální štítky pro následné plnění

Pro prodej poukázek (voucherů) podporuje Dotykačka speciální štítek -voucher. Pokud přidáte k produktu s 0% sazbou DPH tento štítek, bude evidovaná tržba označena touto informací. Pro zpětné uplatnění voucheru pak použijte platební metodu Kredit/Voucher.

Pro prodej použitého zboží použijte u produktu se správnou sazbou DPH pro rozlišení štítek -used. Opět bude evidovaná platba označena příznakem reprezentující použité zboží. Tento štítek nelze použít v případě uzavření účtu vystavenou fakturou, je podporován pouze na standardních účtenkách. V případě komisního prodeje je tedy potřeba vystavit standardní účtenku.

uziv_tip_icon

Konkrétní postupy pro prodej a příjem poukázek (voucherů) a záloh nebo prodej použitého zboží najdete v databázi znalostí.

 

Speciální štítek pro společný prodej

Chování společného prodeje, který se používá např. k automatickému přidání vratných či zálohovaných obalů na účet, mění štítek -js-simple. Standardně je při společném prodeji respektován počet kusů naúčtované položky, ke které se společný prodej vztahuje. Pokud tedy např. naúčtujete 5x lahvové pivo, přidá se na účet také 5 ks zálohované lahve.

Jestliže však k hlavnímu produktu, tedy v našem případě k pivu, přidáte štítek -js-simple, nebude naúčtované množství lahvového piva respektováno a použije se nastavené množství u přidávané položky tj. u zálohované lahve. To je vhodné použít např. u produktů, které používáte bez obalu a zákazník si je odnáší v jedné zakoupené tašce či sklenici. Pak totiž naúčtujete třeba 2x sypanou rýži a na účet se přidá pouze 1x speciální sáček.

 

Speciální štítky pro zákaznické účty

Speciální štítky pro zákaznické účty se přidávají k produktům. Při prodeji produktu s těmito štítky dojde k upravení časové platnosti (expirace) zákaznického účtu, který k účtu přidáte. Pro univerzálnost použití jsou podporovány dva štítky, které je možné k produktu přidat: -expiration a -expiration-forced. Produkt musí mít nastavenou časovou jednotku. Datum platnosti zákaznického účtu je pak upraveno dle nastaveného počtu dané časové jednotky u produktu (Balení a jednotky). K úpravě expirace dojde vždy v okamžiku prodeje, tj. uzavření účtu. Více produktů upravujících expiraci na jednom účtu se sčítá.

Štítek -expiration prodlužuje aktuální dobu expirace o zvolenou dobu (nastavenou jednotku), případně nastavuje okamžik prodeje + zvolenou dobu (expirace se sčítá).

Štítek -expiration-forced přepisuje aktuální datum expirace podle zvolené doby (nastavené jednotky), případně ponechává původní, pokud je aktuálně nastaveno pozdější datum (expirace na jednom dokladu se sčítají).

Příkladem použití je například posilovna, kde prodávají časovou permanentku na 30 dnů. Vytvoří si produkt, kde v části Balení a jednotka zadají 30 dnů a přidají štítek -expiration. Cenu nastaví za jednu hodinu. Po naúčtování tohoto produktu a přidání zákazníka, bude u jeho zákaznického konta automaticky nastavena platnost +30 dnů od data uzavření účtu.

clip0643

 

Speciální štítek pro předkontaci

Pro předkontaci u produktu použijte štítek s předponou -ac- (tedy např. -ac-P0001).

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC