Seznam naskladnění

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Seznam naskladnění

Navigace:  Vzdálená správa > Panel záložek > Sklady >

» Dostupné pouze v Dotykačce NAPLNO a vyšší. «

 

 

Na záložce Sklady » Seznam naskladnění najdete přehled proběhlých naskladnění, korekcí či remitend seřazených standardně podle data. V provedených naskladněních se zobrazují také skladové korekce.

Kliknutím do rozbalovacího menu 01 zvolíte sklad, pro který chcete provést naskladnění. Produkty poté naskladníte nebo vyrobíte tlačítky 03. Pomocí tlačítek 06 se podíváte do podrobností každé proběhlé skladové operace a uložíte je do .pdf souboru. Skladovou operací může být buď nákup nebo korekce.

Tlačítkem Upravit 07 lze pod dříve proběhlé naskladnění naskladnit další produkty. Tlačítkem 02 přehled naskladnění omezíte jen na zvolené datum či časové rozmezí. Pro nastavení časového rozmezí se podívejte do této kapitoly.

Celý přehled vyexportujete tlačítky 04 do Excel tabulky nebo .csv souboru. U každého naskladnění ťuknutím na dodavatele 05 přejdete do jeho vlastností.

naskladneni

 

uziv_tip_icon

Naskladnění v aplikaci Sklad v pokladně je popsáno zde.

Naskladnění je možné provést hromadně importem elektronického dodacího listu. Více informací o této možnosti najdete v této kapitole.

nahoru

Jak naskladnit produkty?

1_icon

Na záložce Sklady » Seznam naskladnění ťukněte na tlačítko 03 Naskladnit (viz obrázek výše). Otevře se stránka s možnostmi pro naskladnění produktů. V záhlaví stránky vedle rozbalovacího menu kategorií 01 najdete tlačítko pro rychlé vytvoření produktu. To použijte v případě pozdějšího naskladnění produktu, který ještě nemáte zadaný v pokladně.

2_icon

Na stránce pro naskladnění produktů (viz obrázek dole) pomocí rozbalovacího menu 01 vyfiltrujete zobrazené produkty podle zvolené kategorie. Tlačítkem 02 vyberte produkty pro naskladnění. Vybrané produkty se přesunou na pravou stranu, kde je můžete dále upravit. Přesunuté produkty na pravé straně "vyblednou", jednoduše tak poznáte, co jste již přesunuli k naskladnění.

marze5_800_ps_edge_no1
 

3_icon

Z rozbalovacího menu 03 zvolte případného dodavatele, který bude přiřazen ke všem naskladněným produktům. Zapnutím přepínače 04 můžete naskladnit i se zpětným datem. Pro zpětně naskladněné produkty však nesmí existovat novější inventura.

Přepínač Upravit nákupní cenu 05, pokud je zapnutý, započítává zadanou nákupní cenu do průměrné nákupní ceny produktu. Ke každému produktu doplňte do pole 06 naskladňované množství a změny uložte kliknutím na tlačítko Naskladnit v dolní části stránky.

Poznámka:
Nákupní cenou myslíme nákupní cenu produktu za prodávanou jednotku. U jednotek, kde naskladňujete např. 10 ks lahví vína po 1 litru, to je jednoduché, naskladníte cenu za 1 lahev (1 litr). Pokud však naskladňujete lahev 0,7 litru, je nutné vložit nákupní cenu přepočítanou na 1 litr.

Jestliže zadáte pro naskladnění záporné množství (např. -10), provedete korekci a o zadaný počet se sníží množství daného produktu na skladě.

Produkt, který nechcete naskladnit odeberte tlačítkem 07.

Hromadný import produktů pomocí šablony 09 provedete podle návodu níže.

Tlačítka Přepočítat prodejní cenu a Pouze upozornit 08 se vztahují ke kontrole, případně automatickému dopočítávání nastavené marže. Více informací najdete v kapitole Nastavení a používání marží.

 

uziv_tip_icon

Naskladnění provedete také na stránce s přehledem produktů. Postup naleznete v této kapitole.

V naskladnění můžete později jednoduše pokračovat. Pokračováním naskladnění se přednastaví stejný dodavatel a číslo faktury, tak aby se naskladněné položky přidaly ke stejnému reportu naskladnění.

Pokud provedete chybné naskladnění nebo korekci nějakého produktu, proveďte naskladnění nové, kdy odpovídající množství tohoto produktu přidáte nebo odeberete (naskladnění se znaménkem -) tak, aby konečné množství na skladě sedělo.

nahoru


 

Jak hromadně naskladnit produkty?

Dotykačka umožňuje produkty naskladnit také hromadně pomocí importního souboru. Podporovány jsou také elektronické dodací listy od několika dodavatelů.

1_icon

Po kliknutí na tlačítko Import 01 se zobrazí na stránce možnosti importu. Pokud máte importní soubor připraven, nahrajte ho pomocí tlačítka Vybrat...04. Jestliže importujete seznam naskladnění od podporovaných dodavatelů, nezapomeňte zvolit správného dodavatele z rozbalovacího menu 02. Dotykačka tak pozná strukturu souboru od tohoto dodavatele a provede naskladnění. Důležité je, aby produkty v pokladně měli EAN kód shodný s produkty, které naskladňujete.

Aktuálně jsou podporovány tito dodavatelé:

Dotykačka

PEAL

Quanto

ČAS

GECO / GECO vychystávací list

Makro objednávka / faktura

Bidfood faktura / dodací list

FANY

JIP

 

uziv_tip_icon

Pokud produkty od PEAL ještě v pokladně nemáte vytvořené, lze je do pokladny hromadně naimportovat z připraveného souboru.

V případě, že importujete poprvé, nebo si nejste jisti, jaký formát má mít importní tabulka, stáhněte si šablonu sablona.csv 03 a podle té tabulku vyplňte (popis jednotlivých polí najdete pod obrázkem níže). Tuto uloženou tabulku pak vyberte pomocí tlačítka Vybrat... 04.

2017-06-19_160521

 

2_icon

Po vybrání CSV souboru 01 ťukněte na tlačítko Nahrát 02 a ve spodní části stránky se zobrazí položky z importního souboru 03, které můžete dále editovat. Až budete spokojeni, položky naskladníte pomocí tlačítka Naskladnit 04.

2017-06-19_161843

 

poznamka_icon

Kontrola produktů při naskladnění

Při importu naskladnění Dotykačka kontroluje, zda produkty v souboru pro naskladnění odpovídají produktům v pokladně. Pokud tomu tak není, je zobrazen dialog s nespárovanými produkty. Nespárované produkty je možné v tomto dialogu naskladnit ke stávajícím produktům (ty lze vyhledat a poté tlačítkem Přiřaď naskladnit - přiřadit k danému produktu) nebo vytvořit produkt nový a nespárované (neznámé) položky naskladnit k nově vytvořeným produktům. Nespárované produkty je nutné vždy přiřadit k novému či stávajícímu produktu.

2017-12-01_182456182457
clip1047

poznamka_icon

Jak Dotykačka počítá nákupní cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítává nákupní cenu podle metody FIFO

nahoru


 

Popis sloupců v importním souboru

Produkty v pokladně jsou při importu naskladnění párovány na základě ean, plu, externalid nebo productid. Jakmile je tedy v pokladně nalezen produkt na základě jedné z těchto položek, bude naskladněn dle dalších sloupečků v importním souboru.

Při importu naskladnění jsou hlídány duplicitní položky. Při výskytu duplicitních položek v importním souboru bude zobrazena chyba.

Importní soubor pro hromadné naskladnění produktů

ean

kód produktu

plu

kód produktu

externalId

externí ID produktu (zvoleno zákazníkem, lze zjistit v detailu produktu)

productId

ID produktu (generováno systémem, lze zjistit v detailu produktu)

price

nákupní cena bez daně

priceSum

celková nákupní cena

priceSell

prodejní cena

quantity

množství

name

Název produktu použitý při vytváření nového produktu z naskladnění. Zobrazuje se v tomto dialogu.

Vyžadované položky jsou tučné, ostatní položky (data) jsou volitelné. Jediné povinné pole je buď ean, plu, externalId nebo productId. Pokud není produkt nalezen podle ean, zkouší se plu, pak externalId a productId.

 

Importní soubor může třeba vypadat takto:

2017-06-19_170904

 

dulezite_sdeleni_icon

Pamatujte na to, že nelze importovat produkty, které mají vypnuto Odečítání ze skladu.

odecitat_ze_skladu_800_edge_dr

uziv_tip_icon

Postup, jak správně naimportovat CSV soubor do MS Excel, najdete zde.

nahoru


 

Jak zobrazit seznam remitend?

V horní liště vyberte Seznam remitend 01 a po výběru skladu 02 a časového rozsahu 03 se zobrazí seznam provedených remitend. Pokud chcete zobrazit detaily zvolené korekce, ťukněte na tlačítko Detail 04. Vybranou remitendu je také možné uložit do .pdf souboru.

remitendy

 

uziv_tip_icon

Skladové korekce se zobrazují také ve skladové sestavě Skladové pohyby.

nahoru