Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Storno účtu můžete v Dotykačce provést buď úplné a stornovat tak celý účet, nebo jen částečné, kdy vyberete jednotlivé položky z daného účtu, které mají být stornovány. Nezáleží na tom, zda stornujete účet zaplacený hotově, nebo fakturou. V obou případech dojde k vystavení tzv. opravného dokladu v záporné hodnotě. Tato záporná hodnota se eviduje pod stejným číslem dokladu a dojde tak ke srovnání tržeb. Opravný doklad dáváte do účetnictví. Jestliže jste pro platbu stornovaného účtu vystavili fakturu, bude automaticky vygenerován dobropis.

 

dulezite_sdeleni_icon

V případě kompaktního zobrazení platebního dialogu není možné provádět částečné storno účtu, tato možnost není k dispozici. Účet lze stornovat pouze celý.

Storno účtu původně zaplaceného více platebními metodami lze provést jen jednou platební metodou.

 

 

Jak provést storno účtu?

1_icon

Po ťuknutí na dlaždici Historie se zobrazí seznam chronologicky řazených účtů. Vyberte ten, který chcete úplně nebo jen částečně stornovat a pomocí tlačítka 01 vyvolejte nabídku Možnosti účtu. Zde zvolte Stornovat účet 02.

screenshot_2017-09-14-13-58-07

 

2_icon

Zobrazí se dialogové okno, kde máte několik možností, jak provést storno:

Pokud chcete stornovat celý účet, můžete rovnou ťuknout na Nevyplaceno 01 (zákazníkovi tak nebudou vráceny peníze), nebo vyberte konkrétní platební metodu 02 pokud peníze zákazníkovi vracíte. Dostupnost tlačítka Nevyplaceno je závislá na tomto nastavení.

Při stornování účtu můžete tlačítkem NEVRACET NA SKLAD 03 zvolit, zda chcete položky na tomto účtu přidat zpět na sklad či nikoliv. Tato volba funguje nezávisle na tom, zda zákazníkovi vrátíte peníze, nebo ne. Standardně jsou vždy produkty na sklad přidány.

Jestliže chcete stornovat jen některé položky, je potřeba zvolit částečné storno. K tomu se dostanete buď přes ikonku tří vertikálních teček 04, nebo ťuknutím na šipku 05 u produktu, který chcete stornovat. Pro částečné storno pokračujte dalším krokem, jinak přejděte rovnou na krok 4.

Nezávisle na původním typu úhrady (např. kartou) lze vybrat jiný způsob vrácení peněz (např. hotovost) 02.

Po dokončení storna  bude vytištěna storno účtenka se zápornou částkou stornovaného účtu či položky.

storno2b_final

 

3_icon

Ťuknutím šipky přesunete jednu jednotku produktu z okna Storno do okna Částečné storno (na příkladu níže stornujeme kávu s sebou). Ťuknutím na tlačítko a zobrazíte klávesnici pro zadání počtu jednotek pro storno. Je zde i možnost přesunout vše.

Až budete mít přesunuté všechny položky, které chcete stornovat, pokračujte ťuknutím na vybranou platební metodu v pravé části nebo ťukněte na Nezaplaceno (pokud zákazníkovi nevracíte peníze), tedy stejně, jako v případě storna celého účtu. Pokud již nechcete zbylé položky stornovat, jednoduše dialog storna zavřete návratem zpět, třeba pomocí tlačítka na dolní liště.

storno4_final

 

4_icon

Nyní se vraťte do Historie, kde můžete zkontrolovat, zda byly vámi zvolené položky stornovány. Ujistěte se, že máte zaškrtnuté volby pro zobrazení stornovaných a storno dokladů 01, aby byly v přehledu zobrazeny. Ťuknutím na storno účet se v levé části zobrazí jeho detaily. K tomuto konkrétnímu storno účtu patří příslušný částečně stornovaný účet s nápisem Částečně stornováno. Pokud stornujete celý účet, bude mít v záhlaví napsáno Stornováno.

storno9c_800_no_edge

 

poznamka_icon

Pokud provedete částečné či plné storno účtu, bude v historii zobrazen jak původní stornovaný účet (účet se stornovanými položkami), tak také nový záznam, který označujeme Storno účet. Tento Storno účet je automaticky vytvořen jako odkaz k původnímu účtu a obsahuje celkovou stornovanou částku z původního účtu. Pokud tedy stornujete z účtu za celkem 100 Kč dvě položky po 20 Kč, bude mít Storno účet hodnotu -40 Kč.

nahoru


 

Možnosti stornování účtu

Na obrázku níže vidíte nabídku, která se zobrazí po ťuknutí na ikonku tří vertikálních teček na kartě Storno:

Pomocí volby ČÁSTEČNÉ STORNO můžete stornovat jednotlivé položky na účtu, což je popsáno výše.

Volba ZMĚNIT POZNÁMKU se hodí, pokud potřebujete přidat nějaké informace ke stornovanému účtu, např. důvod storna.

PRODAT V POVĚŘENÍ znamená, že bude storno účet zaevidován na jiné DIČ, než je standardně nastavené v pokladně. Tato možnost je popsána v této kapitole.

moznosti_uctu_800_ps

nahoru


 

Scénáře použití storna účtu

Existuje několik scénářů, podle kterých se změní celková hotovost v pokladně. Tyto scénáře reflektují, zda vám zákazník za zboží zaplatil, a zda jste mu při stornu vrátili peníze:

1.Zákazník si zboží (službu) koupil a zaplatil vám za něj (běžná praxe). Při vrácení zboží a stornování účtu peníze zákazníkovi vrátíte (zvolíte konkrétní platební metodu). To znamená, že peníze budou odečteny z účtu a finanční stav bude odpovídat stavu, kdy prodej nebyl realizován, jelikož obdržené peníze byly zákazníkovi vráceny. V pokladně se ke dni vystavení účtu vytvoří doklad, který navyšuje tržbu dle typu úhrady a započítává se do DPH a pokladních transakcí. Vyplacením se ke dni vystavení storna vytvoří doklad, který zase v záporné hodnotě ponižuje tržbu dle typu úhrady a ponižuje DPH a pokladní transakce.

2.Zákazník si zboží (službu) koupil a nezaplatil vám za něj. Typickým příkladem je vystavení dokladu s odloženou splatností, např. faktury. Může jít ale také o případ, kdy zákazník z nějakého důvodu za zboží dosud nezaplatil. Při vrácení zboží a stornu zvolíte Nevyplaceno, tzn. žádné peníze zákazníkovi nevracíte. Stav hotovosti v pokladně bude, stejně jako v předchozím případě, nezměněn. Pokladna ke dni vystavení účtu se vytvoří doklad, který navyšuje DPH, ale nefiguruje v tržbě a pokladních transakcích, dokud se nezaplatí (zaplacení již nenavyšuje DPH a doklady, pouze figuruje v tržbě a pokladních transakcích). Storno s nevyplacením vytvoří doklad o záporné hodnotě, který ke dni vystavení storna poníží DPH, nefiguruje však v tržbě a pokladních transakcích.

3.Chybné zadání platební metody: Zákazník si zboží koupil a zaplatil vám za něj hotově. Obsluha omylem uvedla jako typ platby platbu kartou. V takovém případě je potřeba v Možnostech účtu zvolit Stornovat účet, poté vybrat stejnou platební metodu, jakou byl omylem účet zaplacen. Nyní znovu provedete prodej stejného produktu, tentokrát již se správným typem platby.

4.Zákazník si objednal jídlo a dostal lístek s objednávkou (bon), na základě které si jídlo vyzvedne. Následně si však objednávku rozmyslel. Pokud máte aktivní volbu Tisk storno objednávky při stornu dokladu v nastavení tiskové úlohy Tisk objednávek, bude při stornování vytištěn, mimo standardní storno účtenky, také storno bon do kuchyně, aby objednávka nebyla připravována.

V naší databázi znalostí si můžete přečíst vzorový příklad chybně zadané platební metody.

 

dulezite_sdeleni_icon

V případě nedodržení postupu při opravě chybně zadaného typu platby, nebude při uzávěrce souhlasit hotovost s platebními transakcemi.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC