Storno účtu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Storno účtu

Navigace:  Práce s pokladnou > Hlavní obrazovka a účtování > Dlaždicové menu > Historie >

Storno účtu můžete v Dotykačce provést buď úplné a stornovat tak celý účet, nebo jen částečné, kdy vyberete jednotlivé položky z daného účtu, které mají být stornovány. Nezáleží na tom, zda stornujete účet zaplacený hotově, nebo fakturou. V obou případech dojde k vystavení tzv. opravného dokladu v záporné hodnotě. Tato záporná hodnota se eviduje pod stejným číslem dokladu a dojde tak ke srovnání tržeb. Opravný doklad dáváte do účetnictví. Jestliže jste pro platbu stornovaného účtu vystavili fakturu, bude automaticky vygenerován dobropis.

 

 

Jak provést storno účtu?

1_icon

Po ťuknutí na dlaždici Historie se zobrazí seznam chronologicky řazených účtů. Vyberte ten, který chcete úplně nebo jen částečně stornovat a přes fialovou ikonku se třemi tečkami 01 vyvolejte nabídku Možnosti účtu. Zde zvolte Stornovat tento účet 02.

screenshot_2017-09-14-13-58-07

 

2_icon

Zobrazí se dialogové okno, kde máte několik možností, jak provést storno:

Pokud chcete stornovat celý účet, můžete rovnou ťuknout na Nevyplaceno 01 (zákazníkovi nebudou vráceny peníze), nebo Vyplaceno 02 (zákazníkovi budou vráceny peníze) v pravé dolní části okna.

Při stornování účtu můžete zaškrtnutím / odškrtnutím volby Vrátit zboží na sklad 04 zvolit, zda chcete položky na tomto účtu přidat zpět na sklad či nikoliv. Tato volba funguje nezávisle na tom, zda zákazníkovi vrátíte peníze, nebo ne.

Pokud chcete stornovat jen některé položky, je potřeba zvolit částečné storno. K tomu se dostanete buď dlouhým podržením ikonky tří vertikálních teček 03, nebo ťuknutím na tuto ikonku a vybráním volby ČÁSTEČNÉ STORNO ze zobrazené nabídky. Pokud chcete provést částečné storno, pokračujte dalším krokem, jinak přejděte rovnou na krok 4.

Nezávisle na původním typu úhrady (např. kartou) lze vybrat jiný způsob vrácení peněz (např. hotovost) 05.

Po dokončení storna  bude vytištěna storno účtenka se zápornou částkou stornovaného účtu či položky.

storno2b_final

 

3_icon

Ťuknutím na jednoduchý zobáček přesunete jednu jednotku produktu z okna Storno do okna Částečné storno (na příkladu níže máme 1 kus ledové kávy, který můžeme přesunout). Ťuknutím na dvojitý zobáček přesunete všechny jednotky vybraného produktu. Pokud by tedy na účtu byly 4 ks ledové kávy, všechny by se přesunuly.

Až budete mít vybrané položky, které chcete stornovat, pokračujte ťuknutím na Nezaplaceno nebo Zaplaceno, tedy stejně, jako v případě storna celého účtu.

storno4_final
storno5_final

 

4_icon

Nyní se vrátíte do okna Historie, kde můžete zkontrolovat, zda byly vámi zvolené položky stornovány a storno účty řádně zfiskalizovány (zaevidovány). Ujistěte se, že máte zaškrtnuté volby pro zobrazení stornovaných a storno dokladů 01, aby byly v přehledu zobrazeny. Ťuknutím na storno účet 02 se v levé části zobrazí jeho detaily včetně fiskalizačního (evidenčního) kódu 03. K tomuto konkrétnímu storno účtu patří příslušný částečně stornovaný účet s nápisem Částečně stornováno 05. Pokud stornujete celý účet, bude mít v záhlaví napsáno Stornováno 04.

storno9c_800_no_edge

 

poznamka_icon

Pokud provedete částečné či plné storno účtu, bude v historii zobrazen jak původní stornovaný účet (účet se stornovanými položkami), tak také nový záznam, který označujeme Storno účet. Tento Storno účet je automaticky vytvořen jako odkaz k původnímu účtu a obsahuje celkovou stornovanou částku z původního účtu. Pokud tedy stornujete z účtu za celkem 100 Kč dvě položky po 20 Kč, bude mít Storno účet hodnotu -40 Kč.

nahoru


Možnosti stornování účtu

Na obrázku níže vidíte nabídku, která se zobrazí po ťuknutí na ikonku tří vertikálních teček na kartě Storno:

Pomocí volby ČÁSTEČNÉ STORNO můžete stornovat jednotlivé položky na účtu, což je popsáno výše.

Volba ZMĚNIT POZNÁMKU se hodí třeba v případě, že zákazníkovi při vrácení zboží nevyplácíte hotovost (zvolíte Nevyplaceno), ale peníze mu např. převedete na účet (viz Scénáře použití storna účtu). V takovém případě můžete na storno doklad přidat poznámku, že peníze budou zákazníkovi navráceny na bankovní účet XXXXXX / poštou na adresu XXXXX nejpozději do 30 dnů. Ve chvíli, kdy dojde k vyplacení peněz (třeba za několik dnů), můžete v Historii otevřít tento nezaplacený storno doklad a ťuknout na Zaplatit a Vyplaceno.

PRODAT V POVĚŘENÍ znamená, že bude Storno účet fiskalizován (zaevidován) na jiné DIČ, než je standardně nastavené v pokladně.

NEFISKALIZOVAT DOKLAD využijete v případě, že nechcete, aby byl storno účet fiskalizován (evidován). Běžně se totiž storno účet fiskalizuje (eviduje), i když byl původní doklad vystaven bez fiskalizace (bez evidence).

moznosti_uctu_800_ps

nahoru


Scénáře použití storna účtu

Existuje několik scénářů, podle kterých se změní celková hotovost v pokladně. Tyto scénáře reflektují, zda vám zákazník za zboží zaplatil, a zda jste mu při stornu vrátili peníze:

1.Zákazník si zboží (službu) koupil a zaplatil vám za něj (běžná praxe). Při vrácení zboží a stornování účtu peníze zákazníkovi vrátíte (zvolíte volbu Vyplaceno). To znamená, že peníze budou odečteny z účtu a finanční stav bude odpovídat stavu, kdy prodej nebyl realizován, jelikož obdržené peníze byly zákazníkovi vráceny. V pokladně se ke dni vystavení účtu vytvoří doklad, který navyšuje tržbu dle typu úhrady a započítává se do DPH a pokladních transakcí. Vyplacením se ke dni vystavení storna vytvoří doklad, který zase v záporné hodnotě ponižuje tržbu dle typu úhrady a ponižuje DPH a pokladní transakce.

2.Zákazník si zboží (službu) koupil a nezaplatil vám za něj. Typickým příkladem je vystavení dokladu s odloženou splatností, např. faktury. Může jít ale také o případ, kdy vám zákazník z nějakého důvodu za zboží dosud nezaplatil. Při vrácení zboží a stornu zvolíte Nevyplaceno, tzn. žádné peníze zákazníkovi nevracíte. Stav hotovosti v pokladně bude, stejně jako v předchozím případě, nezměněn. Pokladna ke dni vystavení účtu se vytvoří doklad, který navyšuje DPH, ale nefiguruje v tržbě a pokladních transakcích, dokud se nezaplatí (zaplacení již nenavyšuje DPH a doklady, pouze figuruje v tržbě a pokladních transakcích). Storno s nevyplacením vytvoří doklad o záporné hodnotě, který ke dni vystavení storna poníží DPH, nefiguruje však v tržbě a pokladních transakcích.

3.Chybné zadání platební metody: Zákazník si zboží koupil a zaplatil vám za něj hotově. Obsluha omylem uvedla jako typ platby platbu kartou. V takovém případě je potřeba v Možnostech účtu zvolit Stornovat tento účet, poté Vyplaceno a přitom zvolit stejnou platební metodu, jakou byl omylem účet zaplacen. Nyní znovu provedete prodej stejného produktu, tentokrát již se správným typem platby.

4.Zákazník si objednal jídlo a dostal lístek s objednávkou (bon), na základě které si jídlo vyzvedne. Následně si však objednávku rozmyslel. Pokud máte aktivní volbu Tisk storno objednávky při stornu dokladu v nastavení tiskové úlohy Tisk objednávek, bude při stornování vytištěn, mimo standardní storno účtenky, také storno bon do kuchyně, aby objednávka nebyla připravována.

V naší databázi znalostí si můžete přečíst vzorový příklad chybně zadané platební metody.

 

dulezite_sdeleni_icon

V případě nedodržení postupu při opravě chybně zadaného typu platby nebude při uzávěrce souhlasit hotovost s platebními transakcemi.

nahoru