Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

vystavitjakofakturub
V Dotykačce je možné vystavovat jednoduché faktury na zvoleného zákazníka, které obsahují naúčtované produkty. Faktura bude vystavena na jméno vybraného zákazníka a v hlavičce budou uvedeny údaje o vaší společnosti, které v nastavení Dotykačky specifikujete. Již vygenerovanou fakturu pak najdete v Historii a můžete si ji zpětně zobrazit.

 

Pro vystavení faktury je nejprve třeba:

1.V Nastavení aplikace v části Faktury povolit a nastavit používání faktur a vyplnit údaje o vaší firmě.

2.Volitelně v dlaždicovém menu pomocí tlačítka Zákazník vyplnit údaje o zákazníkovi nebo vybrat již vytvořený zákaznický účet.

 

Jak vystavit fakturu?

1_icon

Zvolte zákazníka, pro kterého chcete vystavit fakturu, ťuknutím na tlačítko ZÁKAZNÍK 01. Jakmile zákazníka zvolíte, objeví se na tlačítku jeho jméno. Přiřazení zákazníka můžete provést i později v platebním dialogu pomocí volby Nastavit zákazníka. Vystavit fakturu je však možné i bez výběru zákazníka. Jestliže nepotřebujete na faktuře údaje plátce, pokračujte dalším krokem.

screenshot_2017-04-26-14-35-2425

 

2_icon

Standardně naúčtujte produkty, které budou uvedené na faktuře, a poté ťukněte na Vystavit účet 02.

clip1165

 

3_icon

V platební dialogu ťukněte na ikonu Pokročilé možnosti platby 03. Zobrazí se dialog s dalšími možnostmi, ze kterých vyberte VYSTAVIT JAKO FAKTURU 04. Jestliže nemáte povolené tlačítko TISK a v platebním dialogu, bude místo tohoto tlačítka k dispozici také možnost pro vystavení faktury.

2017-04-26_152206

 

poznamka_icon

Pokud v části Nastavení aplikace » Faktury nemáte zadány údaje o vaší společnosti, zobrazí se nyní upozornění. Ťuknutím na POKRAČOVAT budete přesměrováni do odpovídajícího nastavení. Tam vyplňte požadované údaje, uložte je ťuknutím na OK a vraťte se do platebního dialogu.

 

4_icon

Na kartě Faktura budete nyní moci zvolit platební metodu (hotovost, platební karta, bankovní převod), datum zdanitelného plnění, splatnosti a poznámku. Zadaná poznámka bude na faktuře uvedena pod celkovou částkou. V případě zvolení platby hotovostí či platební kartou bude datum splatnosti nastaveno na aktuální datum. Pokud máte pro číslování faktur povolenou samostatnou číselnou řadu, bude jako variabilní číslo na faktuře placené převodem automaticky použito právě číslo dokladu. Pokračujte ťuknutím na ZAPLACENO.

ff4_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Jestliže zvolíte platbu převodem a doplníte do faktury číslo účtu s maximálně 10místným variabilním symbolem, bude na vygenerované faktuře automaticky uveden QR kód pro rychlé zaplacení.

 

5_icon

Pokud fakturu označíte jako nezaplacenou, můžete ji později zaplatit v Historii. Zde fakturu vyberte a přes nabídku tlačítka 02 označte jako zaplacenou.

clip1166

 

6_icon1

Zobrazí se náhled faktury. Vpravo nahoře najdete ikonky, pomocí kterých můžete fakturu vytisknout, rovnou odeslat na zadanou e-mailovou adresu nebo využít možností sdílení a vložit do libovolné aplikace. Tisk na běžné tiskárně je možný např. s využitím aplikace PrinterShare prostřednictvím Wifi sítě. Pomocí dotykového gesta dvou prstů, lze fakturu přibližovat či oddalovat. Na spodní straně jsou odkazy pro přechod na další stránky, pokud má faktura více stránek.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

nahoru

Pokud zvolíte přímé odeslání faktury e-mailem, bude zobrazen dialog s vlastnostmi zprávy. Do tohoto dialogu doplňte e-mailovou adresu příjemce, upravte předmět a případně napište do pole Text vlastní znění zprávy. Faktura je ke zprávě přípojena jako příloha ve formátu .pdf. Tlačítkem 04 pak zprávu odešlete. Všechny vygenerované faktury ve formátu .pdf najdete také přímo v pokladně v interní paměti (Internal Memory) ve složce DotykackaPdf.

screenshot_2017-04-26-14-06-22

nahoru


 

Jak zobrazit kopii faktury nebo fakturu stornovat?

1_icon

V dlaždicovém menu zvolte HISTORIE 01. Potom vyberte transakci s platbou na fakturu 02.

screenshot_2017-04-26-15-06-50

 

2_icon

Ťukněte na tlačítko pro další možnosti 03 a poté zvolte volbu STORNOVAT ÚČET nebo SDÍLET / TISKNOUT FAKTURU 04.

screenshot_2017-04-26-15-06-41

 

3_icon

V případě storna budete přesměrováni do platebního dialogu, kde potvrdíte vrácení zboží na sklad a obdržení částky zpět. Poté se vytvoří a zobrazí opravný daňový doklad. Další informace o tom, jak stornovat doklady v Dotykačce, naleznete v kapitole Storno účtu.

clip1167

 

3_icon

Bude zobrazen náhled původní faktury nebo opravného dokladu. Pomocí ikonek vpravo nahoře ho můžete opět vytisknout odeslat či sdílet.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

 

poznamka_icon

U plateb fakturou bude ve Vzdálené správě uveden tento typ dokladu u jednotlivých pokladních operací.

nahoru

Zpět na pokročilé možnosti platby

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC