Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Každý uživatelský účet zabezpečíte definováním číselného kódu (pinu) ve vlastnostech účtu. Pokud má účet nastavený PIN, je nutné ho pro přihlášení vždy zadat. Takto zabezpečený účet tak nebude moci použít uživatel (zaměstnanec), který PIN nezná. PIN nastavíte ve vlastnostech každého zákaznického účtu. Každý uživatel by musí mít jedinečný PIN. Jestliže PIN zapomenete, je možné ho změnit ve Vzdálené správě.

V samostatném nastavení můžete také definovat, k jakým aplikacím v rámci pokladny budou mít uživatelé přístup. Toto nastavení je platné pro všechny uživatele. Pro více informací a postup se podívejte do této kapitoly.

 

dulezite_sdeleni_icon

Jestliže uživatel zapomene svůj PIN pro přihlášení k pokladně, lze ho změnit ve Vzdálené správě. Viz také tento článek v databázi znalostí.

 

Jak nastavit ochranu účtu pinem?

1_icon

Ťukněte na zvolený účet, tím otevřete jeho vlastnosti. V části Zabezpečení aktivujte volbu Přístup vyžaduje vždy PIN.

ucty45

 

2_icon

Zobrazí se dialog do kterého zadejte nový PIN a následně ještě znovu pro potvrzení. Zadání vždy potvrďte ťuknutím na klávesu parafa. Nakonec vše nezapomeňte uložit.

clip0185

 

3_icon

Nyní se vraťte na hlavní obrazovku Dotykačky a ťukněte na tlačítko ODHLÁSIT SE. Zobrazí se přihlašovací dialog. Pro přihlášení stačí rovnou zadat na číselné klávesnici nastavený PIN 01 a ťuknout na tlačítko Hotovo parafa. Zaměstnanci s nastaveným pinem nejsou zobrazovány v seznamu zaměstnanců na levé straně.

ucty9

 

uziv_tip_icon

Lze nastavit, aby vždy po zavření aplikace Dotykačka bylo vyžadováno přihlášení pinem. Pokud tedy z aplikace odejdete a poté ji znovu spustíte, bude zobrazen výše uvedený přihlašovací dialog. Tuto možnost najdete v Nastavení aplikace v části Bezpečnostní nastavení.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC