Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Na záložce Seznamy » Zaměstnanci vidíte přehled všech vytvořených účtů zaměstnanců. Každý zaměstnanec se může před použitím pokladny přihlásit a veškeré pokladní pohyby se tak evidují k jeho účtu. Získáte tak přehled o jednotlivých zaměstnancích a jejich operacích. V přehledu zaměstnanců jsou zvýrazněny všechny aktuálně přihlášené účty k jednotlivým pokladnám.

Každému účtu zaměstnance můžete přiřadit samostatnou sadu oprávnění zvlášť pro pokladnu a zvlášť pro aplikaci Sklad. Jestliže ve vlastnostech účtu definujete PIN, účet tím zabezpečíte a zaměstnanec se do pokladny rovnou přihlásí jeho zadáním.

Pomocí funkce Hromadný výběr můžete vybrat více položek, které lze přesunout do jiné kategorie, smazat, či upravit u nich třeba daňovou sazbu, či jiné parametry, které s k dané položce vztahují. Je zde také k dispozici přehled docházky zaměstnanců s možností dodatečné úpravy.

 

poznamka_icon

Zaměstnanecké účty můžete samozřejmě také vytvářet přímo v dotykové pokladně. I v tomto případě lze k účtu přiřadit uživatelská práva pro jednotlivé funkce Dotykačky a aplikace Sklad.

 

 
Jak vytvořit nový účet zaměstnance?

1_icon

Na záložce Seznamy » Zaměstnanci klikněte na modré tlačítko + Přidat 01. Pokud již máte nějaké účty vytvořené, tlačítkem 02 účet upravíte a tlačítkem 03 jej smažete. Kliknutím na DOKLADY otevřete filtrovaný přehled dokladů, které vybraný zaměstnanec vystavil. Jestliže máte na pokladně aktivní docházku, v záhlaví 04 si můžete otevřít přehled docházky pro jednotlivé zaměstnance.

uctyvz1

 

2_icon

Otevře se stránka s informacemi o uživatelském účtu. Do jednotlivých polí zadejte zadejte požadované informace. V případě, že do pole Čárový kód vložíte čárový kód, můžete pak pro přihlášení k tomuto účtu jednoduše naskenovat čárový kód pomocí čtečky. Uživatelský účet ochráníte pomocí pinu. Pokud ho zadáte, nezapomeňte aktivovat přepínač v části 01. Jestliže zaměstnanec PIN pro přihlášení zapomene, jednoduše ho zde změňte.

Ťuknutím do polí v části 02 zobrazíte seznam uživatelských práv pro pokladní operace nebo aplikaci Sklad, viz Přiřazení uživatelských práv níže.

V části 01 lze účet také dočasně deaktivovat, aniž by bylo nutné ho mazat a aktivovat maximální výši slevy 03, kterou bude moci zaměstnanec aplikovat na položky na účtu. Maximální slevu lze nastavit také na celou kategorii. Nakonec provedené změny nezapomeňte uložit ťuknutím na tlačítko ULOŽIT.

Vytvořeného uživatele se všemi vlastnostmi jednoduše zduplikujete pomocí tlačítka 04. Následně budete moci zduplikovaného uživatele přejmenovat a upravit.

uctyvz12

nahoru


 

Přiřazení uživatelských práv

Ťuknutím do pole Uživatelská práva - pokladna či Uživatelská práva - sklad se rozbalí seznam uživatelských práv pro jednotlivé operace. Ťuknutím na vybranou položku v seznamu ji aktivujete a tím vlastně přiřadíte toto právo danému uživateli. Zadáním textu do pole Vyhledat vyfiltrujete uživatelská práva jen podle zadaného textu. Pro přehled a popis jednotlivých uživatelských práv se podívejte do této kapitoly.

uctyvz2

 

dulezite_sdeleni_icon

Výchozí administrátorský účet nelze smazat, ani u něho měnit uživatelská práva. Má vždy plnou sadu práv, proto důrazně doporučujeme tento účet zabezpečit pinem.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC