Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Mnoho informací ve Vzdálené správě můžete filtrovat podle zvoleného časového období. Slouží k tomu kalendářové pole v záhlaví každé stránky s údaji, které je možné takto filtrovat. V kalendáři si lze vybrat z přednastavených rozsahů. Kliknutím na přednastavený rozsah dojde k automatickému nastavení kalendáře na zvolené období. Navíc pomocí tlačítek v záhlaví můžete rovnou zobrazené záznamy omezit na poslední den, týden, měsíc či rok.

V závislosti na tom v jaké části Vzdálené správy se pohybujete, jsou dostupné dva druhy kalendářů. Práce s nimi se mírně liší a je popsána níže.

 

Nová verze kalendáře

Tento kalendář využívají prodejní reporty Tržby a Vystavené doklady. Dále ho používají datové sestavy a je použit také ve správě rezervací.

clip0785

 

Kliknutím do části 01 (viz obrázek výše) můžete rovnou zadat rozsah od do, a to vždy podle vybraného období v části 03. Pokud zde tedy bude zvoleno MĚSÍČNÍ, zadejte do části 01 rozsah měsíců ve formátu mm.rrrr. Pokud zvolíte DENNÍ rozsah, do části 01 budete moci zadat rozsah daný dvěma daty - dd.mm.rrrr.

Kliknutím na ikonku kalendáře 02 otevřete  přehledný kalendář s rychlými volbami:

clip0786

 

Kliknutím na jednu z těchto voleb v části 04 rovnou nastavíte nejběžnější časové období. Pomocí kalendáře lze pak vybrat vlastní interval. Nejprve zvolte měsíc a rok 05, pak označte konkrétní den začátku 09. Pokud měsíc a rok odpovídá, lze rovnou označit počáteční den. Zvolený den začátku bude zvýrazněn. Stejným způsobem pak zvolte i koncový den. Celý interval se v kalendáři označí a zobrazená data budou tomuto intervalu odpovídat.

Jestliže chcete nastavený interval omezit také časem, aktivujte přepínač 07 a v dolní části kalendáře specifikujte čas od - do.

 

uziv_tip_icon

Na základě aktuálního kalendářního data dojde automaticky k zobrazení odpovídajícího období, pokud bylo nastaveno. Pokud tedy nastavíte v kalendáři v rychlých volbách Tento měsíc, budou další měsíc zobrazena data z aktuálního měsíce a nikoliv předchozího.

V případě zobrazení velkého množství údajů se data načítají postupně automaticky během skrolování myší. Není tedy zde klasické stránkování.

 

Původní verze kalendáře

Tento kalendář je použit pro prodejní reporty Zaparkované účty a Pokladní pohyby. Dále ho využívají původní sestavy a některé stránky pod záložkou Sklady.

kalendar12

 

Pokud potřebujete zvolit vlastní rozsah, vyberte možnost Vlastní 01 a ťuknutím do pravého a levého měsíce, zvolte začátek a konec období, pro které chcete zobrazit data. Do polí 02 a 03 lze napsat datum také přímo a to ve formátu dd/mm/rrrr. Kliknutím na ikony 04 a 05 listujete kalendářem po měsících. Nastavený rozsah nakonec potvrďte kliknutím na tlačítko Nastavit 06.

kalendar1

 

uziv_tip_icon

Jestliže potřebujete jako časové období nastavit pouze jeden den, ťukněte dvakrát na zvolený den v levém či pravém měsíci. Správně vybrané datum poznáte podle tvaru zeleného čtverečku v kalendáři. Pokud je zaoblený, máte vše zadáno správně a kalendář Vám dovolí prostřednictvím tlačítka Nastavit rozsah uložit.

nahoru

Tato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC