Nastavení cloudu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Nastavení cloudu

Navigace:  Vzdálená správa >

Data v Dotykačce jsou uložena na tzv. cloudu, což je zabezpečené datové úložiště na internetu, které komunikuje s vaší pokladnou a data s ní synchronizuje. Pracovat můžete jak s lokální pokladnou, tak i s tímto vzdáleným cloudem přes webové rozhraní, které nazýváme Vzdálená správa.

Cloudů můžete mít více, třeba v případě dvou prodejen s odlišným sortimentem zboží. Přihlásíte se do Vzdálené správy a jednoduše zvolíte, s jakou prodejnou (cloudem) chcete aktuálně pracovat. Vytvořit nový cloud (pro jednu nebo více samostatných pokladen) můžete v průvodci aktivací. V naprosté většině případů si ale vystačíte jen s jedním cloudem, kdy jednotlivé pokladny data v tomto cloudu sdílí.

Nabídka Nastavení cloudu, dostupná přes ikonku mráčku na horní liště obrazovky, skrývá několik důležitých nastavení:

 


Nastavení cloudu

Toto nastavení umožňuje změnit název cloudu a skrýt grafy v přehledu na úvodní obrazovce. Klikněte na ikonku mráčku 01 a poté na Nastavení cloudu 02. Zadejte nový název cloudu nebo přepněte přepínač 03 a klikněte na tlačítko Uložit. Přepínač v pozici ON znamená zobrazování grafů, v pozici OFF se grafy v přehledu zobrazovat nebudou.

nastaveni_cloudu1_800_edge_dr_no1

nahoru


Nastavení pokladen

Přehled informací o vybrané pokladně a provozovně. Samotné nastavení pokladny provedete na vaší dotykové pokladně v Nastavení pokladny. Po kliknutí na ikonku mráčku 01 vyberte v levých záložkách Nastavení pokladen a dále nyní zvolte pokladnu 02, pro kterou chcete zobrazit informace.

V části 03 lze nastavit či upravit adresu provozovny. Pokud jste adresu uvedli při aktivaci, bude zde zobrazena. Vyplněná adresa provozovny se automaticky nastaví jako záhlaví pro tisk účtenek.

nastaveni_pokladen1_800_edge_dr_no

 

Provedené změny nezapomeňte potvrdit a uložit tlačítkem ULOŽIT 04 v záhlaví.

nahoru


etržby

Prostřednictvím Vzdálené správy lze do pokladny velice jednoduše nahrát certifikát nutný pro komunikaci se servery Finanční správy v režimu EET. Pro postup, jak certifikát nahrát, se podívejte do kapitoly Nahrání certifikátu do pokladny. V této části najdete přehled všech nahraných certifikátů na pokladnách v tomto cloudu. Tlačítkem Obnovit certifikát lze vybraný certifikát, včetně souvisejícího nastavení EET, znovu nahrát (obnovit) do zvolené pokladny.

eet_pruvodce_1_800_edge

nahoru


Technická podpora

Zde můžete vygenerovat PIN, který umožní technické podpoře přístup do vašeho cloudu. Více informací najdete v kapitole Generování pinu.

technicka_podpora1_800_edge

nahoru


Uživatelé vzdálené správy

Pomocí této volby můžete uživatelům přiřazovat práva k provádění jednotlivých operací ve Vzdálené správě. Kompletní přehled uživatelských práv pro Vzdálenou správu najdete zde.

poznamka_icon

Kromě práv pro provádění jednotlivých operací ve Vzdálené správě můžete také určit práva pro pokladní operace či aplikaci Sklad. Postup vytvoření uživatelského účtu v pokladně a přiřazení práv najdete v této kapitole.

 

Jak přidat uživatele a přiřadit mu práva pro Vzdálenou správu?

1_icon

Tlačítkem Přidat 01 přidáváte uživatele, tlačítkem Upravit 02 přidáváte, nebo odebíráte, uživatelům jednotlivá práva pro práci ve Vzdálené správě. Po stisknutí tlačítka Přidat bude zobrazeno pole pro e-mailovou adresu nového uživatele.

uzivatele_vzdalene_spravy1_800_edge_no

 

2_icon

V případě, že tedy přidáváte nového uživatele, zadejte jeho e-mail do pole 01 a klikněte na Ověřit. Proces ověření kontroluje jedinečnost emailové adresy, se kterou se uživatel do systému přihlašuje. Tato adresa tedy musí být unikátní v rámci všech uživatelů Vzdálené správy, jinak se zobrazí hláška "Tento email je již registrován". V takovém případě použijte jiný e-mail. Výjimkou jsou uživatelé, se kterými sdílíte alespoň jeden cloud. Jejich e-mail použít můžete, i když jsou již v systému registrováni.

Po ověření e-mailu se zobrazí další volby. Nyní pro nového uživatele vyberte Uživatelské jméno 02 a Jazyk (povinné) 03. Pokud editujete stávajícího zákazníka, údaje budou již vyplněné a vy je jen zkontrolujte, případně upravte.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_a_no

 

3_icon

V pravé části editačního okna najdete následující položky:

Informativní pole Cloud 01, které ukazuje, pro který cloud budete uživateli přiřazovat práva.

Přepínač Zpřístupnit cloud 02 ve výchozím, zapnutém, stavu umožní vybranému uživateli přístup na cloud, jehož číslo je uvedeno v poli 01.

Tlačítko + 03 rozbalí strom práv tak, že budou zobrazena všechna dostupná práva, což je vhodné pro editaci. Tlačítko - tento strom sbalí - bude vidět jen první úroveň z každé skupiny práv a seznam tak bude přehlednější.

Tlačítko Vybrat vše (výchozí stav) 04 označí všechna práva, což znamená, že uživatel bude mít nad tímto cloudem plnou kontrolu. Tlačítkem Zrušit vše naopak všechna práva uživateli odebereme.

Kliknutím na zvolené oprávnění 05 ho uživateli odeberete. Neaktivní práva nejsou podbarvena zeleně. Pokud znovu kliknete na neaktivní právo, uživateli se znovu přiřadí a bude podbarveno zeleně. Kliknutím na položku, která má před sebou znaménko + přidáváte, nebo odebíráte, všechna práva, která jsou v úrovních pod ní. Kliknutím přímo na znaménka + a - rozbalujete a sbalujete jednotlivé větve stromu.

Po nastavení všech práv klikněte na Uložit, případně můžete vše zrušit tlačítkem Zrušit naspodu stránky.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_b_no

 

4_icon

Po uložení bude na e-mailovou adresu nového uživatele zasláno heslo. Pro přihlášení do Vzdálené správy tedy použije svůj e-mail a toto heslo. Heslo je následně možné změnit (resetovat) v části Možnosti Vzdálené správy pod volbou Nastavení účtu nebo v přihlašovacím dialogu.

nahoru


Správa Webhooků

Webhooky jsou uživatelsky definované HTTP volání, které umožňují, na základě určité události v Dotykačce, provést definovanou akci, např. poslat informaci o skladovém pohybu do e-shopu apod. Tato funkce je určena pro vývojáře. Aktuálně jsou podporovány skladové pohyby (prodej zboží), změny produktů a změny bodů na zákaznických účtech. Více informací najdete v kapitole Webhooky.

clip0135

nahoru


Správa integrací

Na této záložce uvidíte automaticky vytvořené tokeny pro integraci (komunikaci) Dotykačky s jinými systémy. Pro zobrazení konkrétního tokenu je nutné integraci tlačítkem 01 rozbalit. Poté lze daný token po zaškrtnutí pole 02 tlačítkem v záhlaví smazat. Jakmile token smažete, přiřazená aplikace nebo služba přestane s Dotykačkou komunikovat a daná integrace se stane nefunkční.

clip0763

nahoru