Pro správné zobrazení obsahu prosím aktivujte JavaScript.

Pomocí této volby můžete uživatelům přiřazovat práva k provádění jednotlivých operací ve Vzdálené správě. Kompletní přehled uživatelských práv pro Vzdálenou správu najdete zde.

poznamka_icon

Kromě práv pro provádění jednotlivých operací ve Vzdálené správě můžete také určit práva pro pokladní operace či aplikaci Sklad. Postup vytvoření uživatelského účtu v pokladně a přiřazení práv najdete v této kapitole.

 

Jak přidat uživatele a přiřadit mu práva pro Vzdálenou správu?

1_icon

Tlačítkem Přidat 01 přidáváte uživatele, tlačítkem Upravit 02 přidáváte, nebo odebíráte, uživatelům jednotlivá práva pro práci ve Vzdálené správě. Po stisknutí tlačítka Přidat bude zobrazeno pole pro e-mailovou adresu nového uživatele.

uzivatele_vzdalene_spravy1_800_edge_no

 

2_icon

V případě, že tedy přidáváte nového uživatele, zadejte jeho e-mail do pole 01 a klikněte na Ověřit. Proces ověření kontroluje jedinečnost emailové adresy, se kterou se uživatel do systému přihlašuje. Tato adresa tedy musí být unikátní v rámci všech uživatelů Vzdálené správy, jinak se zobrazí hláška "Tento email je již registrován". V takovém případě použijte jiný e-mail. Výjimkou jsou uživatelé, se kterými sdílíte alespoň jeden cloud. Jejich e-mail použít můžete, i když jsou již v systému registrováni.

Po ověření e-mailu se zobrazí další volby. Nyní pro nového uživatele vyberte Uživatelské jméno 02 a Jazyk (povinné) 03. Pokud editujete stávajícího zákazníka, údaje budou již vyplněné a vy je jen zkontrolujte, případně upravte.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_a_no

 

3_icon

V pravé části editačního okna najdete následující položky:

Informativní pole Cloud 01, které ukazuje, pro který cloud budete uživateli přiřazovat práva.

Přepínač Zpřístupnit cloud 02 ve výchozím, zapnutém, stavu umožní vybranému uživateli přístup na cloud, jehož číslo je uvedeno v poli 01.

Tlačítko + 03 rozbalí strom práv tak, že budou zobrazena všechna dostupná práva, což je vhodné pro editaci. Tlačítko - tento strom sbalí - bude vidět jen první úroveň z každé skupiny práv a seznam tak bude přehlednější.

Tlačítko Vybrat vše (výchozí stav) 04 označí všechna práva, což znamená, že uživatel bude mít nad tímto cloudem plnou kontrolu. Tlačítkem Zrušit vše naopak všechna práva uživateli odebereme.

Kliknutím na zvolené oprávnění 05 ho uživateli odeberete. Neaktivní práva nejsou podbarvena zeleně. Pokud znovu kliknete na neaktivní právo, uživateli se znovu přiřadí a bude podbarveno zeleně. Kliknutím na položku, která má před sebou znaménko + přidáváte, nebo odebíráte, všechna práva, která jsou v úrovních pod ní. Kliknutím přímo na znaménka + a - rozbalujete a sbalujete jednotlivé větve stromu.

Po nastavení všech práv klikněte na Uložit, případně můžete vše zrušit tlačítkem Zrušit naspodu stránky.

uzivatele_vzdalene_spravy2_ps_800_edge_b_no

 

4_icon

Po uložení bude na e-mailovou adresu nového uživatele zasláno heslo. Pro přihlášení do Vzdálené správy tedy použije svůj e-mail a toto heslo. Heslo je následně možné změnit (resetovat) v části Možnosti Vzdálené správy pod volbou Nastavení účtu nebo v přihlašovacím dialogu.

nahoruTato příručka má pouze informativní charakter a neposkytuje žádné záruky. Uvedené specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Obrázky a schémata jsou pouze informativní. Vzhled a funkce zařízení a softwaru se mohou lišit v závislosti na aktuální verzi produktu a aplikací.

Vytvořeno s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC